Grupa BIK utrzymuje portfel najemców

Grupa BIK utrzymuje portfel najemców

Grupa BIK opublikowała wyniki finansowe, zgodnie z którymi w trzecim kwartale br. osiągnęła 4,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli tyle samo w ujęciu r./r. Od lipca do września br. wypracowała jednocześnie ponad 0,6 mln zł zysku netto, co oznacza podwojenie wyniku uzyskanego w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość kapitałów własnych od początku roku wzrosła o 6% do 97,5 mln zł. W okresie rozprzestrzeniania się COVID-19, żadna z umów najmu nie została rozwiązania z powodów związanych z okolicznościami pandemii.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w trzecim kwartale br. osiągnął blisko 4,3 mln zł skonsolidowanych przychodów i był to wynik niemal identyczny z uzyskanym w tym samym okresie poprzedniego roku. Grupa BIK od lipca do września br. wypracowała natomiast 0,6 mln zł zysku netto, podwajając tym samym osiągnięcia z analogicznego okresu poprzedniego roku. Narastająco przez trzy kwartały br. Grupa wypracowała 12,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, 14,6 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 5,2 mln zł zysku netto.

– Branża magazynowa pozostaje odporna na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Na stabilnym poziomie utrzymują się zarówno czynsze oraz wskaźniki pustostanów. Również działalność Grupy BIK prowadzona jest bez zakłóceń. W minionym okresie żadna z naszych umów najmu nie została rozwiązana z powodów związanych z pandemią COVID-19, a na początku października w Centrum Logistycznym Kraków II podpisaliśmy nową 10-cio letnią umowę najmu. Jedynie w przypadku naszego parku handlowego, dla pojedynczych klientów wdrożone zostały czasowe zwolnienia z opłat wynikające z przepisów ustawy lub czasowe obniżki czynszów (od 10% do 30%) przy jednoczesnym przedłużeniu umów najmu. Wpływ tych działań na nasze przychody był jednak niewielki. Towarzysząca pandemii deprecjacja naszej waluty względem euro miała natomiast wpływ na wzrost wyceny zobowiązań kredytowych wyrażonych w euro. Jednocześnie nastąpił wzrost wartości nieruchomości wycenianych w tej walucie – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła od początki roku o 6% do 97,5 mln zł. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się o blisko 7% do poziomu 189,6 mln zł. W tym roku Grupa BIK oddała do użytkowania centrum logistyczne BIK Park Wrocław I o powierzchni 25 tys. m2. – Obecnie mamy możliwość rozbudowy naszych centrów logistycznych pod Wrocławiem oraz w pobliżu Sosnowca. Wszystkie nasze inwestycje mają bardzo dobre lokalizacje w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych. Oferujemy jednocześnie możliwość wynajmu niewielkich modułów co jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla inwestorów, lokujących swoje przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie dużych aglomeracji – podkreślił Mirosław Koszany.

Poleć ten artykuł:

Polecamy