Grupa MW Trade zapowiada dynamiczny rozwój wynajmu wagonów towarowych

Grupa MW Trade zapowiada dynamiczny rozwój wynajmu wagonów towarowych

Spółka MW Trade, notowana na GPW posiadająca 20-letnie doświadczenie w usługach finansowych, w ramach utworzonej Grupy sukcesywnie rozwija swoją nową główną działalność związaną z wynajmem wagonów towarowych w modelu ROSCO (Rolling Stock Company). Spółka zależna MW Rail (odpowiedzialna za rozwój segmentu), po zakupie pierwszej puli wagonów typu Eaos, zmierza do podpisania pierwszej umowy wynajmu na rynku austriackim. Wielkość, struktura i wiek polskiego oraz europejskiego rynku taboru wagonów towarowych sprzyja MW Rail.

Działalność MW Rail koncentruje się na świadczeniu usługi wynajmu uniwersalnych wagonów towarowych. Kluczowym celem spółki jest nabycie w najbliższym czasie takiej ilości wagonów, aby uzyskać rentowność prowadzonej działalności. Plany rozwoju działalności MW Rail są bardzo ambitne. Doświadczenie i wiarygodność spółki MW Trade, jako podmiotu dominującego dają gwarancję stabilnego rozwoju MW Rail, a tym samym możliwość pozyskiwania finansowania działalności.

– Uwzględniając sprzyjające warunki rynkowe chcemy za pomocą MW Rail stworzyć znaczący „pool taborowy” i skutecznie zbudować pozycję na rynku polskim i środkowej Europy. Mamy bardzo ambitne plany rozwoju tego segmentu. Już teraz nasza spółka zależna jest bliska sfinalizowania pierwszej znaczącej umowy na rynku austriackim. Kluczem do sukcesu jest oparcie się na doświadczeniu i wiedzy MW Trade, zespole ekspertów z rynku kolejowego, optymalizacji kosztowej oraz dobrej komunikacji z otoczeniem branżowym. – powiedział Rafał Wasilewski MW Trade SA.

Sytuacja na rynku wagonów towarowych w Polsce i Europie niewątpliwie sprzyja MW Rail. Polski rynek taboru charakteryzuje się historycznie utrwalonym nastawieniem na przewozy ładunków masowych i co było z tym związane masowym zakupem wagonów uniwersalnych. Dzięki temu strukturalnie prawie 70 proc. ogólnokrajowej floty wagonów transportowych stanowią właśnie wagony uniwersalne, które służą do przewozów materiałów sypkich takich jak kruszywo, drewno, węgiel, a nawet zboża.
Tabor wagonów towarowych w Polsce jest raczej mocno leciwy, wymaga inwestycji i wymiany. Tylko około 30 proc. wagonów można uznać za mieszczące się w zakładanej maksymalnej eksploatacji przez producenta – czyli do 30 lat. Na polskim rynku ponad dwie trzeci wagonów ma 30 lat i więcej. Pomimo obliczonej żywotności konstrukcyjnej nie istnieją przepisy wykluczające wagony ze względu na wiek, co dodatkowo wpływa na niższą chęć wymiany wiekowego taboru.

Od wielu lat obserwowana jest mała zdolność bezpośrednich zakupów nowych wagonów. Przede wszystkim ze względu na bardzo duże koszty takiej inwestycji, przy istotnej potrzebie wymiany starzejącego się taboru i dostosowania jego struktury do ewoluujących potrzeb rynkowych.

– Ze względu na strukturę przewożonych ładunków, w której dominują ładunki masowe, wagony uniwersalne są podstawowym typem wagonów wykorzystywanych w kolejowych przewozach towarowych.
Właściwe utrzymanie stanu technicznego wymaga odpowiednich i stałych nakładów. Wagony tego typu charakteryzują się stosunkowo prostą konstrukcją, dzięki której po generalnej naprawie praktycznie odzyskują one właściwości taboru nowego. Dlatego przy dobrej eksploatacji wagonów wiek ma mniejsze znaczenie. Zatem jednym z naszych celów jest utrzymanie dobrego stanu technicznego floty wagonów za pomocą odpowiedniego zaplecza technicznego we współpracy z partnerem posiadającym certyfikat ECM, a docelowo własnego po przekroczeniu posiadania kilku tysięcy sztuk wagonów – powiedział Piotr Wasilewski, prezes zarządu MW Rail SA.

Co prawda rynek europejski charakteryzuje się większą różnorodnością typów wagonów, jednak pod względem wiekowym sytuacja jest podobna do rynku rodzimego. Ponad 70 proc. wagonów ma więcej niż 30 lat eksploatacji. Na rynku jest duży deficyt wagonów towarowych, co jest również spowodowane tym, że nie ma finansowania przez UE zakupów wagonów towarowych w takim zakresie jak pojazdów osobowych.

Być może w najbliższej przyszłości skala finansowania UE ulegnie pozytywnej zmianie, gdyż zgodnie z zieloną transformacją UE transport kolejowy jest taksonomicznym transportem. Już teraz następuje stopniowe przeniesienie ładunków z transportu samochodowego na kolejowy ze względu na redukcję CO2. Transport kolejowy jest wydolniejszy tonażowo i znacznie bardziej ekologiczny. Pozytywnie patrzymy w najbliższą przyszłość i rozwój naszego biznesu. – zakończył Piotr Wasilewski.

Poleć ten artykuł:

Polecamy