Dobre wieści dla przewoźników

Dobre wieści dla przewoźników

Przewoźnicy mogą odetchnąć z ulgą. Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Zbigniew Rynasiewicz, poinformował, że resort wycofa kontrowersyjne zapisy w nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, które niepokoiły właścicieli firm transportowych.

Proponowane zapisy obejmowały wprowadzenie dwuletniego okresu przedawniania się naruszeń przepisów w transporcie drogowym, przywrócenie obowiązku zapłaty kary pieniężnej przed zakończeniem postepowania sądowego (czyli np. konieczność zapłaty kary nałożonej przez ITD pomimo złożenia odwołania) oraz zwiększenie wysokości kar i przeniesienie części odpowiedzialności z kierowcy na przewoźnika lub osobę zarządzającą transportem.

 

ZMPD i inne organizacje przewoźników ostro krytkowały zmiany i wysłały do ministerstwa szereg pism. Zmiany mają sie teraz ograniczać do dostosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym do przepisów wspólnotowych, zwłaszcza rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz wprowadzenia krajowego elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego.

Poleć ten artykuł:

Polecamy