HP i Microsoft integrują technologie

HP i Microsoft zawarły trzyletnią umowę, na mocy której zainwestują 250 mln dolarów na udoskonalenie środowisk technologicznych w firmach każdej wielkości.

Firmy planują dostarczyć rozwiązania, które będą zbudowane w oparciu o model Infrastructure-to-Application (od infrastruktury do aplikacji). W ramach tego strategicznego partnerstwa HP i Microsoft będą współpracować nad inżynierskimi planami rozwoju maszyn do zarządzania danymi, konwergentnymi rozwiązaniami aplikacyjnymi, kompleksową ofertą wirtualizacji oraz zintegrowanymi narzędziami administracyjnymi. Usprawni to obsługę i ochronę inwestycji. HP i Microsoft będą współpracować nad platformą Windows Azure – HP zaoferuje usługi, a Microsoft będzie nadal inwestować w sprzęt HP do infrastruktury Windows Azure.

Poleć ten artykuł:

Polecamy