Dobre prognozy dla pracy w logistyce

Dobre prognozy dla pracy w logistyce

Pracodawcy w Polsce są optymistyczni co do chęci powiększania zespołów. Wśród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji w IV kwartale, triumfuje produkcja przemysłowa, a tuż za nią są budownictwo, transport/logistyka/komunikacja oraz handel detaliczny i hurtowy.

 

Pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni co do chęci powiększania swoich zespołów. Pozytywne prognozy na IV kw. artał odnotowano we wszystkich regionach oraz w 9 z 10 badanych sektorach kraju. Wśród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji w IV kwartale  triumfuje produkcja przemysłowa, a tuż za nią są budownictwo, transport/logistyka/komunikacja oraz handel detaliczny i hurtowy.

Jak wynika z kwartalnego raportu Manpower – Barometru Perspektyw Zatrudnienia pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +8%. W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na tym samym poziomie, natomiast w ujęciu rocznym spada o 1 punkt procentowy. Spośród przebadanych w Polsce pracodawców, 12% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5% zamierza redukować etaty a 78% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

 

– Z punktu widzenia osób poszukujących pracy, sytuacja na rynku konsekwentnie i wyraźnie się poprawia – komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. – Każdego roku po wakacjach można spodziewać się spadku liczby ofert pracy sezonowej, lecz nie wpłynie to na sytuację na rynku pracy. Optymistyczny trend na rynku pracy trwa od dłuższego czasu i swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej branż. Obserwowany czas kandydata wpłynął na przedefiniowanie polityki personalnej w wielu organizacjach, które starają się przyciągnąć do siebie nowych pracowników nie tylko zwiększaniem stawek płac, ale także pozafinansowymi benefitami – dodaje Iwona Janas.

 

W dziewięciu z dziesięciu badanych sektorów prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2017 r. jest dodatnia. Największy wzrost zatrudnienia przewidują pracodawcy w sektorze: produkcja przemysłowa, zgodnie z ich deklaracjami prognoza netto zatrudnienia wynosi +19%. Stały wzrost zatrudnienia przewidywany jest w sektorze budownictwa, dla którego prognoza wynosi +14%, a znaczny wzrost wskaźnika na poziomie +11% spodziewany jest zarówno w sektorze: transport/logistyka/komunikacja, a także w handlu detalicznym i hurtowym. Pracodawcy z instytucji sektora publicznego oczekują średniego wzrostu zatrudnienia, deklarując prognozę zatrudnienia na poziomie +7%, natomiast w sektorach: rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo oraz restauracje/hotele prognoza wynosi +6%. Jednocześnie w sektorze: energetyka/gazownictwo/wodociągi przewiduje się brak zmian w zakresie tempa wzrostu zatrudnienia, z prognozą netto zatrudnienia wynoszącą 0%.

 

W porównaniu do poprzedniego kwartału prognoza uległa poprawie w siedmiu z dziesięciu badanych sektorów. Pracodawcy z sektora produkcji przemysłowej deklarują znaczny wzrost – o 13%, podczas gdy prognoza w sektorze: finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi uległa poprawie o 5%. W oparciu o deklaracje pracodawców z sektorów: energetyka/gazownictwo/wodociągi oraz kopalnie/przemysł wydobywczy, odnotowano nieznaczny wzrost o 3%. Natomiast pracodawcy w sektorze budownictwa deklarują spadek o 3%. W pozostałych sektorach prognoza utrzymuje stosunkowo stabilny poziom lub nie zostały odnotowane żadne zmiany.

 

2017 a 2016

W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym w czterech z dziesięciu badanych sektorów miała miejsce poprawa wskaźników. Najistotniejszy do odnotowania wzrost o 6% zadeklarowano w sektorze energetyka/gazownictwo/wodociągi, podczas gdy w sektorach: kopalnie/przemysł wydobywczy oraz rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo prognoza zatrudnienia wzrosła o odpowiednio 3 i 2 punkty procentowe. Jednocześnie w dwóch kolejnych sektorach prognoza uległa pogorszeniu. Zgodnie z deklaracjami pracodawców z sektora: transport/logistyka/komunikacja perspektywa spadła o 4%, natomiast w sektorze: restauracje/hotele odnotowała spadek o 3%.

 

Wzrost zatrudnienia

Wzrost zatrudnienia w IV kwartale 2017 roku przewidywany jest przez pracodawców we wszystkich sześciu regionach. W oparciu o deklaracje pracodawców, najwyższy wynik prognozowany jest w regionie południowo-zachodnim (+14%). Natomiast perspektywa w regionach − centralnym, wschodnim i północnym – wynosząca +9% wskazuje na zauważalnie optymistyczny trend dla osób poszukujących pracy. Prognozy wskazują na zauważalny optymizm także w regionie południowym, gdzie perspektywa wynosi +8%, podczas w regionie północno-zachodnim prognoza na poziomie +6% wskazuje umiarkowany optymizm.

Na północy prognoza uległa wartej odnotowania poprawie o 6% w porównaniu do III kwartału 2017 r. W Polsce Centralnej prognoza jest wyższa o 4%, a wzrost o 2% odnotowano zarówno na wschodzie, jak i północnym-zachodzie. Natomiast w regionach południowym i południowo-zachodnim prognoza utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W ujęciu rocznym prognoza zatrudnienia pogorszyła się w trzech z sześciu regionów. W oparciu o deklaracje pracodawców z regionu północno-zachodniego prognoza jest niższa o 5%, natomiast prognoza dla regionu wschodu spadła o 3%. Niemniej jednak wzrost deklarują pracodawcy z trzech regionów, w tym północy i południa, gdzie wynosi on odpowiednio 5 i 2 punkty procentowe.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2017 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Największy wzrost zatrudnienia deklarują duże przedsiębiorstwa, przy prognozie netto zatrudnienia wynoszącej +23%. Prognoza dla średnich przedsiębiorstw wynosi +12%, a małe przedsiębiorstwa przewidują ograniczony wzrost zatrudnienia przy perspektywie na poziomie +4%. Najbardziej umiarkowaną perspektywę deklarują mikroprzedsiębiorstwa, dla których odnotowuje się wynik na poziomie +1%.

 

Polska a świat

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59 000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Pracodawcy w 42 z 43 krajów i terytoriów zamierzają w różnym stopniu zwiększać zatrudnienie w okresie od października do końca roku. W porównaniu do ubiegłego kwartału plany rekrutacyjne poprawiły się w 23 z 43 krajach i terytoriach, pogorszyły w 13, a w 7 pozostały bez zmian. W ujęciu rocznym można zaobserwować większą pewność pracodawców; wzrost zatrudnienia prognozowany jest w 23 krajach, spadek spodziewany jest w jedynie 13 krajach, natomiast bez zmian pozostanie sytuacja w 7 krajach. Najlepsze nastroje związane ze zwiększaniem zatrudnienia w IV kwartale panują wśród pracodawców w Japonii, na Kostaryce, w Indiach oraz na Tajwanie i Węgrzech. Najsłabsze prognozy odnotowano w Szwajcarii, Brazylii i Czechach. Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 39.

 

(ManpowerGroup)

Poleć ten artykuł:

Polecamy