Elektroniczny System Kontroli Importu (ICS) od marca 2010 r.

Elektroniczny System Kontroli Importu (ICS) od marca 2010 r.

W marcu 2010 r. polska Administracja Celna wdraża System Kontroli Importu (ICS) – informuje Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów. System ten umożliwi przedsiębiorcom realizację zadań wynikających ze wspólnotowych przepisów prawa celnego, które przewidują obowiązek

Są to tzw. „dane bezpieczeństwa”, które powinny być przesyłane do granicznych urzędów celnych przed wprowadzeniem towarów na obszar celny Wspólnoty. Będą one służyły organom celnym do przeprowadzenia analizy ryzyka pod kątem ochrony społeczeństwa i środowiska Unii Europejskiej.

Można wcześniej
System Kontroli Importu umożliwi elektroniczną wymianę komunikatów pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem celnym, a także wymianę komunikatów pomiędzy samymi urzędami celnymi na poziomie wspólnotowym. Wdrożenie tego systemu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa całej Wspólnoty Europejskiej. Dzięki zharmonizowaniu zakresu danych zawartych w przywozowych deklaracjach skróconych, zapewniona zostanie wspólna podstawa dla analizy ryzyka w całej Wspólnocie Europejskiej. W efekcie będzie to prowadziło do zapewnienia szybszych i lepiej ukierunkowanych kontroli celnych.
Korzystanie z funkcjonalności Systemu Kontroli Importu będzie obligatoryjne od 1 stycznia 2011 r. Do tego czasu przedsiębiorcy mogą, ale nie muszą przesyłać elektronicznych komunikatów do systemu ICS. Wcześniejsze korzystanie z funkcjonalności systemu ICS pozwoli jednak na stopniowe wprowadzanie w życie nowych regulacji, zebranie doświadczeń i uniknięcie spiętrzenia nowych obowiązków od 1 stycznia 2011 r.

Zgłoszenia niekompletne i uproszczone
Również w Systemie Kontroli Eksportu (ECS) wdrożone zostaną nowe funkcjonalności umożliwiające: przesyłanie i obsługę Wywozowej Deklaracji Skróconej (WDS) i obsługę zgłoszeń niekompletnych i uproszczonych.
Wdrożenie instytucji WDS i jej obsługa w ECS zapewni przekazanie urzędom wyprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem elektronicznych danych potrzebnych do przeprowadzenia analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa i ochrony wywożonych towarów. W tej chwili taka analiza jest przeprowadzana dla towarów objętych zgłoszeniem wywozowym, zaś docelowo będzie dotyczyć wszystkich towarów wyprowadzanych z obszaru celnego Wspólnoty, także tych, które nie są objęte zgłoszeniem celnym. Obowiązek składania deklaracji skróconej zawierających dane bezpieczeństwa w wywozie, podobnie jak dla przywozu, zostaje wprowadzony od 1 stycznia 2011 r. Uruchomienie funkcjonalności w systemie ECS w marcu 2010 r. pozwoli przedsiębiorcom wcześniej poznać zasady działania systemu i bez zakłóceń przygotować się do nowych zmian.
System ECS wprowadza pełną obsługę procedur uproszczonych w wywozie. Dotyczy to:
•    procedury zgłoszenia niekompletnego,
•    procedury zgłoszenia uproszczonego,
•    procedury w miejscu realizowanej z wykorzystaniem zgłoszenia uproszczonego.

Poleć ten artykuł:

Polecamy