GEFCO publikuje wyniki finansowe za 2020 rok

GEFCO publikuje wyniki finansowe za 2020 rok

GEFCO, europejski lider zintegrowanych usług logistycznych dla branży motoryzacyjnej, w tym logistyki pojazdów gotowych (FVL), oraz jeden z 10 największych na świecie dostawców rozwiązań z zakresu multimodalnego łańcucha dostaw, opublikowało wyniki finansowe za dwanaście miesięcy 2020 roku.

– Jestem dumny z wyników GEFCO za rok 2020, które pokazują odporność pomimo negatywnego wpływu pandemii Covid-19 na naszą działalność, zwłaszcza w pierwszej połowie minionego roku. Kontrolowaliśmy koszty, jednocześnie robiąc wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać potrzebom klientów. Nasze przychody spadły w kwietniu, maju i czerwcu, w szczytowym momencie globalnych turbulencji biznesowych, ale w drugiej połowie 2020 r. zwiększyliśmy aktywność zgodnie z harmonogramami podnoszenia produkcji przez naszych klientów. Biorąc pod uwagę bogate portfolio klientów GEFCO z branży motoryzacyjnej i przemysłowej, jesteśmy zadowoleni z utrzymania solidnej marży operacyjnej w tak trudnych czasach – mówi Luc Nadal, Prezes GEFCO.

– Chciałbym podziękować naszym klientom i partnerom za ich zaangażowanie i zaufanie w 2020 roku. Działając w duchu współpracy i zrozumienia, pomagaliśmy firmom z branży motoryzacyjnej w znalezieniu rozwiązań, które utrzymają ich łańcuchy dostaw, włączając w to Grupę PSA. W przypadku klientów spoza branży motoryzacyjnej, dążyliśmy do dywersyfikacji i dostosowywaliśmy nasze multimodalne rozwiązania logistyczne do zmieniających się potrzeb. Nasze rozwiązania z zakresu transportów lotniczych i drogowych pod presją czasu cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród klientów z branży opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych oraz elektroniki. Sprostaliśmy stawianym wyzwaniom. Nasi pracownicy dotrzymali obietnicy, którą wyraża motto Partners, unlimited i wykonali niesamowitą pracę w 2020 roku. Wdrożyliśmy nowe środki bezpieczeństwa i higieny oraz dostosowaliśmy nasze procesy, aby bezproblemowo i w rekordowo krótkim czasie spełnić dodatkowe wymagania klientów. W 2021 roku będziemy nadal koncentrować się na dostarczaniu najlepszych w swojej klasie rozwiązań z zakresu łańcucha dostaw, ze szczególnym naciskiem na zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników na całym świecie – dodaje Luc Nadal.

Pavel Ilichev, wiceprezes GEFCO ds. finansów i strategii: – Jestem zadowolony z solidnego zarządzania finansami GEFCO w 2020 r. Odnotowaliśmy 19,7% spadek przychodów z powodu zakłóceń w działalności naszych klientów na całym świecie, ale utrzymaliśmy znaczną marżę operacyjną 3,7%, w porównaniu z 4,3% w 2019 roku. Kiedy w marcu rozpoczął się kryzys i nie było widać jego końca, podjęliśmy kroki w celu ograniczenia skutków finansowych poprzez wzmocnienie ścisłej kontroli finansowej w całej organizacji. Co więcej, nasz model biznesowy oparty na ograniczaniu aktywów nadal zapewniał elastyczność w zakresie kosztów stałych i zmiennych, a my korzystaliśmy ze wsparcia rządowego w celu ochrony zatrudnienia w wielu krajach.

– Bezprecedensowe dodatnie wolne przepływy pieniężne GEFCO wzmocniły naszą płynność i nie musieliśmy szukać dodatkowego finansowania. Skupiliśmy się na inicjatywach strategicznych z selektywnymi nakładami inwestycyjnymi i zainwestowaliśmy w stacje ładowania pojazdów elektrycznych w wielu naszych zakładach, aby wspierać elektryfikację przemysłu motoryzacyjnego. Wysoka zdolność GEFCO do generowania środków pieniężnych i obecny niski wskaźnik dźwigni finansowej pozwala nam oprzeć się niekorzystnym czynnikom i niepewności gospodarczej, dzięki czemu jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzący rok i związane z nim ożywienie gospodarcze – dodaje Ilichev.

