GLP planuje rozbudowę parku logistycznego w Lędzinach

GLP planuje rozbudowę parku logistycznego w Lędzinach

GLP, wiodąca międzynarodowa firma specjalizująca się w inwestycjach w nieruchomości, cyfrową infrastrukturę i energię odnawialną, planuje rozbudowę parku logistycznego w Lędzinach. Oprócz nowoczesnej przestrzeni magazynowo-produkcyjnej, przewidziano też wiele rozwiązań, który wpłyną na codzienny komfort lokalnej społeczności, w tym nową infrastrukturę drogową i ogólnodostępne tereny zielone.

Polska to logistyczna potęga w Europie. Położenie na skrzyżowaniu najważniejszych dróg, które łączą wschód i zachód kontynentu stało się jeszcze ważniejsze w trakcie pandemii oraz wojny na Ukrainie – oba wydarzenia sprawiły, że wiele międzynarodowych firm przenosi działalność z Dalekiego Wschodu do Europy, gdzie czują się bezpieczniej. Również coraz popularniejsze zakupy w internecie sprawiają, że towary muszą być magazynowane jak najbliższej klientów. GLP Park Lędziny to przykład takiego miejsca – w już istniejących budynkach działa m.in. magazyn świeżych produktów spożywczych sieci Auchan. To stąd obsługiwanych jest kilkadziesiąt supermarketów oraz sprzedaż internetowa w południowej Polsce.

Miejsca pracy i rozwój lokalny

Rozwój tzw. parków logistycznych to szansa dla miejscowości różnej wielkości, w tym tych, które poszukują nowych możliwości rozwoju. Przykładowo, pierwszy etap centrum GLP w Lędzinach corocznie wnosi do budżetu gminy około 2,4 mln złotych poprzez podatek od nieruchomości i znacząco przyczynia się do stabilizacji wydatków lokalnego samorządu. Dzięki realizacji tego projektu, w mieście powstało już około tysiąca nowych miejsc pracy – nowoczesne hale przyciągnęły kolejnych inwestorów z sektora logistycznego, handlu i lekkiej produkcji. Firmy te zatrudniają zarówno mieszkańców Lędzin, jak i osoby przyjezdne, które przebywając na terenie gminy i powiatu, korzystają z lokalnych usług, wydając pieniądze w sklepach czy gastronomii.

W centrum logistycznym na zatrudnienie, oprócz magazynierów czy pracowników lekkiej produkcji, mogą też liczyć informatycy, kontrolerzy jakości, logistycy, specjaliści od zarządzania i automatyki czy inżynierowie. W nowoczesnych magazynach coraz więcej jest pracy biurowej. Szacuje się, że rozbudowa centrum logistycznego GLP w Lędzinach po południowej stronie trasy S1 może stworzyć nawet kolejne 2,5 tysiąca miejsc pracy.

Z myślą o przyrodzie

Nowoczesne magazyny powstają zgodnie z surowymi normami w zakresie ochrony środowiska. Podobnie jest w przypadku istniejących oraz przyszłych hal GLP w Lędzinach. Dlatego w okresie poprzedzającym planowaną rozbudowę od dłuższego czasu prowadzone są obserwacje tutejszej przyrody. Będą one kontynuowane przez przyrodnika do lata tego roku. Dzięki temu inwestor upewni się, że prace budowlane nie zagrożą miejscowej faunie i florze.

Warto podkreślić, że wszystkie budynki GLP na całym świecie są kontrolowane w jednym z systemów certyfikacji ekologicznej. W przypadku centrum w Lędzinach jest to międzynarodowa certyfikacja BREEAM. Oznacza to, że cały proces budowy i funkcjonowania takiego centrum jest monitorowany przez niezależnych, zewnętrznych audytorów. Dotyczy to na przykład wyboru materiałów budowlanych bezpiecznych dla środowiska czy dokładnej segregacji odpadów z budowy. Wszystkie działania GLP w zakresie tzw. zrównoważonego rozwoju są zgodne z zasadami promowanymi przez ONZ, mając na celu harmonijne funkcjonowanie i współpracę biznesu z lokalnymi społecznościami.

Warto też podkreślić, że GLP Park Lędziny jest jednym najbardziej zaawansowanych technologicznie takich projektów w Polsce. Znajduje się w nim wiele rozwiązań, dzięki którym budynki zużywają mniej prądu i wody. Co ciekawe, 100% wykorzystywanej tu energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To wszystko przyczynia się do mniejszej emisji dwutlenku węgla, co jest ogromną korzyścią dla środowiska, a także zdrowia mieszkańców regionu.

Nowy park dla mieszkańców

Budowa drugiego etapu hal GLP to okazja do stworzenia nowego, ogólnodostępnego terenu spacerowego w Lędzinach. W ramach projektu zaplanowano bowiem obsadzony zielenią wał ziemny, który oddzieli hale od budynków mieszkalnych w okolicy ulicy Ratusz. Wysoki na 8 metrów, szeroki na 20 metrów i długi na 200 metrów wał zapewni mieszkańcom skuteczną ochronę przed ewentualnym hałasem i nadmiernym światłem z magazynów. Oprócz drzew i krzewów będą tu mogły powstać ścieżki edukacyjne, przestrzeń do spacerów z psami lub plac zabaw. Ostateczny pomysł na zagospodarowanie tego miejsca może powstać wspólnie z mieszkańcami Lędzin.

Bezpieczniejsza ulica Zawiszy Czarnego

Dobrze zaprojektowane centrum logistyczne to także szansa na poprawę dróg i chodników w okolicy. Podczas realizacji pierwszego etapu GLP Park Lędziny, jego inwestor sfinansował budowę węzła na trasie S1. Rozwiązanie to znacząco poprawiło skomunikowanie miasta, skracając czas dojazdu do Katowic, Tychów czy Dąbrowy Górniczej – w niektórych przypadkach prawie o połowę. Takie działania wpisują się w realizację strategii rozwoju Lędzin w zakresie poprawy infrastruktury drogowej i dostosowania jej do potrzeb mieszkańców oraz zmieniającej się ponadlokalnej sieci drogowej.

Wraz z potencjalną budową drugiego etapu GLP Park Lędziny, po południowej stronie S1, mieszkańcy mogą liczyć na kolejne udogodnienia. W ramach inwestycji może zostać przebudowana ulica Zawiszy Czarnego – tak, aby nie mogły nią jeździć ciężarówki. W tym celu powstanie rondo, które przekieruje ruch ciężkich pojazdów z dala od budynków mieszkalnych. Oprócz nowej nawierzchni, na znacznym odcinku ulicy powstałby bezpieczny chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa i pas zieleni.

Warto podkreślić, że firma GLP znana jest ze skutecznych rozwiązań drogowych, które powstają w pobliżu jej magazynów. Na przykład w jednej z miejscowości pod Wrocławiem powstało rondo, które odkorkowało jedno z najbardziej zatłoczonych skrzyżowań w Polsce na drodze krajowej nr 8. Rozwiązanie, które powstało poprawia komfort mieszkańców, tranzytu, a także firm, które działają w pobliskim centrum logistycznym GLP. Na podobne mogą liczyć mieszkańcy Lędzin.

Z dodatkowymi informacjami na temat planowanej rozbudowy GLP Park Lędziny można zapoznać się na stronie internetowej: www.glpledziny.pl.

Poleć ten artykuł:

Polecamy