Dlaczego linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowań

Dlaczego linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowań

Linie lotnicze oddalają często ważne wnioski o odszkodowanie, przytaczając niejasne lub trudne do udowodnienia okoliczności nadzwyczajne. Można jednak starać się o rekompensatę za opóźnienia lotnicze oraz odwołania lotu, a także za utratę połączenia, jak i nadkomplet pasażerów...

Składanie wniosku o odszkodowanie po doświadczeniu opóźnienia lub odwołania lotu związane jest często z utrudnieniami ze strony linii lotniczych. Prawo Unijne stanowi, że pasażerowie, którzy dotarli do celu po trzech godzinach mają prawo do odszkodowania wynoszącego aż do 600 euro, za wyjątkiem wypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych. Ciężar udowodnienia tego stanu rzeczy spoczywa na linii lotniczej, która często na skutek braku wytrwałości ze strony klienta odrzuca uzasadnione wnioski, przytaczając “okoliczności nadzwyczajne”.

Na podstawie analizy danych 335 linii lotniczych w 135 krajach, firma refund.me zestawiła najczęstsze wymówki przewoźników, prowadzące do oddalenia wniosku o odszkodowanie.

1. Wystąpienie trudnych warunków pogodowych to najczęstszy powód odrzucania wniosków o odszkodowanie. W niektórych przypadkach jest to uzasadniony powód, który bywa jednak nadużywany przez przewoźników. Określenie “trudne warunki pogodowe” jest często zbyt elastycznie stosowane.

2. Usterki techniczne są kolejnym często przytaczanym przez przewoźników powodem, określanym mianem “nadzwyczajnego” problemu technicznego. Jednak problemy techniczne nie są akceptowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości jako podstawa do odmowy wypłacenia odszkodowania pasażerom. Utrzymanie floty lotniczej w dobrym stanie technicznym jest obowiązkiem przewoźnika, wynikającym z zawartej przez niego i pasażera umowy.

3. Zaburzona rotacja samolotu jest to jedna z najczęstszych nieuzasadnionych wymówek linii lotniczych. Przewoźnicy lotniczy bardzo często tłumaczą opóźnienie lotu zaburzoną rotacją samolotu w danym dniu. Wskazują na pojawienie się okoliczności nadzwyczajnych w czasie wcześniejszych lotów danego dnia wykonywanych na samolocie dedykowanym do obsługi późniejszego połączenia. Taka wymówka nie jest zasadna, ponieważ okoliczności nadzwyczajne uzasadniające zwolnienie z obowiązku zapłaty odszkodowania, muszą wystąpić bezpośrednie przed lub w trakcie danego, a przewoźnik musi tak zaplanować siatkę połączeń by w przypadku opóźnienia wcześniej wykonywanego lotu, każdy kolejny lot w danym dniu mógł się odbyć bez opóźnienia.

4. Korki powietrzne. Zdarza się, że przewoźnicy lotniczy wskazują „korki powietrzne” jako przyczynę opóźnienia samolotu. Z całą pewnością tego typu wymówka nie jest traktowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako okoliczność zwalniająca przewoźnika z obowiązku zapłaty odszkodowania. Przewoźnik musi tak zaplanować siatkę połączeń by dysponować odpowiednią rezerwą czasu aby w razie problemów maksymalne opóźnienie nie przekraczało trzech godzin.

5. Zderzenie samolotu z ptakiem może należeć do spektrum uzasadnionych okoliczności nadzwyczajnych, ale do obowiazków przewoźnika należy udowodnienie tego stanu rzeczy. Wielu pasażerów tego nie wie i akceptuje tę wymówkę, nie domagając się dowodów.

6. Strajki personelu. W odróżnieniu od zderzeń z ptakami, czy też strajków kontrolerów ruchu, strajki personelu są ewidentne i często wymykają sie spod kontroli przewoźnika. Pozostają one kwestia sporną, jednak ogólnie akceptowane są jako “okoliczności nadzwyczajne“, co zwalnia linie lotnicze z wypłacenia pasażerom odszkodowania.

7. Brak załogi. Centralną częścią umowy między przewoźnikiem a pasażerem jest obecność wyszkolonej załogi. Z tego powodu, w większości przypadków, jej brak nie jest zaliczany do “nadzwyczajnych okoliczności”. Mimo to linie lotnicze posługują się tą wymówką w swojej argumentacji.

– Prawa pasażerów istnieją po to, aby chronić pasażerów i zapewnić im sprawiedliwe traktowanie zgodne z zawartą przez nich umową. W niektórych sytuacjach może dojść do wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, jednak w takim przypadku należy pozostać czujnym i upewnić się czy ich przywołanie nie zostało nadużyte jako wymówka, pozwalająca uniknąć wypłacenia odszkodowania za utrudnienia w podróży – mówi Eve Büchner, założycielka i CEO refund.me.

Poleć ten artykuł:

Polecamy