Friendshoring to nowy sposób myślenia o globalnej produkcji

Friendshoring to nowy sposób myślenia o globalnej produkcji

Obostrzenia wprowadzone na świecie po wybuchu pandemii zachwiały światowymi łańcuchami dostaw. Zamknięte fabryki, lockdown, ograniczenia w transporcie doprowadziły do ograniczonej podaży produktów wykorzystywanych w branżach farmaceutycznej, motoryzacyjnej i budowlanej. Wzrost cen był tego następstwem. Producenci zaczęli szukać rozwiązań, które pomogłyby uniknąć podobnych kryzysów w przyszłości. Strategie miały przede wszystkim ograniczyć ryzyka i zapewnić stabilizację i przewidywalność.

W tym kontekście zaczęto coraz częściej mówić o trendzie nearshoringu. Skrócenie drogi transportu miałoby bowiem ograniczyć ryzyka. Wybuch wojny w Ukrainie pokazał jednak, że nearshoring nie jest rozwiązaniem doskonałym. Firmy, które korzystały na ekonomicznie preferencyjnych warunkach prowadzenia biznesu w Rosji musiały szybko zweryfikować swoje modele. Wiadomym jest, że to koszty w pierwszej kolejności decydują o ulokowaniu produkcji w danym kraju. Ale o ile przerwane łańcuch dostaw w trakcie pandemii nie wynikały ze złych intencji, o tyle wojna w Ukrainie i jej skutki gospodarcze już tak. Wiele firm, które miały działające fabryki w Rosji, głównie pod presją społeczną, musiały się bowiem z tego rynku wycofać, a to ponownie wpłynęła na destabilizację łańcuchów dostaw, wzrost cen i konieczność szukania nowych rozwiązań na cito. Friendshoring wydaje się minimalizować to ryzyko, polega bowiem na nawiązywaniu strategicznych partnerstw z firmami, które dzielą podobne wartości, cele i standardy jakości, a przede wszystkim państwami, które współpracują ze sobą politycznie i militarnie, co ma zapewnić stabilizację i przewidywalność.

Zamiast polegać na tradycyjnym outsourcingu, gdzie produkcję przekazuje się firmom trzecim, friendshoring zachęca do tworzenia relacji opartych na zaufaniu i współpracy. Jest to nowy sposób myślenia o globalnej produkcji. To podejście przynosi wiele korzyści, w tym dostęp do nowych rynków, redukcję kosztów, elastyczność i skalowalność produkcji oraz potencjał do innowacji. Lokalizacja fabryk odgrywa kluczową rolę w tym modelu, a jej wybór musi być starannie przemyślany, biorąc pod uwagę wiele czynników, które wpływają na efektywność produkcji.

Zalety friendshoringu w produkcji

Jedną z głównych zalet jest dostęp do nowych rynków i redukcja kosztów. Poprzez partnerstwo ze starannie dobranymi firmami z różnych części świata, przedsiębiorstwa mogą łatwiej wejść na nowe rynki i poszerzać zakres działalności. Wybór odpowiednich partnerów może wpłynąć na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności, eliminując potrzebę zakładania i utrzymywania własnych fabryk.

Kolejne ważne aspekty to elastyczność, skalowalność i innowacja. Dzięki friendshoringow’i firmy mogą szybko dostosowywać swoją produkcję do zmieniających się warunków rynkowych. W razie potrzeby mogą zwiększać lub zmniejszać produkcję bez konieczności inwestowania w nowe zakłady produkcyjne. Współpracujące firmy często również wymieniają się wiedzą i doświadczeniem, co może prowadzić do innowacji i rozwoju nowych produktów.

