DPDgroup – rekordowe wzrosty i strategia na przyszłość

DPDgroup – rekordowe wzrosty i strategia na przyszłość

DPDgroup ogłosiła wyniki za rok 2020 i przedstawiła swoją strategię rozwoju na kolejne pięć lat. Przychody Grupy wzrosły o 42 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Do 2025 roku DPDgroup zamierza rozszerzać podstawową działalność, przyspieszyć rozwój nowych projektów i podbić nowe rynki dzięki planowi „Together and beyond”.

DPDgroup osiągnęła w minionym roku rekordowe wyniki. Przychody wyniosły 11 miliardów euro – nastąpił wzrost o 42 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Grupa doręczyła 1,9 miliarda przesyłek na całym świecie, czyli 7,5 miliona dziennie (wzrost o pół miliarda przesyłek rocznie w porównaniu z rokiem 2019). Rekordowa była liczba przesyłek obsłużonych na całym świecie w Cyber Monday (30 listopada 2020 r.) – 13,9 miliona. Grupa podwoiła niemal zyski – wyniosły 800 milionów euro.

COVID-19 spowodował nieoczekiwany wzrost w branży przesyłek. Obowiązujący w wielu krajach lockdown i ograniczenia administracyjne spowodowały gwałtowny wzrost liczby doręczeń. W 2020 roku DPDgroup dostarczyła o pół miliarda przesyłek więcej niż rok wcześniej. Kryzys w obszarze zdrowia publicznego przyspieszył przewidywane na 2024 rok trendy konsumenckie, w tym popyt na logistykę miejską czy zwiększenie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Rynek odnotował również wyraźne przesunięcie w kierunku segmentu B2C. Doręczenia do konsumentów stanowiły w 2020 roku już 55 proc. wolumenu. Zaobserwowano też wyraźny wzrost zapotrzebowania na kategorie produktowe takie, jak artykuły spożywcze i produkty medyczne. Należąca do DPDgroup francuska firma Chronofresh ponad dwukrotnie zwiększyła wolumen przesyłek (wzrost o 115 proc). Inne spółki grupy, Chronopost we Francji, Tipsa w Hiszpanii i Biocair w RPA aktywnie wspierają ochronę zdrowia, dostarczając na swoich rynkach szczepionki.

– DPDgroup wykazała się odpornością, elastycznością i zdolnościami adaptacyjnymi, których oczekuje się od organizacji naszych rozmiarów. Te cechy pomogły nam utrzymać świat „w ruchu”, szybko opracować i wdrożyć nowe rozwiązania, by skutecznie obsłużyć rosnący wolumen przesyłek. Doświadczenia te pozwolą nam dobrze wykorzystać rysujące się przed nami możliwości – powiedział Boris Winkelmann, prezes i prezes Zarządu DPDgroup.

W 2020 roku DPDgroup jako pierwsza firma kurierska wprowadziła doręczenia bezkontaktowe, utrzymała aktywność sieci punktów nadań i odbiorów oraz otworzyła ponad 70 nowych sortowni i oddziałów, których łączna liczba wynosi obecnie 1200. Chcąc terminowo obsłużyć rosnące wolumeny przesyłek, Grupa zatrudniła ponad 20 000 pracowników i współpracowników.
Wolumen DPDgroup zwiększył się o 24 proc., a przychody w ramach wzrostu organicznego o 23 proc. Grupa odnotowała szczególnie intensywny przyrost liczby przesyłek w krajach, w których segment B2C stanowił największy udział w działalności: Brazylia (+80%), Irlandia (+ 47 proc.), Wielka Brytania (+ 39 proc.), Polska (+ 24 proc.).

Together & beyond

Celem strategii DPDgroup jest rozszerzenie podstawowej działalności, przyspieszanie rozwoju usług i podboju nowych rynków. Grupa do 2030 roku zamierza stać się międzynarodowym liderem w zakresie zrównoważonych doręczeń oraz główną siłą wspierającą dla e-handlu, czerpiącą z trzech źródeł. Poza tym zamierza podwoić swoje przychody z 2020 r. i do 2025 r. osiągnąć 21 miliardów euro.
DPDgroup zamierza wykorzystać swoją wiedzę w procesie zarządzania przepływami między B2B i B2C, stając się europejskim „punktem wszechstronnej obsługi” dla tych segmentów, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Strategia transgraniczna w ramach Unii Europejskiej pozwoli na rozszerzenie oferty usług, jak również wzmocni doskonałość operacyjną doręczeń „door to door” i zarządzanie wydajnością w obrocie międzynarodowym.

Celem Grupy jest dążenie do pozycji europejskiego lidera innowacji w obsłudze konsumentów rosnącego w tempie 15% rocznie do 2025 roku. Grupa będzie również dostosowywać swoje podejście do lokalnych rynków i rozwijać projekty związane opcją doręczeń poza domem poprzez zagęszczenie sieci punktów nadań i odbiorów oraz automatów paczkowych (sieć Pickup), a także zwiększenie obecności w rozwijającym się segmencie C2C. Grupa planuje zatem podwoić zagęszczanie sieci, aby osiągnąć zasięg w Europie na poziomie 90 proc. (odsetek populacji mającej dostęp do punktu Pickup w odległości nie więcej niż 10 minut), oferując tym samym najlepszy dostęp na kontynencie do 100 000 placówek, w tym do 70 000 punktów i 30 000 automatów paczkowych.
DPDgroup będzie nadal bazować na sektorze opieki zdrowotnej i produktów spożywczych, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie doręczeń w kontrolowanej temperaturze oraz wysoko rozwiniętą sieć logistyki miejskiej. Koncentrując się na logistyce miejskiej, planuje jednocześnie wzmocnić pozycję lidera w branży, opierając się na pięciu filarach o wysokim potencjale: doręczenia tego samego dnia, doręczenia miejskie z oddziału do domu, doręczenia wieczorne w określonym przedziale czasowym, wysyłka ze sklepu, doręczenia do punktów w sąsiedztwie w sklepach. Są to ważne elementy infrastruktury dla usług miejskich w zakresie zróżnicowanych doręczeń w obszarach miejskich.

(DPDgroup)

Poleć ten artykuł:

Polecamy