Hellmann Worldwide Logistics  kontynuuje zeszłoroczny sukces w rozwoju biznesu w I kwartale 2021 r.

Hellmann Worldwide Logistics kontynuuje zeszłoroczny sukces w rozwoju biznesu w I kwartale 2021 r.

Pomimo wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19, globalny dostawca usług logistycznych Hellmann Worldwide Logistics zamknął zarówno rok finansowy 2020, jak i pierwszy kwartał 2021 z dużym sukcesem, konsekwentnie realizując strategiczne cele firmy i umacniając swoją pozycję na globalnym rynku.

Wzrost przychodów w trudnym otoczeniu rynkowym

Podczas gdy pierwsza połowa 2020 r. charakteryzowała się spadkami wolumenów, zwłaszcza w zakresie frachtu lotniczego, to w całym roku utrzymywały się one na stabilnym poziomie dzięki elastycznemu zarządzaniu produktami oraz pozyskaniu nowych klientów. Pomimo niewielkiego ogólnego spadku wolumenów, Grupa Hellmann była w stanie zwiększyć roczne przychody o 4,4 % do 2,5 mld euro w 2020 r.
i osiągnąć dynamikę marży EBIT w wysokości 2,9 %. Było to możliwe dzięki umiejętnemu zarządzaniu kosztami i wdrożeniu bardziej efektywnej struktury organizacyjnej.

Pozytywny trend utrzymuje się w bieżącym roku obrotowym
we wszystkich produktach, a kluczowe parametry za pierwszy kwartał 2021 r. uzyskują wartości powyżej roku poprzedniego. Fracht lotniczy
i morski odnotował znaczny wzrost wolumenu dzięki zwiększonemu popytowi rynkowemu. Segment logistyki kontraktowej rozwija się dzięki realizacji nowych projektów i jest dodatkowo wspierany przez trwający wzrost w sektorze e-commerce. Road & Rail również rozwija się pozytywnie na podstawie trwałego wzrostu wolumenu i popytu
na transport lądowy w połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem
na transport kolejowy między Azją a Europą.

Stworzono podstawy do dalszego zrównoważonego rozwoju

W 2019 roku zarząd firmy wytyczył kurs na zrównoważony wzrost, wprowadzając nową  strukturę organizacyjną i wdrażając kompleksową strategię digitalizacji, umożliwiając tym samym znaczny wzrost efektywności. Jednocześnie reorganizacja globalnej sieci Hellmann

i utworzenie silnego międzynarodowego zespołu zarządzającego pozwoliły firmie wzmocnić pozycję rynkową we wszystkich obszarach produktowych. Obecnie firma koncentruje się na zwiększeniu poziomu cyfryzacji, w tym na wprowadzeniu nowych systemów zarządzania transportem (TMS), w celu rozszerzenia działalności operacyjnej
i utrzymania dalszego rozwoju. Hellmann poszukuje również inwestycji operacyjnych i strategicznie przyszłościowych, np. w zakresie cyfryzacji
i wyspecjalizowanych produktów niszowych.

– Rok 2020 był dla Hellmanna stresującym testem, jednak pomimo ogromnych wyzwań osiągnęliśmy nasz cel, jakim był wzrost przychodów
i rentowności. Kryzys nas nie spowolnił, właściwie uwypuklił nasze mocne strony: naszą elastyczność, a także ogromne zaangażowanie
i motywację wszystkich pracowników. W bieżącym roku finansowym chcemy zrealizować nasze strategiczne cele dotyczące wzrostu firmy
i zwiększyć nasz udział w rynku we wszystkich produktach – mówi Reiner Heiken, Dyrektor Generalny Hellmann Worldwide Logistics.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy