Dobre wyniki PKB w 1 kwartale 2014 roku

Dobre wyniki PKB w 1 kwartale 2014 roku

GUS opublikował dokładniejsze szacunki dotyczące Produktu Krajowego Brutto 1 kwartale 2014 roku. Wyniki są bardzo zadowalające i zaskoczyły ekonomistów, wzrost PKB był najwyższy od 2 lat.

W I kwartale 2014 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5%.

 

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,4% w porównaniu z I kwartałem 2013 r., co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 15 maja 2014 r.

 

Realny wzrost PKB wyniósł był najwyższy od I kwartału 2012 r., kiedy wzrost wyniósł 3,7%. Utrwalił się pozytywny wpływ popytu krajowego na wzrost PKB przy mniejszym, nadal dodatnim, wpływie popytu zagranicznego.

Poleć ten artykuł:

Polecamy