Głosowanie już w tym tygodniu
Już w środę odbędzie się finałowe głosowanie Parlamentu Europejskiego nad reformami mającymi na celu poprawę warunków pracy kierowców, zapewnienie jasności co do delegowania kierowców i zwalczanie nielegalnych praktyk.

Tak brzmi treść komunikatu jaki otrzymaliśmy od Parlamentu Europejskiego. W środę posłowie będą głosować nad poprawkami do zmienionych przepisów dotyczących delegowania kierowców, czasu odpoczynku kierowców i skuteczniejszego egzekwowania przepisów dotyczących kabotażu (tj. tymczasowego przewozu towarów przez przewoźników nierezydentów). I dalej czytamy. ‘Reforma pomoże, między innymi, zapewnić sprawiedliwe wynagrodzenie dla kierowców, zapobiegać systematycznemu kabotażowi i walczyć z działalnością firm “przykrywek”‘.

Nowe przepisy, które zostały tymczasowo uzgodnione z Radą, zostaną uznane za przyjęte, chyba że złożone poprawki zostaną przegłosowane bezwzględną większością głosów (tj. co najmniej 353 głosy).

Posłowie przeprowadzą również ostateczne głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi elektronicznego transportu towarów eFreight , umożliwiającymi transport transgraniczny bez użycia papieru, ponieważ stosowanie elektronicznych dokumentów przewozowych staje się coraz powszechniej akceptowane, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.

Celowo przytoczyliśmy oryginalne treści. O tym jak bardzo “korzystne” są to przepisy dla przewoźników a nawet samych kierowców, chyba nie trzeba nikogo przekonywać – wielokrotnie już o tym pisaliśmy na Log24.pl i w naszych czasopismach. Wygląda więc na to, że polski transport międzynarodowy nie zostaje oszczędzony ani przez COVID-19 ani przez UE…

Poleć ten artykuł:

Polecamy