Dziewięć krajów UE uderza w polski transport

31 stycznia 2017 roku Ministrowie Transportu Francji, Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Włoch Luksemburga, Norwegii i Szwecji podpisali wspólną deklarację „Alliance du routier”.

Dotyczy ona planu wspólnych działań na rzecz wspólnego rynku transportu drogowego, który w lepszy sposób gwarantuje prawa socjalne oraz bardziej efektywne kontrole.

 

W deklaracji czytamy, iż przyszłość UE nie opiera się jedynie na rynku jednolitym ale także na poszanowaniu praw fundamentalnych w tym praw socjalnych. Jest to o tyle istotne,o ile w wielu krajach Europie rośnie wątpliwość co do konstrukcji Unii Europejskiej.

 

Kraje podpisujące deklarację chcą szybciej podążać drogą Europy zintegrowanej, w której transport drogowy towarów jest wykonywany w strefie ekonomicznej, gdzie konkurencja ekonomiczna jest zrównoważona i zdrowa pomiędzy graczami rynkowymi i gdzie prawa socjalne są lepiej gwarantowane.

 

Zawarta deklaracja, według państw ja zawierających, pozwala na:

  • konwergencję niektórych norm stosowania przepisów europejskich, w tym socjalnych, by ułatwić ich stosownie;
  • ogłębianie praktyki kontrolnej na bazie wymiany wzajemnych doświadczeń i wzmocnienie kontroli, by zwalczanie oszustw w sferze socjalnej , bezpieczeństwa i praktyk abuzywnych było bardziej efektywne;
  • zdefiniowanie wspólnych stanowisk dotyczących przyszłości europejskiej polityki transportowej w zakresie transportu drogowego zmierzających do

– zwalczania dumpingu socjalnego i promowania uczciwej konkurencji

– brania pod uwagę bezpieczeństwa drogowego jako priorytetu europejskiej polityki transportowej

 

Należy wzmocnić bezpieczeństwo pojazdów w ramach transportu drogowego pojazdów i promować poszanowanie i zrozumienie reguł pomiędzy kierowcami pojazdów cięższych i lekkich.

 

Państwa podpisujące wspólną deklaracje przyjęły następujące działania:

 

Działanie nr 1

Wprowadzenie w życie rozwiązań gwarantujących prawo kierowców do równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym poprzez m.in sankcjonowanie spędzania weekendów w pojeździe czy też przyjęcie, na poziomie europejskim, nowych praktyk zmierzających do ułatwiania kierowcom powrotów weekendowych do domu.

 

Działanie nr 2

Wzmocnienie norm dotyczących pojazdów o tonażu poniżej 3,5 tony w międzynarodowym transporcie towarów.

 

Działanie nr 3

Szerszy zakres stosowanie e-listów przewozowych (eCMR) celem zwiększenia efektywności kontroli.

 

Działanie nr 4

Wymiana informacji między instytucjami kontrolnymi (z zachowaniem poszanowania ochrony danych osobowych).

 

Działanie nr 5

Wspólna wymiana informacji o innowacyjnych inicjatywach pozwalających oszacować zjawisko kabotażu jak i systemach kontroli gwarantujących transport wysokiej jakości.

 

Działanie nr 6

Wymiana informacji/nowości dotyczących praktycznych aspektów krajowych kontroli w walce przeciw oszustwom (wzmacnianie wspólnych platform przeciw nielegalnej pracy).

 

Działanie nr 7

Wymiana informacji transgranicznych dotyczących stosowania norm (prawnych) w transporcie międzynarodowym celem zwalczania oszustw do. spółek-skrzynek pocztowych.

 

Działanie nr 8

Wspólna obrona w ramach Międzynarodowego Forum Transportu na rzecz ciągłości rozwoju rynku.

Poleć ten artykuł:

Polecamy