Enterprise Investors zainwestował 9 mln zł w EP Serwis

Enterprise Investors zainwestował 9 mln zł w EP Serwis

Enterprise Venture Fund I (EVF), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zainwestował 9 mln zł w EP Serwis, firmę oferującą kompleksową obsługę w zakresie gospodarki paletowej. EVF stał się właścicielem 49% pakietu akcji spółki w ramach transakcji podwyższenia kapitału.

EP Serwis wykorzysta pozyskane środki m.in. na rozwój usługi outsourcingu palet. Wspólnym celem Enterprise Investors i EP Serwis jest umocnienie pozycji rynkowej w czasie inwestycji.

EP Serwis SA działa na polskim rynku palet od 2000 r. Obecnie firma świadczy pełen zakres usług obejmujący wynajem palet, naprawę palet, obrót paletami, a także recycling zużytych opakowań drewnianych, z których produkuje elementy palet – wsporniki. EP Serwis ma siedzibę i zakład produkcyjny w Łuczynowie koło Kozienic, gdzie zatrudnia 140 osób. Spółka odbiera palety z 1,5 tys. punktów dystrybucji i współpracuje z punktami serwisowymi na terenie całej Polski. W 2010 roku EP Serwis wprowadził na polski rynek innowacyjną usługę outsourcingu paletowego pod nazwą „SERWIS PALET – POOL PALETOWY EP SERWIS”, co spowodowało dynamiczny wzrost rentowności. Przychody ze sprzedaży EP Serwis sięgają 40 milionów złotych.

Usługa outsourcingu palet zaczyna się w Polsce dopiero rozwijać – wynajmowi podlega jedynie niewielki procent gospodarki paletowej, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, Australii czy krajach Europy Zachodniej jest to ponad połowa. Wynika z tego, że znakomita większość polskiego rynku pozostaje nadal do zdobycia, co oznacza ogromne perspektywy rozwoju.

Enterprise Investors jest jedną z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grup funduszy private equity i venture capital. Firma działa od 1990 roku. Łączne środki ośmiu funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Enterprise Investors to 2 miliardy euro. Do tej pory fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały łącznie 1,6 miliarda euro w 129 spółek z różnych sektorów gospodarki. Fundusze zakończyły dotąd 96 inwestycji osiągając łączne przychody w wysokości 1,8 miliarda euro.

Utworzony przez EI w 2008 r. Enterprise Venture Fund I z kapitałem w wysokości 100 milionów euro jest funduszem typu venture capital. Fundusz realizuje inwestycje w przedziale 5-25 milionów złotych lub więcej, finansując ekspansję małych i średnich spółek z różnych branż. EVF zrealizował do tej pory dwanaście inwestycji w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Poleć ten artykuł:

Polecamy