Grupa Mangata z rekordowym poziomem zysku

Grupa Mangata z rekordowym poziomem zysku

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa, działająca w segmentach produkcji: podzespołów dla motoryzacji i komponentów, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, po trzech kwartałach 2022 roku zaraportowała 799,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi 36,8% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Najwyższą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży odnotował segment Elementów złącznych osiągając wartość 187,3 mln zł, co stanowi 60,8% wzrost rdr.

– W trzecim kwartale bieżącego roku zintensyfikowaliśmy działania mające na celu rozwój skali naszej działalności oraz dywersyfikację geograficzną. Pomimo nadal niepewnego i niezwykle zmiennego otoczenia rynkowego, Grupa wypracowała kolejne rekordowe wyniki. W tym roku każdy z kwartałów przychodowo przekroczył poziom 260 mln zł. W takim otoczeniu trudno prognozować konkretne poziomy sprzedażowe, ale zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami zmierzamy do przekroczenia 1 mld zł. Wysoki poziom sprzedaży przekłada się także na rekordowe zyski. Relatywnie słaby złoty wspierał marżę na sprzedaży eksportowej oraz korzystnie wpłynął na wycenę rozrachunków handlowych. Natomiast w dłuższej perspektywie na popyt rynkowy we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy wpłynąć mogą sygnały o spowolnieniu gospodarczym. Jednak na ten moment nie dostrzegamy znaczących spadków w portfelach zamówień klientów. – powiedział Leszek Jurasz, prezes zarządu Mangata Holding SA.

Duży wzrost w elementach złącznych

Podobnie jak w poprzednich kwartałach tego roku Grupa Mangata wypracowała wzrost przychodów we wszystkich trzech kluczowych segmentach działalności. W segmencie elementów złącznych, które w holdingu reprezentuje spółka Śrubena Unia z Żywca, przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 187,3 mln zł, co stanowiło wzrost o 60,8% rdr.

W tej grupie produktów, wsparciem znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży były zarówno wyższe ceny materiałów (indeksacje cenowe), jak również ograniczenie importu do Europy wyrobów z Chin (cła antydumpingowe) oraz wysoki poziom popytu rynkowego wspierający wolumenowy wzrost sprzedaży. Po trzech kwartałach 2022 odnotowano wzrost zapotrzebowania na wyroby dla branży górniczej ze względu na ożywienie w tym sektorze (wzrost zapotrzebowania na surowiec krajowy).

– Bardzo dobrze wyglądała też sprzedaż do szeroko rozumianej branży budownictwa infrastrukturalnego. W tym przede wszystkim przedsięwzięć związanych z konstrukcjami stalowymi, mostami, obiektami magazynowymi i przemysłowymi oraz energetyką – podkreśla Andrzej Herma, prezes zarządu spółki Śrubena Unia. – Rozwijamy nasza sprzedaż zarówno w kraju, jak i za granicą – oferując i dostarczając przede wszystkim połączenia o coraz wyższej wytrzymałości.

Segment Elementów Złącznych dysponuje wysokim poziomem portfela zamówień na kolejne miesiące. Spółka z tego segmentu intensyfikuje działania marketingowe wspierające rozwój sprzedaży zarówno na rynku krajowym jak i europejskim co pozytywnie wpływa na dalszy wzrost sprzedaży.

Warto wspomnieć, że z kolei największy przychodowo segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 31,4% (z 344,4 mln zł do wartości 452,7 mln zł obecnie). Natomiast w segmencie armatury i automatyki przemysłowej przychody ze sprzedaży wyniosły 157,6 mln zł, dając wzrost o ok. 29%.

Stabilna finansowo Grupa

Sytuacja finansowa Grupy pozwala wspierać strategię jej rozwoju zarówno w scenariuszu rozwoju mocy produkcyjnych jak również poprzez ewentualne akwizycje. Grupa dysponuje zarówno gotówką, jak i otwartymi liniami kredytowymi, co świadczy o wysokiej elastyczności finansowej.

W trzecim kwartale br. Mangata Holding wraz ze spółkami Grupy zawarły aneks do umowy kredytowej zwiększający limit finansowania do kwoty 60 mln zł (umowa cash pool) i przedłużając okres jego udostępnienia do końca sierpnia 2024 roku. W drugiej połowie 2022 roku Spółki z Grupy podpisały szereg aneksów do umów kredytowych mających za zadanie zabezpieczenie finansowania. Znacząca część zobowiązań odsetkowych od kredytów w Euro została zabezpieczona stałą stopą procentową – instrument pochody IRS.

– Obecnie działamy w bardzo zmiennym otoczeniu gospodarczym, co dodatkowo zwiększa wagę stabilności finansowej Grupy. W ostatnim czasie podjęliśmy działania, które to bezpieczeństwo odpowiednio wzmocnią i jednocześnie skutecznie zabezpieczą średnio- i długoterminowe finansowanie naszych inwestycji oraz bieżącą działalność spółek z Grupy. Chciałbym przy tej okazji zapewnić, że Mangata Holding jest stabilna finansowo i przygotowana na ewentualne „perturbacje” w otoczeniu makroekonomicznym. – powiedział Kazimierz Przełomski, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Mangata Holding SA.

Praca na rynku akwizycji

Pomimo, że rynek nie sprzyja realizacji przejęć, Mangata Holding prowadzi intensywne prace w tym zakresie poszukując podmiotów, które mogłyby wzmocnić łańcuch dostaw w segmentach działalności Grupy lub ją dywersyfikować produktowo i geograficznie.

– Analizujemy systematycznie projekty, które otrzymujemy od doradców, ale również samodzielnie poszukujemy celów potencjalnych przejęć. W minionym okresie przygotowaliśmy przegląd konkurencji rynkowej pod względem porównania z naszymi podmiotami. Wyniki pokazały, że wyglądamy na tle konkurencji całkiem dobrze, więc zakładamy, że nasz model biznesowy jest dobry i w związku z tym, przy akwizycji, będziemy mogli dodać określoną wymierna wartość – powiedział Michał Zawisza, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Strategii i M&A, Mangata Holding SA.
Po trzech kwartałach br. Grupa osiągnęła rentowność brutto ze sprzedaży na poziomie 24,5%. Wysoki poziom sprzedaży przełożył się na osiągnięcie 133,9 mln zł EBITDA (wzrost 34,2% rdr.) oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 81,3 mln zł (wzrost o 43,1%), co stanowi najwyższy poziom w historii Grupy.

Mangata Holding tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena Unia) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Produkty z Grupy Mangata trafiają do 75 rynków na całym świecie. Poza Polską (248,3 mln zł po trzech kwartałach br.), głównymi kierunkami sprzedaży wśród krajów Unii Europejskiej są Niemcy, Finlandia oraz Czechy. W gronie kluczowych rynków pozostają również klienci z USA oraz Szwajcarii.

Poleć ten artykuł:

Polecamy