Dopasowana telematyka

Dopasowana telematyka

Nie ma wątpliwości co do tego, że dla zapewnienia wysokiego poziomu skuteczności zarządzania transportem, kluczową rolę odgrywają systemy telematyczne. Jednym z nich jest monitorowanie pojazdów.Spektrum możliwości usług obejmujących monitoring pojazdów jest bardzo...

Spektrum możliwości usług obejmujących monitoring pojazdów jest bardzo szerokie. Przede wszystkim zyskuje się lokalizację on-line w czasie rzeczywistym pojazdów i/lub ładunków, łącznie z zapewnieniem bieżącej wizualizacji na interaktywnej mapie. Tworzone są przy tym szczegółowe raporty drogowe i pokładowe. Powstały w ten sposób raport może zestawiać chociażby przebytą trasę, stan paliwa, prędkość, obroty silnika, temperaturę czy też stan zabezpieczenia pojazdu.

 

Warto zwrócić uwagę na automatyczne powiadamianie o wystąpieniu zdefiniowanych wcześniej zdarzeń lokalizacyjnych (np. wjazd/wyjazd do/z obszaru rozładunku/załadunku, opuszczenie lub wjazd na wyznaczoną wcześniej trasę itp.). Oprócz tego administrator jest informowany o zdarzeniach pokładowych obejmujących przekroczenie krytycznej prędkości, jazdę na zbyt wysokich obrotach silnika, otwarcie drzwi/ wlewu paliwa w niepożądanym miejscu itp.

Bezpieczeństwo danych

W oferowanych na rynku usługach obejmujących monitorowanie pojazdów, szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo danych. Przykładowo sposób autoryzacji klienta bazuje na łączu szyfrowanym 128 – bitowym kluczem oraz transmisji z urządzeń po dedykowanym niepublicznym APN –ie. Warto podkreślić, że to pierwsze rozwiązanie jest identyczne jak system zabezpieczeń stosowany w aplikacjach bankowych. Wszelkie nieprawidłowości w dostępie do systemu są raportowane. Interesujące rozwiązanie stanowi możliwość integrowania aplikacji odpowiedzialnych za monitorowanie pojazdów z zewnętrznymi systemami informatycznymi, takimi jak programy księgowe czy też magazynowe.

 

Systemy monitoringu pojazdów pozwalają na analizowanie obszarów działania i zdarzeń w postaci definiowania na mapie stref, czyli obszarów, tras, siedzib partnerów lub miejsc dostaw. Tym sposobem jest możliwa weryfikacja pracy wykonanej przez pracowników. Istotną rolę odgrywa trójstopniowy zakres kompetencji, obejmujący podział na uprawnienia administratora, dyspozytora i klienta. Jest przy tym możliwe tworzenie nieograniczonej ilości kont dyspozytorskich i klienckich, zazwyczaj bez ponoszenia dodatkowych opłat. Firmom transportowym zajmującym się przewozem leków i żywności z pewnością przyda się funkcjonalność w zakresie kontrolowania temperatury, która jest zgodna z normą HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

System telematyczny w postaci monitoringu pojazdów przyniesie szereg korzyści pod warunkiem, że będzie odpowiednio wybrany, a co najważniejsze, ściśle dopasowany do potrzeb firmy transportowej

 

Usługa monitoringu pojazdów może objąć również kontrolę pracowników terenowych, takich jak ankieterzy lub przedstawiciele handlowi. Jest przy tym rejestrowany między innymi czas jazdy, czas postojów, przemieszczanie się poza strefą pracy, itp. Na uwagę zasługuje możliwość rozliczania jazdy służbowej i prywatnej.

Jak to działa?

Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu, konieczne jest zainstalowanie urządzenia lokalizacyjnego z odbiornikiem GPS. Jest on montowany w pojeździe i odpowiada za gromadzenie danych na temat aktualnej jego pozycji oraz parametrów pracy. W następnej kolejności poprzez sieć GSM/GPRS dane są przesyłane do serwera monitoringu, do którego użytkownik otrzymuje dostęp. Wraz z zarejestrowaniem w systemie, przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, użytkownik za pomocą przeglądarki internetowej zyskuje dostęp do bieżących informacji o pojeździe. Do dyspozycji użytkownika pozostają również dane historyczne.

