Fabryka KION idzie w stronę ekologii

Fabryka KION idzie w stronę ekologii

KION Group stawia przy budowie nowego zak­ła­­du w Kołbaskowie na zrównoważony rozwój.  – Ultranowoczes­ny zakład produkujący wózki widłowe z przeciwwagą będzie korzystał z najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej – podkreśla kierownik zakładu, Knut Angres. Zakład za­pro­­jek­­to­wano w taki sposób, by był przyjazny dla środowiska w każdym zakresie.

Przedsiębiorstwo podjęło z tego względu decyzję aby do malowania urzadzeń zamiast lakierni mokrej zbudować malarnię proszkową, by w jak największym stop­niu ograniczyć emisje. Farby proszkowe ze względu na brak zawartości rozpusz­czal­nika same w sobie należą do najbardziej przyjaznych dla środowiska materiałów powłokowych. Nowa lakiernia oferuje nie tylko maksymalną wydajność, ale jest również niezwykle energooszczędna. Posiada jeszcze jedną decydującą zaletę, o której wspomina Knut Angres. – Większość proszku pozostającego po malowaniu jest przet­warzana i ponownie wykorzystywana bezpośrednio w naszym zakładzie. W prze­ciwieństwie do malowania na mokro pozwala to uniknąć dużych ilości szkod­liwych dla środowiska osadów lakierniczych.

W celu redukcji i tak już dość niskiego w porównaniu z innymi branżami zużycia energii niezbędnej do produkcji wózków podnośnikowych analizuje się obecnie możliwości wyposażenia zakładu we własny system fotowoltaiczny, co pozwoliłoby na korzystanie z energii odnawialnej.

Również w zakresie logistyki własnej KION Group wybrała optymalną lokalizację dla swojego nowego zakładu w Kołbaskowie. – Planujemy, że podczas codziennej pracy tylko niewielka liczba ciężarówek będzie przyjeżdżać i wyjeżdżać z terenu firmy – zapewnia kierownik zakładu Knut Angres. Ponieważ za trzy lata w pobliżu zakładu wybudowana zostanie obwodnica, przez Kołbaskowo będzie przejeżdżać tylko kilka pojazdów w bardzo ograniczonym czasie.

W sierpniu 2019 roku KION Group ogłosiła nowe cele biznesowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa i budo­wę w Kołbaskowie nowego zakładu produkującego wózki podnośnikowe. Wartość inwestycji w projekt wynosi ponad 60 mln euro. Tym samym wiodący międzynarodo­wy koncern specjalizujący się w intralogistyce utworzy w Polsce do 2023 roku ponad 150 miejsc pracy. Uruchomienie zakładu planowane jest na wiosnę 2021 roku. Oprócz nowoczesnego zakładu produkcyjnego na powierzchni około 18 hektarów powstaje obecnie centrum badawczo-rozwojowe oraz budynki administracyjne o powierzchni prawie 44 tys. metrów kwadratowych.

Poleć ten artykuł:

Polecamy