Eliminacja nieuczciwych kontrahentów

Eliminacja nieuczciwych kontrahentów

Bez względu na sytuację gospodarczą, czy branżę działania, każda firma narażona jest na podjęcie współpracy z nieuczciwymi kontrahentami. Sytuacja taka może mieć również miejsce w branży transportowej. Bezpieczeństwo transakcji w sektorze transportowym, także w ramach giełd

Kryzys gospodarczy solidnie dał się we znaki firmom transportowym. Niewielcy przewoźnicy, nawiązujący współpracę z dużymi korporacjami – nawet w czasach prosperity – nie mogą zapominać o panujących w tych firmach zawiłych procedurach i wydłużonych okresach płatności. W czasach kryzysu z kolei takie kwestie formalne mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej, a w konsekwencji bankructwa mniejszych partnerów.

Nie sposób ocenić skali nieuczciwości firm działających w branży transportowej, gdyż w czasach kryzysu więcej firm ma problem z płynnością finansową. Zdarzają się również opóźnienia w płatnościach, niekoniecznie wynikające z zamierzonego działania danego podmiotu.

W 2009 r. giełda ładunków Teleroute uruchomiła program Bezpieczna Giełda – pakiet usług i procesów, który zapewnia jeszcze bezpieczniejsze środowisko biznesowe. Jest to swego rodzaju „skrzynka z narzędziami” umożliwiającymi bezpieczne działanie w ramach giełdy ładunków Teleroute i dająca ochronę przed nieuczciwymi kontrahentami. W zestawie funkcji zabezpieczających uczestników giełdy znajdują się trzy podstawowe elementy. weryfikacja jakości partnerów biznesowych, usługa mediacji oraz bezpieczne środowisko IT.

Weryfikacja jakości partnerów biznesowych …

… jest pojęciem szerokim, obejmującym działania na różnych etapach zawierania transakcji na giełdzie ładunków Teleroute. Ten obszar obejmuje usługi i procesy, których celem jest dostarczenie kompletnych informacji umożliwiających sprawdzenie wiarygodności użytkowników Teleroute oraz zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez każdego klienta giełdy. Teleroute weryfikuje każdego nowego klienta giełdy. Proces ten polega na dokładnym sprawdzeniu informacji, które firma dostarczyła podczas rejestracji konta. Obecnie baza klientów Teleroute jest podzielona na trzy poziomy ze względu na stopień dokładności dokonanej weryfikacji. Żadna firma nie ma dostępu do giełdy, dopóki pomyślnie nie przejdzie całej procedury. Dodatkowo należy pamiętać, że przystąpić do giełdy może tylko firma, która istnieje na rynku przynajmniej od roku. Od niedawna każdy użytkowników, który korzysta z tej giełdy mniej niż 6 miesięcy otrzymuje dodatkowe oznaczenie widoczne dla innych użytkowników „NEW”. Poziom weryfikacji firmy można sprawdzić w katalogu firm Teleroute, który oferuje szczegółową i wyczerpującą listę profilów klientów i zawiera nową sekcję ze wskaźnikami bezpieczeństwa.

Teleroute przechowuje dane o transakcjach przeprowadzonych na giełdzie przez jej użytkowników. Dzięki temu pozostali uczestnicy systemu mogą przed podjęciem współpracy sprawdzić (korzystając z bezpłatnej infolinii) czy potencjalny kontrahent miał problemy z płatnościami przy innych transakcjach.

Dodatkowo firmy mogą przystąpić do Kodeksu etycznego Teleroute – dżentelmeńskiej umowy, która określa zachowanie, jakiego oczekuje się od użytkowników giełdy ładunków Teleroute. Kodeks etyczny jest bezpłatny i nieobowiązkowy, ale firmy, które go przyjmują, mogą pozytywnie wpłynąć na swój wizerunek, a w konsekwencji na liczbę zawieranych transakcji. Firma, która przystępuje do kodeksu otrzymuje specjalne oznaczenie widoczne w systemie giełdy dla wszystkich jej klientów.

e-Potwierdzenie to usługa umożliwiająca specjalistom transportowym potwierdzenie umowy przez Internet poprzez łatwą i bezpieczną wymianę informacji kontaktowych oraz transakcyjnych. Po wynegocjowaniu zamówienia transportowego znalezionego w giełdzie ładunków Teleroute zleceniobiorca może skorzystać z tej usługi, aby szybko potwierdzić przyjęcie zamówienia. Dzięki temu zleceniodawca otrzymuje od zleceniobiorcy informacje o jego tożsamości, a zatem zyskuje dodatkowe potwierdzenie zawarcia transakcji od zleceniobiorcy.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i prawidłowe postępowanie użytkowników giełdy, firma Teleroute postanowiła powołać Międzynarodowy zespół ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem będzie monitorowanie zachowania i profesjonalnego postępowania klientów oraz analiza przypadków naruszenia obowiązujących zasad. Każdy, kto naruszy Kodeks etyczny, może zostać tymczasowo lub trwale wykluczony z giełdy ładunków.

