Geofencing nową funkcjonalnością platformy CO3

Geofencing nową funkcjonalnością platformy CO3

Platforma CO3 została wzbogacona o możliwość stosowania geofencingu. Na czym polega to rozwiązanie i w jaki sposób spedytorzy i firmy transportowe mogą czerpać z niego korzyści?

Technologia geofencingu jest coraz częściej wykorzystywana w logistyce jako dopełnienie systemów telematycznych. Według prognoz analityków, rynek ten będzie rozwijał się w najbliższym czasie w tempie przekraczającym 20 proc. rocznie. Wyjaśniamy, czym dokładnie jest geofence i geofencing oraz jak rozbudowa platformy CO3 o tę funkcjonalność może pomóc korzystającym z niej firmom spedycyjnym i transportowym.

Geofence i geofencing – co oznaczają te terminy?

Kluczowym dla zrozumienia usługi geofencingu terminem jest „geofence”. Jego zasadniczą częścią jest angielskie słowo „fence” oznaczające ogrodzenie. Przedrostek „geo” wprost odwołuje się do geolokalizacji, czyli czynności określania geograficznego położenia obiektów – czy to z użyciem GPS, czy też adresu IP. Mówiąc krótko, geofence to wirtualna granica rzeczywistego obszaru geograficznego. Jej zdefiniowanie umożliwia administratorowi wywołanie w systemie określonej akcji w odpowiedzi na przekroczenie wirtualnej bariery przez urządzenie użytkownika. To właśnie – korzystanie z geofenców w określony sposób i w konkretnym celu – nazywa się „geofencingiem”. W transporcie zastosowanie tej technologii wiąże się z szeregiem ciekawych korzyści w obszarze bezpieczeństwa, monitoringu i ewidencji dostaw.

Zastosowanie geofencingu w branży TSL

Choć technologia geofencingu jest w gruncie rzeczy prosta, daje osobom odpowiedzialnym za nadzorowanie transportów i łańcuchów dostaw bardzo szerokie możliwości. Administrator dostaje w systemie powiadomienie po wjechaniu samochodu ciężarowego w określoną strefę. Od tego, jak zdefiniowane zostaną te obszary, zależy, jakie wnioski będzie można wyciągnąć z przesyłanych powiadomień. Po pierwsze, spedytorzy na każdym etapie mogą dostawać informacje pozwalające przewidywać czasy dojazdu w kolejne miejsca na trasie: o opuszczeniu magazynu, pokonaniu granicy państwa, dojechania na planowany postój itd. 

Geofencing można wykorzystać jednak na przykład także do przesłania alertu opuszczenia planowanej trasy przejazdu albo do dokładnego obliczenia na podstawie komunikatów czasu pobytu w kraju, w którym obowiązuje płaca minimalna. Sposób wykorzystania informacji zależy jedynie od potrzeb i inwencji mającej do nich dostęp osoby.

Jak korzystać z geofencingu w platformie CO3?

Przycisk pozwalający na korzystanie z opcji geofencingu został wbudowany w interfejs ekranu monitorowania lokalizacji samochodów ciężarowych platformy CO3. Dzięki rozbudowie serwisu o tę funkcjonalność użytkownicy zyskują możliwość otrzymywania powiadomień o czasach dojazdu śledzonych pojazdów do konkretnych stref na trasie oraz czasach ich opuszczenia. Wokół wybranej lokalizacji, na przykład miejsca załadunku / rozładunku zaznaczany jest kontur terenu o promieniu do 5 km czyli tzw. korona. Stanowi on punkt odniesienia do obliczenia wartości oczekiwanych, co pozwala szybciej i bardziej adekwatnie reagować na ewentualne opóźnienia dostaw, a w przypadku korzystania z danych archiwalnych – trafniej przewidywać czasu przejazdów w przyszłości. Funkcjonalność ta jest kluczowa dla wyliczenia ETA (Estimated Time of Arrival) poprzez wskazanie szacowanego czasu przybycia do określonego punktu na podstawie najkrótszej trasy od aktualnej pozycji pojazdu.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy