Dynamiczny rozwój Goodman w Europie Środkowo-Wschodniej

Dynamiczny rozwój Goodman w Europie Środkowo-Wschodniej

Na koniec roku finansowego 2015 (tj. na dzień 30 czerwca 2015 r.), Goodman zarządzał na świecie aktywami o wartości 20,9 mld euro, co oznacza wzrost o 13,6% r/r. W samej Europie Środkowo-Wschodniej firma zarządzała 833 000 m2, czyli powierzchnią o 68% większą niż w poprzednim roku finansowym.

Do szybkiego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej przyczyniła się głównie Polska, gdzie portfolio Grupy podwoiło się i sięgnęło 607 000 m2. W Czechach i na Słowacji Goodman zarządzał odpowiednio 47 000 m2 i 78 000 m2, a na Węgrzech 102 000 m2.

 

W roku finansowym 2015, w Europie Środkowo-Wschodniej Goodman zawarł umowy najmu na łącznie 305 000 m2 istniejącej powierzchni oraz powierzchni, której budowa już się rozpoczęła. 11 umów na 192 000 m2 dotyczyło nowych projektów, zaś 14 umów na 113 000 m2 dotyczyło wynajmu istniejącej powierzchni.

 

Na koniec czerwca 2015 r. Goodman miał w budowie w Europie Środkowo-Wschodniej 150 000 m2 powierzchni magazynowej, w tym powierzchni wznoszonej spekulacyjnie w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach logistycznych z niskim wskaźnikiem pustostanów. Około 90% całkowitej powierzchni w budowie przypada na Polskę.

 

Rok finansowy 2015 był najlepszym dla Grupy pod względem powierzchni przekazanej klientom w regionie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, Goodman zakończył budowę ok. 338 000 m2 powierzchni, z czego w samej tylko Polsce aż 328 000 m2. Pozostałe 10 000 m2 zostało przekazane w Senec, czyli kluczowym projekcie Goodmana na Słowacji.

 

Po raz pierwszy Polska była liderem pod względem przekazań nowej powierzchni w całej kontynentalnej Europie. Przyczyniło się do tego głównie przekazanie 123 500 m2 powierzchni firmie Amazon we Wrocławiu oraz 82 400 m2 Grupie Muszkieterów w Poznaniu. Ta druga inwestycja była jednocześnie największym projektem magazynowym zakończonym w I połowie 2015 r. w Polsce. Ponadto, w najbliższych miesiącach Goodman przekaże 24 900 m2 dla dystrybutora FMCG w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku.

 

Goodman planuje zwiększać swoje aktywa w zarządzaniu w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyczyni się do tego przekazanie klientom pierwszych magazynów w trzech nowych centrach logistycznych w Polsce: Goodman Wrocław IV Logistics Centre, Goodman Poznań Airport Logistics Centre i Goodman Gliwice Logistics Centre. Projekty te obejmują zarówno powierzchnię już wynajętą przez klientów jak też powierzchnię wznoszoną spekulacyjnie.

 

W roku finansowym 2015 Goodman podpisał umowy na budowę 192 000 m2 nowej powierzchni przemysłowej w regionie, z czego aż 166 000 m2 w Polsce. Z tego 126 000 m2 dotyczyło umów z nowymi klientami. Wśród nich był Gestamp we Wrocławiu (19 500 m2) oraz Stock w Lublinie (33 400 m2). Lubelski magazyn był pierwszym, jaki Goodman wybudował na obiecującym rynku Polski wschodniej.

 

Grupa nadal rozwijała swoje flagowe centra logistyczne: Pomorskie Centrum Logistyczne w Gdańsku oraz Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Ponadto rozpoczęła budowy w czterech nowych parkach: we Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach i Lublinie.

 

Goodman zawarł też umowy na rozbudowę dotychczasowych magazynów z firmami ILS z Grupy Intercars w Sosnowcu oraz KMC Services w Goodman Kraków Airport Logistics Centre.

 

W roku finansowym 2015 Goodman podpisał umowy na wynajem 842 000 m2 istniejącej powierzchni w Europie kontynentalnej, dzięki czemu współczynnik wynajętej powierzchni wyniósł na koniec okresu 98%, zaś wskaźnik utrzymania klientów przekroczył 80%. W samym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Goodman wynajął 113 000 m2 istniejącej powierzchni.

 

Parkiem logistycznym, który przyciągał szczególnie duże zainteresowanie, był Goodman Toruń Logistics Centre. W ciągu roku centrum zostało w całości wynajęte dzięki podpisaniu nowej umowy z Mueller Fabryka Świec na 15 900 m2 oraz dzięki przedłużeniu umów z dotychczasowymi klientami: FM Bravo, Yusen Logistics i Nissin. Nissin powiększył powierzchnię wynajmowanego magazynu do 25 700 m2 – była to jedna z największych transakcji najmu w pierwszym kwartale 2015 r.

 

Goodman podpisał również umowy na wynajem powierzchni w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku (firma NTA wynajęła 3 100 m2) oraz w Goodman Kraków Airport Logistics Centre (dystrybutor sprzętu AGD wynajął 6 000 m2).

 

Dodatkowo, zespół Goodmana odpowiedzialny za zarządzanie powierzchniami przyczynił się do podpisania umów na łącznie 19 400 m2 w Goodman Senec Logistics Centre na Słowacji. Nowi klienci: Agility, Melzer i NAY dołączyli tam do Quehenberger Logistics, który z kolei powiększył wynajmowaną w tym parku powierzchnię.

 

Goodman osiągnął 100-proc. wskaźnik wynajmu w Czechach i na Węgrzech, podpisując umowy z UTC w Goodman Jažlovice Logistics Park niedaleko Pragi i z Bosal w Goodman Kecskemét Logistics Center na Węgrzech.

 

W Europie Goodman podpisał umowy na wynajem ok. 842 000 m2 istniejącej powierzchni oraz 887 000 m2 nowej powierzchni, z czego budowa 654 000 m2 w roku finansowym 2015 się rozpoczęła. Dzięki tym umowom na łącznie ponad 1,7 mln m2, poprzedni rok finansowy był jednym z najlepszych w historii firmy w Europie kontynentalnej.

Poleć ten artykuł:

Polecamy