Grupa BIK zwiększa skalę działania

Grupa BIK zwiększa skalę działania

Biuro Inwestycji Kapitałowych w 2017 r. poprawiło przychody o 5,4% do 17,7 mln zł. Z kolei zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 4,5 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu r./r. o 19%. W minionym roku wzrosła też wartość aktywów netto o 4,6%. Zarząd...

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w 2017 r. osiągnął ponad 17,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 5,4% więcej niż rok wcześniej. Grupa wypracowała 4,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, co oznacza wzrost o 19% w ujęciu r./r. W 2017 r. Biuro Inwestycji Kapitałowych zwiększyło jednocześnie wartość aktywów netto (kapitałów własnych) o 4,6% do 94,3 mln zł. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się w tym okresie o 4,5% do 192,7 mln zł. Grupa cały czas bardzo dużą wagę przywiązuje do bezpiecznego finansowania nowych projektów. Pomimo zaciągnięcia w minionym roku nowych kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji, wskaźnik zadłużenia, dzięki systematycznej spłacie dotychczasowych kredytów inwestycyjnych, uległ obniżeniu o 1%. W efekcie wskaźnik określający zobowiązania do wartości nieruchomości inwestycyjnych spadł 3 p. p. do poziomu 61,7%.

„Osiągnięte wyniki są zgodne z założeniami. Inwestycje, na które pozyskaliśmy środki z IPO przebiegają bez zakłóceń, a ich efekty finansowe już po części znalazły swoje odzwierciedlenie w dobrych wynikach finansowych naszej Grupy za miniony rok. Przyczyniła się do tego również stabilna i dobra sytuacja w posiadanych już i funkcjonujących od dawna nieruchomościach, które przez cały ubiegły rok były wynajęte w zasadzie w 100%” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Grupa zgodnie z planem realizuje planowane inwestycje. „W Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu jesteśmy w końcowej fazie budowy hali o powierzchni 12 tys. m2. Cała powierzchnia jest już wynajęta. Dla nas bardzo ważne jest to, że jednym z najemców jest firma, która wynajmuje od nas powierzchnię już od prawie 10 lat, a teraz postanowiła się związać z nami kolejną długoterminową umową najmu. Najpóźniej w czerwcu br. powinna rozpocząć się budowa ostatniej hali magazynowej w tym kompleksie o powierzchni 13 tys. m2, która powinna być gotowa do końca tego roku. Wówczas cały Park Logistyczny będzie dysponował powierzchnią ponad 60 tys. m2” – dodał Mirosław Koszany.

W ubiegłym roku rozpoczęte zostały również prace projektowe związane z realizacją nowego Centrum Logistycznego Kraków III zlokalizowanego w Targowisku pod Krakowem. Budowa hali magazynowo – biurowej o docelowej powierzchni 20 tys. m2 rozpocznie się w tym roku.

„W ramach segmentu handlowego w marcu br. oddaliśmy do użytkowania nowy park handlowy w Radomiu o powierzchni 5,2 tys. m2. Realizacja tej inwestycji zapewniła wzrost powierzchni handlowej zarządzanej przez BIK o około 75%” – stwierdził Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Obecnie w portfelu spółki jest Retail Park Karpacka w Bielsku – Białej o powierzchni najmu prawie 7,0 tys. m2 oraz Galeria Nad Potokiem w Radomiu oferująca 5,2 tys. m2 powierzchni użytkowej.

Poleć ten artykuł:

Polecamy