Grupa BIK poprawia wyniki i ma potencjał do dalszego wzrostu

Grupa BIK poprawia wyniki i ma potencjał do dalszego wzrostu

Grupa BIK w pierwszym półroczu br. osiągnęła 9,2 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 8,5 mln zł zysku netto i są to znacznie lepsze wyniki niż uzyskane rok wcześniej. Na poprawę wpłynęło oddanie do użytkowania nowych obiektów oraz korzystna zmiana kursu walutowego. Zarząd...

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w 1 półroczu 2018 r. osiągnął ponad 9,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o blisko 6% w ujęciu r./r. Grupa zanotowała 15,4 mln zł zysku z działalności operacyjnej, względem 2 mln zł straty rok wcześniej. Wypracowała jednocześnie 8,5 mln zł zysku netto, w porównaniu do 0,6 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku Grupa BIK zwiększyła jednocześnie wartość kapitałów własnych o 9,3% do 103 mln zł. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 209,4 mln zł, czyli o 8,6% więcej niż na koniec ubiegłego roku. Grupa cały czas bardzo dużą wagę przywiązuje do bezpiecznego finansowania nowych projektów.

„Osiągnięte wyniki odzwierciedlają systematyczny rozwój działalności. Poprawa przychodów jest głównie efektem oddania do użytkowania nowej hali magazynowej liczącej 11,5 tys. m2 w rozbudowywanym Śląskim Centrum Logistycznym. Na koniec pierwszego półrocza dokonana została również aktualizacja parametrów wyceny poszczególnych nieruchomości. Dodatkowo skorzystaliśmy na osłabieniu kursu złotówki do euro, co miało bezpośredni wpływ na aktualizację wyceny nieruchomości inwestycyjnych, których wartość określana jest właśnie w tej walucie. Jednocześnie wiosną tego roku w ramach rozwoju segmentu handlowego oddaliśmy do użytkowania Galerię nad Potokiem w Radomiu oferującą łącznie 5,2 tys. m2 powierzchni najmu” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Grupa BIK przygotowuje się do kolejnych inwestycji. „Wkrótce rozpoczniemy budowę kolejnej hali w Śląskim Centrum Logistycznym o powierzchni 14 tys. m2. W tym roku planujemy również rozpocząć budowę nowego Centrum Logistycznego Kraków III zlokalizowanego w Targowisku pod Krakowem w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostrady A4. Pracujemy również intensywnie nad inwestycjami w nowych lokalizacjach, między innymi w mniejszych ośrodkach, gdzie nowoczesna infrastruktura magazynowa nie jest jeszcze rozbudowana – dodał Mirosław Koszany.

Grupa BIK zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 67,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Obecnie w portfelu spółki jest Retail Park Karpacka w Bielsku – Białej o powierzchni najmu prawie 7,0 tys. m2 oraz Galeria Nad Potokiem w Radomiu oferująca 5,2 tys. m2 powierzchni użytkowej.

Poleć ten artykuł:

Polecamy