 

Wymienione wyżej możliwości stanowią podstawę w zakresie funkcjonalności systemów monitorowania pojazdów. W praktyce oferuje się wiele dodatkowych usług. I tak, na przykład skorzystać można z możliwości poprawy zarządzania gospodarką paliwową. Korzyść w tym zakresie jest uzyskana dzięki szybkiemu zestawianiu zarówno zużytego, jak i zatankowanego paliwa do pojazdu. Pozyskane w ten sposób informacje pozwalają na sporządzanie raportów dotyczących realnych kosztów zużycia paliwa. W tym celu montowane są specjalne urządzenia pomiarowe i sygnalizacyjne.

Dokumentacja i eksploatacja

Przydatne rozwiązanie stanowią specjalne moduły oprogramowania zarządzającego, wspomagające obsługę floty w odniesieniu do zadań związanych z dokumentacją i informacjami o eksploatacji floty pojazdów. Na uwagę zasługuje przy tym zdecydowane ułatwienie organizowania zadań dotyczących codziennej eksploatacji pojazdów i maszyn. Samochody niejednokrotnie wyposażane są w cyfrowe rejestratory obrazu, które dane do systemu nadzorującego wymieniają w technologii GSM.

 

Rejestrator zapisuje zdjęcia na karcie SD. Kamery mogą być zainstalowane chociażby w przestrzeni ładunkowej czy też w kabinie kierowcy. Wykonanie zdjęć odbywa się w przyjętej sekwencji czasowej lub może być inicjowane przez użytkownika systemu. Zazwyczaj zdjęcia są wykonywane po uruchomieniu urządzenia wrzutowego, otwarciu przestrzeni ładunkowej czy te po podniesieniu lub opuszczeniu pługa. Specjalne terminale, które obsługują system zarządzania flotą samochodową pozwalają również na komunikację kierowcy z dyspozytorem.

 

Nowoczesne systemy pozwalają na optymalizowanie tras przejazdów, dzięki czemu zyskuje się usprawnienie i przyspieszenie procesu planowania trasy. W efekcie zastosowania optymalizacji jest możliwe realizowanie większej ilości zleceń w krótszym czasie. Istotną rolę odgrywa system autoryzacji, który weryfikuje czy pojazd jest użytkowany przez uprawnione osoby. Autoryzacja odbywa się chociażby na etapie: przed i po wejściu do pojazdu, przed dostępem do przestrzeni ładunkowej czy też przed uruchomieniem silnika.

 

Funkcjonalność w tym zakresie może być uzyskana dzięki zastosowaniu czytników dotykowych oraz czytników i transponderów RFID. Dla poprawy bezpieczeństwa kierowców zastosowanie znajduje szereg akcesoriów, takich jak np. przyciski antynapadowe, mikrofony transmitujące głos z kabiny czy też zestawy pilota antynapadowego.

Wiele korzyści

System telematyczny w postaci monitoringu pojazdów przyniesie szereg korzyści pod warunkiem, że będzie odpowiednio wybrany, a co najważniejsze, ściśle dopasowany do potrzeb firmy transportowej. Założeniem systemu telematycznego nie jest śledzenie pozycji pojazdów, ale zebranie – a co najważniejsze – analizowanie danych o pojazdach.

 

Przeprowadzając analizę ofert w zakresie usług monitoringu pojazdów warto przyjrzeć się nieco bliżej cenie urządzeń, jakie będą zainstalowane celem realizacji zadania. Nie mniej ważna jest przy tym opłata za montaż urządzenia. Kolejna, równie istotna sprawa, to abonament podstawowy, a w szczególności zakres usług jaki będzie realizowany w pakiecie. Kluczową rolę odgrywa opłata za oprogramowanie i mapy. Koniecznie trzeba sprawdzić, na jakich warunkach usługa będzie rozliczana za granicą. Należy sprawdzić, jaką formę szkoleń i wsparcia technicznego oferuje dostawca usługi. Niektórzy dostawcy usług oferują bezpłatny okres testowy podczas którego można dokładnie sprawdzić możliwości konkretnego systemu.

 

Warto sprawdzić czy aplikacje obsługujące usługę cechują się budową modułową, a więc, czy w razie potrzeby jest możliwa rozbudowa systemu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Poleć ten artykuł:

Polecamy