Dwucyfrowe wzrosty Agility

Dwucyfrowe wzrosty Agility

Firma Agility osiągnęła w trzecim kwartale zysk netto w wysokości 50 mln USD (15,17 mln KWD), co oznacza wzrost o 11 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2015. Zysk operacyjny (EBITDA) wyniósł blisko 95 mln USD (28,90 mln KWD), o 19 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

W trzecim kwartale Agility odnotowało przychód w wysokości 1,02 mld USD (312 mln KWD).

 

W trzecim kwartale 2016 roku przychody Agility GIL (zintegrowane rozwiązania logistyczne) wyniosły ponad 750 mln USD (228,65 mln KWD). W ciągu ostatnich trzech miesięcy firma odnotowała wzrost popytu na usługi z zakresu logistyki kontraktowej na rynkach wschodzących oraz poprawiła wyniki w transporcie morskim, zarówno pod względem wolumenu jak i dochodu. Z kolei w transporcie lotniczym znacząco zwiększył się wolumen obsługiwanych towarów, jednak spadek marży w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku, spowodował, że przychody netto utrzymały się na takim samym poziomie.

 

Udział firm z grupy Infrastructure (usługi związane z obsługą logistyczną, m.in. zarządzanie nieruchomościami, obsługa lotnictw, masowe składowanie i transport paliw) w przychodach za trzeci kwartał 2016 roku wyniósł blisko 282 mln USD (85,91 mln KWD). Grupa odnotowała stabilny wzrost i poszerzyła zakres działalności, zwiększając zarówno liczbę obsługiwanych klientów jak i zasięg geograficzny. W Ghanie uruchomiono nowoczesny park dystrybucyjny, pierwszy z całej sieci parków logistycznych, która ma połączyć kraje afrykańskie z innymi regionami świata. Tristar, należąca do Agility firma zajmująca się logistyką paliw, podpisała trzyletnią umowę o wartości 165 mln USD na obsługę Organizacji Narodów Zjednoczonych. NAS, spółka zależna Agility, świadcząca usługi obsługi lotniskowej na rynkach wschodzących, zdobyła 10-letnią koncesję na obsługę salonów biznesowych (lounge’ów) na 9 lotniskach w Maroku.

 

– Od dłuższego czasu odnotowujemy stały wzrost zyskowności naszych działań. U jego podstaw leży konsekwentny rozwój w ramach jednostki Global Integrated Logistics (GIL) oraz ciągła poprawa wyników finansowych firm działających w grupie Infrastructure – powiedział Tarek Sultan, dyrektor zarządzający i CEO Agility. – Nadal odnotowujemy zyski, mimo nowych międzynarodowych wyzwań biznesowych, od powolnego wzrostu gospodarczego w kluczowych regionach aż po polityczną niepewność w innych krajach.

 

Agility w Polsce utrzymuje również bardzo dobre tempo rozwoju. We wszystkich segmentach świadczonych przez firmę usług – spedycji lotniczej, morskiej i drogowej, odnotowano wzrosty na poziomie dwucyfrowym. Spółka zwiększa portfolio swoich klientów, zarówno sieciowych jak i lokalnych oraz sukcesywnie wzmacniamy swój dział sprzedaży.

Poleć ten artykuł:

Polecamy