FedEx publikuje globalny raport CSR

FedEx publikuje globalny raport CSR

Firma FedEx opublikowała „Globalny raport obywatelski”, który szczegółowo przedstawia jej zaangażowanie w odpowiedzialny rozwój.

Jedną z najważniejszych informacji w raporcie jest przekroczenie przez FedEx o 30% celu w postaci oszczędności paliwowych na około 5 lat przed wyznaczonym terminem. Firma osiągnęła takie wskaźniki dzięki strategii opartej na trzech kategoriach działań: redukcji całkowitych kosztów transportu poprzez optymalizację tras, wprowadzeniu bardziej oszczędnych pojazdów, rozbudowanie floty o pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi.

 

Ponadto raport zawiera szczegółowe informacje na temat programu efektywności paliwowej („FedEx Fuel Sense”), który pozwolił od 2007 r. zaoszczędzić na paliwie do silników odrzutowych ponad 1 mld USD i zredukować emisję CO2 o 4 mln ton sześciennych.

 

W 2015 r. FedEx zainwestował ponad 53 mln USD w programy adresowane do społeczności lokalnych, umożliwiające niesienie pomocy i wsparcia ofiarom klęsk żywiołowych, stwarzające możliwości zatrudnienia dla zaniedbywanej młodzieży, a także służące poprawie bezpieczeństwa. Firma przedstawiła także nową, globalną platformę charytatywną, FedEx Cares. Zobowiązała się też zainwestować 200 mln USD w ponad 200 społecznościach do roku 2020, z myślą o tworzeniu nowych możliwości i zmianach na lepsze na całym świecie.

 

W Polce FedEx podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnych, m.in. poprzez wsparcie Fundacji United Way Polska, od 20 lat zaangażowanej w pomoc na rzecz osób potrzebujących. W ramach wspólnych inicjatyw, w 2014 r. uruchomiono Światotekę – klub dla dzieci z trudnych środowisk, gdzie mogą spędzać czas w sposób bezpieczny i twórczy. Na rok 2016 zaplanowano otwarcie kolejnych trzech Światotek, oferujących kursy i zajęcia dodatkowe. Dzięki zaangażowaniu polskiego oddziału FedEx, Fundacja prowadzi także projekty wspierające integrację dzieci z niepełnosprawnościami. Są to przede wszystkim Olimpiada Sportowo-Edukacyjna, imprezy charytatywne na rzecz chorych, organizowany w Warszawie od 2008 r. Onkobieg oraz szereg aktywności w ramach wolontariatu pracowniczego.

Poleć ten artykuł:

Polecamy