Mediacja i środowisko IT

Usługa mediacji ułatwia odzyskiwanie należności z tytułu przeterminowanych faktur, ale tylko w związku ze zleceniami realizowanym za pośrednictwem giełdy ładunków Teleroute. Nie jest to usługa profesjonalnej windykacji długów i nie gwarantuje odzyskania należności, ale obecnie odsetek pomyślnie zakończonych spraw w całej Europie wynosi 60 proc.

Teleroute od 25 lat inwestuje w najlepsze technologie i innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić bezpieczne środowisko IT, w którym cała komunikacja i wszystkie płatności są kodowane oraz chronione hasłem, bez obniżania komfortu i szybkości pracy użytkowników.

Środowisko IT Teleroute jest chronione przez system wykrywania włamań, co oznacza, że infrastruktura jest nieustannie monitorowana pod kątem nadużyć i zbudowana w oparciu o dobrze znane normy bezpieczeństwa (takie jak ISO 27001, ISO 27002, PCI DSS, PRIS V2). Wszystkie usługi i witryny Teleroute są uwierzytelniane: każda transakcja na Giełdzie Ładunków i Pojazdów Teleroute wymaga podania loginu i hasła użytkownika. Ponadto wszystkie dane wymieniane między użytkownikami a Teleroute są szyfrowane, a zatem niewidoczne dla osób nieupoważnionych.

Wszystkie płatności internetowe są realizowane w ściśle zabezpieczonym środowisku, które gwarantuje najwyższy poziom ochrony. Platforma płatności internetowych Tekleroute jest zbudowana w oparciu o rozwiązanie SIPS firmy Atos Worldline, które ma certyfikaty Visa i MasterCard.

Wprawdzie system Bezpieczna Giełda działa od niecałego roku, ale można zaobserwować stały wzrost zainteresowania oferowanymi przez Teleroute narzędziami umożliwiającymi zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, zawieranych za pośrednictwem tej giełdy. Jest to sygnał, że wprowadzone rozwiązania są skuteczne i umożliwiają klientom efektywniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie interesów.

Wina i kara

Ze względu na indywidualne podejście do poszczególnych przypadków nie istnieje konkretna skala czy też kodeks przewinień, za które dana firma może zostać ukarana. Jednak każdy klient giełdy, który w rażący sposób naruszy obowiązujący regulamin, nie respektuje zasad kodeksu etycznego, do którego dobrowolnie przystąpił, czy notorycznie nie wywiązuje się z zawartych transakcji musi się liczyć z czasowym zawieszeniem lub całkowitym usunięciem konta. Jeśli naruszone zostanie obowiązujące w danym kraju prawo firma ponosi również konsekwencje prawne.

W przypadku konfliktów między użytkownikami giełdy, dokładamy wszelkich starań by zaistniały spór rozwiązać w sposób polubowny, a każda sytuacja podlega indywidualnemu rozpatrzeniu.

 

 

Mediacja

Adam Sawicki

właściciel firmy

AMS Transport-Spedycja

– Na razie musiałem dwukrotnie skorzystać z jednego narzędzia bezpieczeństwa na giełdzie Teleroute – z usługi mediacji. Pierwszym razem natychmiast nierzetelny klient zapłacił należną sumę. Drugim razem sprawa była bardziej skomplikowana, ponieważ w trakcie negocjacji, firma, która nie zapłaciła nam należności upadła. Nie było więc od kogo ściągnąć należności. Właśnie z tego obiektywnego powodu nie mediacja nie powiodła się.

 

Zgłoś dłużnika

Anna Zdroik

Babik Transport

– Korzystamy z niektórych narzędzi pakietu Bezpieczna Giełda. Spedytorzy biorąc ładunki z giełdy Teleroute czasami dokonują weryfikacji firmy poprzez sprawdzenie jej danych. Ja natomiast, w razie potrzeby korzystam z usługi mediacji z dłużnikiem. Odbywa się to poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy, w tym przypadku głównie współpracuję z panem Markiem Płachetą z giełdy Teleroute. Podczas rozmowy zgłaszam nieuczciwego kontrahenta, potem wysyłam dokumenty faksem, otrzymuję link z formularzem do wypełnienia online i czekam na efekty. Zazwyczaj udaje się odzyskać należność, choć zdarzają się przypadki kiedy trzeba dłużnika zgłosić do radcy prawnego lub zewnętrznej firmy windykacyjnej. Usługa kiedyś była bezpłatna, teraz jest to koszt rzędu 25 euro, ale przy wierzytelności wynoszącej np. 1000 euro jest to jednak opłata niewielka.

Poleć ten artykuł:

Polecamy