Deutsche Bahn oficjalnie rozpoczyna proces sprzedaży DB Schenker

Deutsche Bahn oficjalnie rozpoczyna proces sprzedaży DB Schenker

Po wielu miesiącach spekulacji, Deutsche Bahn AG potwierdziło rozpoczęcie procesu sprzedaży swojej logistycznej spółki zależnej DB Schenker. Oficjalny komunikat określa otwarty i niedyskryminujący proces sprzedaży udziałów, a warunkiem sprzedaży jest uzyskanie widocznych korzyści ekonomicznych dla Deutsche Bahn pod każdym względem.

Międzynarodowy rynek logistyczny oferuje doskonałe perspektywy długoterminowego wzrostu. Jako jedna z czterech największych firm logistycznych na świecie, DB Schenker ma solidną pozycję na rynku. DB Schenker od lat bardzo pozytywnie przyczynia się do wzrostu gospodarczego Grupy DB, jednak spółka będzie potrzebowała więcej kapitału i elastyczności, aby móc się rozwijać.

Grupa DB zatrzyma wszystkie wpływy ze sprzedaży, z których duża część zostanie wykorzystana do zmniejszenia zadłużenia. Sprzedaż znacznie przyspieszyłaby koncentrację Deutsche Bahn na podstawowej działalności i wdrażaniu strategii Strong Rail. Deutsche Bahn sfinalizowała już lub uzgodniła w umowie sprzedaż kilku swoich jednostek biznesowych na rynkach zagranicznych i zrobiłaby kolejny duży krok, pozbywając się DB Schenker.

W grudniu 2022 r. Rada Nadzorcza Deutsche Bahn AG powierzyła Zarządowi DB zadanie zbadania sprawy i przygotowania do potencjalnej sprzedaży wszystkich udziałów w DB Schenker. Ostateczna decyzja o sprzedaży DB Schenker zostanie podjęta na podstawie odrębnej uchwały Rady Nadzorczej Deutsche Bahn AG po zakończeniu procesu sprzedaży. Proces ten jest również uzależniony od ogólnego rozwoju sytuacji na rynku kapitałowym.

W porównaniu do swoich konkurentów, DB Schenker ma silną pozycję we wszystkich istotnych sektorach przemysłu – frachcie lądowym, lotniczym i morskim – oraz w kompleksowych i wyspecjalizowanych rozwiązaniach logistycznych. Zatrudniając około 76 600 pracowników w ponad 1850 lokalizacjach w ponad 130 krajach, firma jest jednym z wiodących dostawców usług logistycznych na świecie.

Poleć ten artykuł:

Polecamy