Faktoring dla dużych portfeli odbiorców

Faktoring dla dużych portfeli odbiorców

Duży portfel odbiorców, liczący nawet tysiące firm, szczególnie rotujących, był do niedawna przeszkodą w uruchomieniu faktoringu. Sytuacja zmieniła się za sprawą automatycznego systemu przekazywania faktur, przyznawania limitów i zmodyfikowanego podejścia do ryzyka, co może stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla firm spedycyjnych czy operatorów logistycznych. Taki zautomatyzowany faktoring otrzymał nazwę faktoringu masowego.

– Firmy spedycyjne, czy więksi dystrybutorzy, współpracują z setkami kontrahentów i wystawiają tysiące faktur miesięcznie, często na stosunkowo niskie kwoty, po kilkaset złotych. Przekazywanie i obsługa takiej masy faktur w tradycyjny sposób byłoby wielkim obciążeniem dla pracowników, po obu stronach. Rotacja odbiorców dodatkowo utrudnia ocenę ryzyka. To wszystko powoduje, że tradycyjny faktoring nie znajduje zastosowania ani w przypadku dużych hurtowni, ani w spedycji. A przecież firmy te także cierpią z powodu odroczonych płatności. Dlatego, we współpracy z naszymi klientami, stworzyliśmy nowe rozwiązanie: faktoring masowy – wyjaśnia Tomasz Rodak, dyrektor Działu Innowacji BibbyLab, w firmie faktoringowej Bibby Financial Services.

Bibby Financial Services uruchomiło faktoring masowy z myślą o firmach generujących ponad 10 mln zł obrotów rocznie. Rozwiązanie opiera się na automatycznej analizie dużej ilości danych. Przekazywanie faktur odbywa się wprost z systemu księgowego firmy, jednym plikiem, do systemu informatycznego faktora. Usługa ma charakter bezdokumentowy, nie są potrzebne kopie faktur ani dokumenty WZ. Zautomatyzowany został także proces zawiadamiania o cesji wierzytelności na rzecz firmy faktoringowej. Jest to więc faktoring jawny. Ewidencję rozliczeń i rozksięgowanie środków prowadzi korzystająca z faktoringu masowego firma, podobnie jak monitoring spłat i ewentualną windykację – pozwala jej to mieć pod stałą kontrolą swoją sytuację finansową.

Minimalny limit finansowania dostępny w ramach faktoringu masowego to 1 mln zł. Możliwe jest również finansowanie kontrahentów niepowtarzalnych (pojedyncze transakcje). – Produkt został od podstaw zaprojektowany i wdrożony wspólnie z klientami Bibby Financial Services. Dzięki swojej prostocie i szybkości procesowania odpowiada na potrzeby szerszej grupy na rynku, dlatego oferujemy go zarówno we własnej sieci sprzedaży, jak i przez pośredników – dodaje Tomasz Rodak.

Poleć ten artykuł:

Polecamy