E-mobility – technologia przyszłości?

E-mobility – technologia przyszłości?

Rozwój sektora elektromobilności stanowi priorytet w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej. Wynika to w znacznej mierze z rosnącej świadomości ekologicznej konsumentów, uwarunkowań środowiskowych i klimatycznych oraz postępu technologicznego. Zmiany na rynku automotive stwarzają zarówno szanse dla firm, jak i szereg wyzwań, którym muszą stawić czoła.

Zacznijmy od statystyk

Jak podaje ACEA (https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-electric-9-9-hybrid-22-6-and-petrol-38-5-market-share-in-q2-2022/), w krajach Unii Europejskiej w drugim kwartale br. zanotowano wzrost sprzedaży akumulatorowych pojazdów elektrycznych, która stanowiła 9,9% wszystkich rejestracji samochodów osobowych. Samochody hybrydowe plug-in zdobyły 8,7% udziału w rynku, w porównaniu z 8,4% w drugim kwartale 2021 roku, pomimo spadku liczby sprzedanych egzemplarzy. Samochody napędzane benzyną i olejem napędowym odnotowały znaczne spadki w tym okresie, co doprowadziło do kurczenia się ich udziału w rynku (55,8% dla oleju napędowego i benzyny łącznie).

W tym samym okresie rejestracje pojazdów elektrycznych na baterie (BEV) w UE wzrosły o 11,1%. Hiszpania i Francja osiągnęła dwucyfrowe zyski w sektorze pojazdów typu BEV –  odpowiednio +22,0% i +18,6%. Z kolei Włochy i Niemcy zanotowały stratę -19,6% i -0,5%.

Natomiast hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in (PHEV) zwiększyły swój udział w rynku, pomimo dwucyfrowego spadku liczby sprzedanych egzemplarzy o -12,5%. Wyjątek stanowi Hiszpania (+11,3%).

Sprzedaż hybrydowych pojazdów elektrycznych (HEV) w Unii Europejskiej spadła o 2,2% w drugim kwartale roku. Jednak ze względu na znaczny spadek sprzedaży samochodów z napędem konwencjonalnym, pojazdy HEV zwiększyły swój ogólny udział w rynku (22,6%). Cztery główne rynki w regionie odnotowały mieszane wyniki. Trend wzrostowy zarejestrowano we Francji i Hiszpanii (odpowiednio +7,2% i +2,7%), natomiast we Włoszech i Niemczech zaobserwowano tendencję spadkową (-9,3% i -6,5%).

Polska na tle Europy

W Polsce również z roku na rok zwiększa się liczba firm inwestujących w zeroemisyjny transport. Liczba pojazdów elektrycznych rośnie wolniej niż w innych europejskich państwach. Niemniej jednak, według Licznika Elektromobilności, na koniec lipca 2022 ponad 52 tys. elektryków jeździło po polskich drogach, o 44 % więcej w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.

Największa w Europie fabryka baterii do samochodów znajduje się pod Wrocławiem, a 30% powstających baterii do pojazdów produkowana jest właśnie w Polsce. W 2021 r. sprzedaż e-pojazdów wzrosła o 120%. Oprócz tego Polska to europejski lider we wdrażaniu elektrycznych autobusów w transporcie publicznym. Atrakcyjna pozycja inwestycyjna kraju skłania firmy do ulokowania tu swojej produkcji.

Elektromobilność to jedno z narzędzi w dążeniu do neutralności klimatycznej w 2050 r. Jednak sektor ten nie ogranicza się wyłącznie do produkcji pojazdów elektrycznych. To również seria wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami.

Aby sektor dalej się rozwijał, Polska musi się zmierzyć z rozbudową sieci publicznej infrastruktury ładowania samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Mówiąc o elektromobilności, należy także wziąć pod uwagę elektryfikację flot firmowych, rozbudowę prywatnych oraz półprywatnych stacji ładowania na osiedlach mieszkaniowych, czy cyfryzację sektora transportowego.

Wyzwań ciąg dalszy

Drogi, po których mogą się poruszać pojazdy z napędem elektrycznym, wodorowym, czy gazowym powinny być wydzielone tzw. Strefą Czystego Transportu, aby poprawić jakość powietrza. Jednak szereg regulacji prawnych domaga się dopracowania w tej kwestii. Samochody ciężarowe przewożą praktycznie wszystkie niezbędne do życia towary, a zapotrzebowanie na ich usługi stale rośnie. Firmy flotowe, producenci ciężarówek i dostawcy energii coraz bardziej skupiają się dekarbonizacji sektora transportu drogowego. Niestety zmniejszenie emisji CO2 to szczególnie trudne zadanie.

Do rozwoju elektromobilności niezbędna jest również popularyzacja technologii wodorowych ognisk paliwowych w transporcie oraz wzmocnienie i rozwój kompetencji pracowników w tej branży. Należy również wspomnieć o wdrażaniu rozwiązań roamingowych w sektorze publicznej infrastruktury ładowania.

Firmy logistycznie mimo znaczącej roli we współczesnej gospodarce przyczyniają się globalnej zmiany klimatu. Przyłączenie się do walki o ochronę środowiska pomoże ograniczyć ślady węglowe. W AsstrA do 2030 r. określono listę zadań, które pomogą w osiągnięciu postawionych celów.

– Branża transportowa ma znaczący wpływ na środowisko. Biorąc pod uwagę potrzeby klientów i cele zrównoważonego rozwoju określone przez ONZ, dążymy do zmniejszenia emisji CO2 o 50% do 2030 roku dzięki przyjętej strategii – mówi  Dmitri Krolov,  Sustainable Development Manager w AsstrA. – Cel ten będziemy realizować w połączeniu z ekonomicznymi i społecznymi aspektami firmy, które obejmują m.in.

·          modal shift

·          korzystanie z transportu o najwyższej klasie środowiskowej

·          transport drogowy napędzany paliwami alternatywnymi

·          rozwiązania technologiczne i informatyczne redukujące emisję CO2

·          szkolenia kadr pozwalające osiągać najlepsze wyniki w zakresie ochrony środowiska.

Poleć ten artykuł:

Polecamy