Grupa GEFCO osiągnęła przychody w wysokości 3,8 mld euro w roku obrotowym 2020, co oznacza spadek o 19,7% w stosunku do tego samego okresu w 2019 r. (-17,3% lfl). Wyniki w podziale na dywizje:

  • Finished Vehicle Logistics (FVL). Dywizja logistyki pojazdów gotowych funkcjonowała podobnie jak branża motoryzacyjna (22% spadek europejskiej produkcji motoryzacyjnej wg IHS Markit). Przychody wyniosły 1545,7 mln EUR (-21,9% raportowane i -20,5% lfl), co oznacza spadek o 454 mln EUR w porównaniu z 2019 rokiem, głównie w drugim kwartale 2020 r. Czwarty kwartał 2020 r. był porównywalny z czwartym kwartałem 2019 r. Dywizja FVL wykazała się wiodącą w branży wiedzą fachową, z powodzeniem zarządzając tymczasowym zamknięciem fabryk samochodów i związanymi z nimi przepływami logistycznymi w warunkach bezprecedensowych ograniczeń.
  • Overland and Contract Logistics (OVL & CL). Ze względu na zdywersyfikowany portfel klientów, dywizję transportu lądowego i logistyki kontaktowej dotknęły mniejsze turbulencje niż w przypadku FVL. Przychody spadły o 19,7% do 1828,5 mln € (-18,1% lfl). Dywizja OVL i CL dostarczała więcej rozwiązań time critical drogą lądową i pomagała klientom w utrzymaniu gotowości zapasów w kontekście wznowionej produkcji.
  • Air & Sea (A&S) Dywizja wykorzystała silny popyt na transporty lotnicze, realizowane pod presją czasu w ramach dystrybucji materiałów medycznych i środków ochrony osobistej z Azji do Europy i Ameryki Północnej. Przychody wzrosły do 339,8 mln euro, co oznacza wzrost o 1,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku (+4,9% lfl).
  • Industrial Services (IS). Dywizja usług dla przemysłu zaraportowała przychody w wysokości 90,8 mln euro, co oznacza spadek o 38,3% (-12,2% lfl). 31 grudnia 2019 r działalność w zakresie montażu lekkiego została przeniesiona do Grupy PSA, co tłumaczy ten spadek.

Dobra sytuacja finansowa napędzana przez wyraźną rentowność operacyjną i rygorystyczne zarządzanie kapitałem obrotowym

Pomimo pandemii i lockdownu w I półroczu 2020 roku, Grupa GEFCO osiągnęła znaczący zysk operacyjny EBIT w wysokości 140,3 mln EUR przy marży 3,7%, jedynie o 60 punktów bazowych mniej w porównaniu do 2019 roku. Ten solidny recurring EBIT został osiągnięty przez:

  • mocną kontrolę kosztów na każdym poziomie i związane z tym oszczędności,
  • obniżenie kosztów usług zewnętrznych o 667,4 mln euro, co podkreśla znaczenie modelu biznesowego opartego na niewielkich aktywach,
  • ożywienie biznesowe w III i IV kwartale 2020 roku, przy czym ostatni kwartał był najlepszym w historii GEFCO pod względem zysku operacyjnego.

Oprócz rentowności operacyjnej, GEFCO stosowało rygorystyczne zarządzanie kapitałem obrotowym i selektywne CAPEX, co zwiększyło generowanie środków pieniężnych i doprowadziło do rekordowo wysokich przepływów pieniężnych, bliskich 285 mln EUR (+70 mln EUR w porównaniu z 2019 r.).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie finansowe netto Grupy GEFCO skorzystało z tych decyzji, które wytworzyły wystarczający zapas płynności, prowadząc do bezprecedensowo niskiego zadłużenia netto, poniżej 150 mln EUR, w porównaniu do 347,7 mln EUR na dzień 31 grudnia 2019 r.

Strategiczne inwestycje w logistykę pojazdów elektrycznych (EV) i rozwiązania do zarządzania pojazdami w eksploatacji za pomocą Moveecar

Rynek mobilność osób zmienia się wraz ze stałym wzrostem popytu konsumentów, regulacjami środowiskowymi i rządowymi programami wsparcia sprzedaży pojazdów elektrycznych (EV). Oczekuje się, że udział w rynku pojazdów elektrycznych już w 2026 roku osiągnie 26%, a łańcuchy dostaw będą musiały dostosować się w taki sposób, aby zarządzać zarówno silnikami spalinowymi, jak i elektrycznymi. GEFCO dzięki wiedzy specjalistycznej z zakresu złożonych rozwiązań dla łańcucha dostaw współpracuje z producentami pojazdów elektrycznych i sprzedawcami detalicznymi, aby wspierać ich transformację dzięki zgodnym, innowacyjnym, elastycznym i skalowalnym rozwiązaniom, które obejmują kompleksowe zarządzanie akumulatorami. Na przykład GEFCO wyposaża wszystkie swoje oddziały w stacje ładowania, aby zarządzać zwiększonym popytem na logistykę gotowych pojazdów elektrycznych. W Wielkiej Brytanii GEFCO rozpoczęło współpracę z Onto, marką oferującą usługę subskrypcji samochodów elektrycznych, która obejmuje zapewnienie inteligentnych usług naprawczych i dostaw do i z czterech jednostek Finished Vehicle Logistics (FVL). Grupa GEFCO współpracuje również z LEVC (London EV Company)  w celu zapewnienia konwersji EV i dostaw dla potencjalnych klientów flotowych.

