FM Logistic odnotowuje stabilne wyniki finansowe

FM Logistic odnotowuje stabilne wyniki finansowe

FM Logistic opublikował wyniki finansowe za rok obrotowy, który zakończył się 31 marca 2021 roku. Pełne wyniki wraz ze sprawozdaniem biegłych rewidentów zostaną przedstawione w sprawozdaniu rocznym, które zostanie opublikowane na początku lipca.

Podsumowanie: Wyniki skonsolidowane (w mln euro)
    Ujęte w sprawozdaniu       Porównanie z rokiem ubiegłym  
  2020/21 2019/20 Zmiana w % FX 2020/21 2019/20 Zmiana w %
Przychód 1 380 1 432 -3,6 -73 1 453 1 432 1,5
EBIT 38,8 42,5 -8,7 -3 41,8 42,5 -1,6
Wyniki netto 18,1 19,2          

Przychody w roku 2020/21 wyniosły 1,38 mld euro, co oznacza spadek o 3,6% w stosunku do danych opublikowanych. Wpływ na nie miało spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19 na wiosnę 2020 roku oraz straty kursowe (73 mln euro). Czynniki te zostały częściowo skompensowane przez wyraźne ożywienie gospodarcze w drugiej połowie roku obrotowego. Przychody bez uwzględnienia różnic kursowych wzrosły o 1,5%.

EBIT (zysk przed opodatkowaniem i odsetkami) w wysokości 38,8 mln euro był o 8,7% niższy niż w roku ubiegłym. Spadek wynika głównie z wyższych kosztów wynikających z konieczności dostosowania działalności do ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 (8,1 mln euro), częściowo zrównoważonych przez oszczędności i środki podjęte w celu obniżenia kosztów, a także wahania kursów walut, które spowodowały spadek w wysokości 3 mln euro.
Porównywalny EBIT wyniósł 41,8 miliona euro, co oznacza spadek o 1,6%.

 – W tak trudnych gospodarczo czasach, FM Logistic udowodnił swoją niezwykłą stabilność i silną pozycję rynkową. Dowodem są nowe umowy o wartości 207 milionów euro podpisane między kwietniem 2020 roku a marcem 2021 roku. Połowa tych umów obejmuje usługi dla omnichannel i e-commerce. Nasi pracownicy dołożyli starań, aby milionom klientów na całym świecie dostarczyć potrzebne produkty. Będziemy nadal wzmacniać naszą silną pozycję w branży dóbr konsumpcyjnych i sieci handlowych, aby pomóc naszym klientom we wdrażaniu zrównoważonych strategii omnichannel – powiedział Jean-Christophe Machet, Dyrektor Generalny firmy FM Logistic.

Rosnący popyt na rozwiązania łańcucha dostaw omnichannel i dla branży e-commerce

W 2020 roku konwencjonalne sklepy były raz po raz zamykane i ponownie otwierane, co zwiększyło popyt na logistykę omnichannel i e-commerce. FM Logistic aktualnie dostarcza rozwiązania logistyczne omnichannel dla 57% swoich klientów.
Kolejnym ważnym czynnikiem wzrostu było rosnące zapotrzebowanie na miejskie rozwiązania logistyczne takie jak mikrocentra dystrybucyjne, tzw. dark stores (punkty odbioru zamówień złożonych online) oraz skrojone na miarę rozwiązania „kliknij i odbierz”. W tych obszarach firma przedłużyła umowy z wiodącymi sieciami handlu detalicznego takimi jak Carrefour, Intermarché czy Sephora.

Wśród najważniejszych nowych umów podpisanych w roku 2020/21 są umowy podpisane z marką z branży beauty, międzynarodowym producentem zabawek oraz z kilkunastoma wiodącymi firmami e-commerce, głównie z takich krajów jak Francja, Hiszpania czy Indie. Kluczowymi klientami, z którymi przedłużono umowy, są Mondelēz i Nestlé.

Najważniejsze informacje z regionów

Przychody rozłożyły się następująco: Francja – 40%, pozostałe kraje – 60%. Są to proporcje podobne do lat ubiegłych.

●          Na poziomie krajowym przychody we Francji spadły o 1,9% do 548 mln euro. Niższe wolumeny w poszczególnych sektorach, na które negatywnie wpłynęła pandemia COVID-19, zostały zrównoważone wyższym popytem w branżach e-commerce i sprzedaży detalicznej żywności.

●          Przychody i rentowność wzrosły zarówno w Hiszpanii, jak i we Włoszech, a czynnikiem wzrostu była logistyka dla branży e-commerce. Najszybszy wzrost przychodów został odnotowany w Hiszpanii (+22%). Przyczynił się do niego rozwój jednostki logistyki miejskiej Citylogin.

●          W regionie Europy Wschodniej FM Logistic skupiał się na dalszym rozwijaniu usług transportowych. W Rosji przychody z transportu wzrosły o 20%. Oddział na Ukrainie powrócił do zeszłorocznego poziomu zysków, do czego przyczyniło się podwojenie wolumenów w branży e-commerce.
W Rumunii przedsiębiorstwo przedłużyło na 5 lat umowę z jednym z największych na świecie producentów żywności i odżywek.

●          W regionie Europy Centralnej FM Logistic podpisał 25 nowych kontraktów, wznowił 29 innych oraz rozpoczął budowę nowej platformy magazynowej w Wiskitkach, 10 km od Centralnego Portu Komunikacyjnego.

●          W Azji przedsiębiorstwo podpisało kontrakty z głównymi przedsiębiorstwami w branży e-commerce, w tym z Pepperfry, wirtualną platformą sprzedażową numer 1 w Indiach, gdzie sprzedawane są meble i produkty do domu oraz z VinShop, jedną z największych organizacji zakupowych w Wietnamie, spółką zależną OneMount Group.

W stronę bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw

W roku obrotowym 2020/21 FM Logistic podjął kolejne kroki w celu stworzenia bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw.

Oto niektóre inicjatywy:

●          Organizacja kampanii szkoleniowej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w prawie 10 krajach.

●          Wyposażenie 50 klientów w narzędzia pozwalające monitorować zakres emisji trzech gazów cieplarnianych związanych z działalnością zlecaną FM Logistic.

●          Przejście na odnawialną energię elektryczną w magazynach FM Logistic w Europie Centralnej, co ma szczególne znaczenie w kontekście dominacji paliw kopalnych w regionie.

●          Projekt produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody w dwóch pilotażowych zakładach logistycznych w Escrennes (Francja) i Illescas (Hiszpania) (projekty H2Hub i H2Login, w trakcie realizacji).

●          Rozwój usług dla sprzedawców detalicznych i producentów sprzedających produkty bez opakowań, czego przykładem jest inicjatywa „Les marques toutes nues” (dosłownie: gołe marki) w supermarketach Franprix w regionie paryskim.

Globalny poziom emisji dwutlenku węgla w działalności magazynowej FM Logistic nadal spada. Ogólny spadek w ujęciu bezwzględnym wyniósł 17% od 2018 do 2020 roku.

Przewidywania na lata 2021/22

Biorąc pod uwagę obecny portfel przychodów i spodziewany popyt w obszarach logistyki omnichannel i logistyki miejskiej, FM Logistic przewiduje organiczny wzrost przychodów w górnym, jednocyfrowym przedziale procentowym w roku obrotowym 2021/22. Przewidywania opierają się na założeniu, że ograniczenia związane z Covid-19 będą stopniowo łagodzone, a kurs wymiany rubla rosyjskiego będzie wynosił 90 rubli za 1 euro.

Poleć ten artykuł:

Polecamy