Eurologistics Media Group i kampania „niezwalniam.pl”

Eurologistics Media Group i kampania „niezwalniam.pl”

Eurologistics Media Group dołącza do partnerów medialnych Kampanii „niezwalniam.pl”, której inicjatorem jest Polish Supply Management Leaders. Celem kampanii jest promocja formuły elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, oparta na wspieraniu długoterminowych relacji pracownik – pracodawca, która koncentruje się na zatrudnianiu pracowników na umowie o pracę.

Kampania „niezwalniam.pl”, w kontekście rosnącej niepewności biznesowej, ma na celu rzeczywiste wsparcie przedsiębiorstw w elastycznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, stawiając w centrum pracownika i długoterminowe relacje na linii pracownik – pracodawca. Jej ideą jest uświadamianie pracowników i pracodawców o możliwości elastycznego planowania działań, dzięki którym przedsiębiorstwa nie będą musiały zwalniać zarówno w sensie aktywności biznesowej, jak i rezygnacji z pracowników.

– Kluczowy przekaz kampanii – „współdzielenie na umowie o pracę” jest określeniem umownym, obrazującym sytuację, w której w ramach porozumienia pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u macierzystego pracodawcy, podczas urlopu bezpłatnego na czas określony świadczy pracę u innego pracodawcy (art. 174 [1] K.P.) – informuje Donata Hermann-Marciniak, lider kampanii “niezwalniam.pl”.
Trendy na rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na elastyczność zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika, będą jednym z wymagań rynku przyszłości. Systematyczne uzupełnianie kompetencji to dla pracowników zabezpieczenie przed bezrobociem, a dla pracodawców przed wysokimi kosztami rekrutacji i onboardingu.

– Przez ostatnie dekady Polska poczyniła znaczący postęp gospodarczy, który stał się udziałem wielu, choć nie wszystkich. Konkurencyjna pozycja Polski, oparta na niskich kosztach, powinna zmieniać się w kierunku konkurencyjności opartej na kompetencjach i wiedzy. Przyjęcie „współdzielenia na umowie o pracę” wspiera taką zmianę, również przez włączanie grup pracowniczych dziś wyłączonych z działań rozwojowych. Równocześnie wymaga jednak edukacji i stworzenia przestrzeni do budowania zaufania w biznesie – wyjaśnia Mariusz Gerałtowski, prezes zarządu PSML.


Wszystkie niezbędne informacje na temat Kampanii „niezwalniam.pl”, przygotowane zarówno pod kątem pracowników, jak i pracodawców, są dostępne na stronie: niezwalniam.pl.

(PSML)

Poleć ten artykuł:

Polecamy