Lokalizacja produkcji w erze friendshoring’u

Lokalizacja fabryk odgrywa kluczową rolę w modelu friendshoring’u. Firmy szukają strategicznych partnerów na całym świecie, żeby zwiększyć swoją konkurencyjność i dostęp do różnych rynków. Oto kilka ważnych aspektów lokalizacji fabryk w ramach friendshoring’u:

 1. Bliskość rynku docelowego: Wybierając lokalizację fabryki, firma musi brać pod uwagę dostępność rynku docelowego. Im bliżej klientów, tym mniejsze koszty dostawy i szybsza reakcja na zmieniające się potrzeby.
 2. Dostęp do surowców: Lokalizacja fabryki powinna zapewniać łatwy dostęp do niezbędnych surowców i materiałów. To może znacząco wpłynąć na koszty produkcji.
 3. Kwalifikowana siła robocza: Lokalizacja fabryki musi zapewniać dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, która jest niezbędna do produkcji wysokiej jakości produktów.
 4. Infrastruktura i logistyka: Infrastruktura transportowa i logistyczna jest kluczowym czynnikiem decydującym o efektywności produkcji. Lokalizacja fabryki powinna zapewniać łatwy dostęp do dróg, portów i innych środków transportu.
 5. Aspekty regulacyjne i prawne: Firmy muszą również uwzględniać aspekty prawne i regulacyjne lokalizacji fabryki, takie jak przepisy dotyczące ochrony środowiska, zatrudnienia i podatków.

Friendshoring dla logistyków

Firmy logistyczne również mogą korzystać z friendshoring’u, zwłaszcza w kontekście dzisiejszego dynamicznego rynku globalnego. Friendshoring w logistyce może przyczynić się do optymalizacji łańcucha dostaw, zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy elastyczności w reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. Oto kilka aspektów, jakie firmy logistyczne mogą uwzględniać przy zastosowaniu friendshoringu:

 1. Współpraca z partnerami logistycznymi: Firmy logistyczne mogą nawiązywać strategiczne partnerstwa z innymi firmami logistycznymi na całym świecie. Współpraca ta może obejmować zarówno obszary transportu, magazynowania, jak i usług spedycyjnych.
 2. Optymalizacja trasy i dostępu do rynków: Poprzez friendshoring, firmy logistyczne mogą zoptymalizować trasy transportu, wykorzystując lokalne partnerstwa do zwiększenia efektywności dostaw. Ponadto, partnerstwa z firmami lokalnymi umożliwiają łatwiejszy dostęp do różnych rynków.
 3. Dostęp do lokalnej wiedzy i zasobów: Współpraca z partnerami logistycznymi w różnych regionach pozwala firmom logistycznym korzystać z lokalnej wiedzy i zasobów, co może być kluczowe przy obsłudze specyficznych rynków i wymagań klientów.
 4. Elastyczność w zarządzaniu łańcuchem dostaw: Friendshoring daje firmom logistycznym większą elastyczność w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Mogą dostosowywać swoje operacje do sezonowych zmian w popycie, specyficznych potrzeb klientów czy też zmieniających się warunków rynkowych.
 5. Rozbudowany system magazynowy: Współpraca z partnerami logistycznymi może obejmować również korzystanie z rozległego systemu magazynowego, co pozwala na lepsze zarządzanie zapasami i skrócenie czasu dostawy.
 6. Innowacje w technologii logistycznej: Partnerstwo z firmami z różnych regionów może przynieść innowacje w dziedzinie technologii logistycznej. Wspólna praca nad rozwojem systemów śledzenia, analizy danych czy automatyzacji może poprawić efektywność łańcucha dostaw.

Bez względu na to czy dotyczy to sektora produkcyjnego, czy segmentu logistycznego, w modelu frienshoring’u podstawowym założeniem jest współpraca oparta na zaufaniu. Dlatego partnerów upatruje się w krajach, które przynależą do tego samego systemu politycznego i kierują się tymi samymi wartościami i przedsiębiorstwach, które wywodzą się z podobnych rynków, działających w oparciu o zbliżone standardy. Friendshoring w sektorze produkcyjnym to nowy sposób myślenia o globalnej produkcji, a prowadzenie biznesu w oparciu o te zasady jest istotne dla zminimalizowania ryzyk.

Poleć ten artykuł:

Polecamy