Od pierwszej rejestracji samochodu do zakończenia jego eksploatacji, Moveecar jest marką Grupy GEFCO, która oferuje szeroki zakres usług na żądanie dla graczy mobilnych (producentów samochodów, detalistów, firm leasingowych, portali aukcyjnych itp.). Zintegrowane usługi Moveecar są zaprojektowane dla spełnienia pojedynczych lub wielu wymagań, w tym przechowywania, naprawy, transportu i wyceny, a także usług concierge i administracyjnych. Wykorzystując doświadczenie GEFCO i profesjonalne sieci partnerskie, rozwiązania Moveecar są dostępne za pośrednictwem dynamicznej platformy cyfrowej typu plug-and-play. Obecnie kilku graczy z rynku mobilności osób korzysta z platformy cyfrowej Moveecar dla różnych usług, w tym dostaw pojazdów bezpośrednio ze składów do klientów końcowych oraz przechowywania i renowacji używanych samochodów. Na przykład w Szanghaju GEFCO współpracuje z Polestar, marką pojazdów elektrycznych Volvo, w zakresie indywidualnych dostaw nowych samochodów.

Portfolio klientów wzmocnione przedłużeniami umów i nowymi biznesami

GEFCO wykorzystało pozycję lidera w logistyce motoryzacyjnej, jednocześnie skutecznie dywersyfikowało działalność w sektorach przemysłowym, produktów konsumenckich i nauk przyrodniczych. Na przykład Grupa rozszerzyła działalność warsztatową, aby wyposażyć 10 000 samochodów dostawczych dla klienta obsługującego wiodącą na świecie firmę e-commerce. W 2020 roku Klienci Rynku (z wyłączeniem Grupy PSA) reprezentowali 50% całkowitych przychodów.

W ramach dywizji logistyki pojazdów gotowych FVL, Skoda podpisała pięcioletnią współpracę z GEFCO w zakresie magazynowania i dystrybucji pojazdów do słowackiej sieci dealerskiej. Grupa odnowiła również umowę na dystrybucję pojazdów Toyota i Lexus w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rosji. We Francji Ford podpisał umowę z GEFCO, która zakłada dystrybucję 40 000 nowych pojazdów rocznie, opierając się na już silnej współpracy z Fordem w Europie. GEFCO rozszerzyło również swoją działalność dla Renault Nissan Dacia w Hiszpanii i podpisało partnerstwo z producentem ciężarówek MAN dotyczące eksportu gotowych pojazdów drogą morską z Europy do innych lokalizacji na świecie.

W dywizji logistyki lądowej i kontraktowej (Overland and Contract Logistics), GEFCO podpisało umowę z Yazaki, największym na świecie producentem wiązek przewodów samochodowych, na dostawę komponentów z Bułgarii i krajów bałtyckich do Czech. Electrolux odnowił relacje biznesowe z GEFCO w zakresie dystrybucji produktów z zakładów montażowych w Polsce, Turcji, Rumunii i na Ukrainie. Z kolei Nestlé powierzyło firmie GEFCO dystrybucję wody, kawy, produktów dla zwierząt i produktów zdrowotnych w Grecji, Polsce, Szwajcarii, Francji, Turcji, Portugalii i Serbii. Ponadto Knauf, specjalista w dziedzinie materiałów izolacyjnych dla budownictwa, nawiązał współpracę z GEFCO w celu transportu materiałów we Francji i Belgii. W Wielkiej Brytanii firma GEFCO podpisało długoterminowy kontrakt z wiodącą międzynarodową firmą amerykańską specjalizującą się w technologiach opartych na nauce.

W obszarze opakowań zwrotnych, Jaguar Land Rover przedłużył kontrakt z GEFCO w Wielkiej Brytanii do 2021 roku. Ponadto GEFCO podpisało kilka nowych kontraktów z czołowymi markami na zintegrowane usługi logistyczne. Na przykład, GEFCO otrzymało kontrakt na import i magazynowanie motocykli w Meksyku dla dwóch znanych marek, Royal Enfield i Zontes.

W usługach przemysłowych, światowy producent pojazdów użytkowych Foton Motors podpisał z GEFCO w Brazylii umowę na montaż pojazdów użytkowych.

W ramach dywizji Air & Sea, GEFCO nawiązało współpracę z wiodącą na świecie firmą z obszaru Life Sciences & Healthcare w celu uruchomienia ich pierwszej długofalowej inicjatywy transportu morskiego. Dzięki doświadczeniu, certyfikatom i wieloletniej współpracy GEFCO z klientem, przetransportowano materiały medyczne o objętości ponad 15 000 TEU.

Poleć ten artykuł:

Polecamy