ID Logistics finalizuje przejęcie Kane Logistics

ID Logistics finalizuje przejęcie Kane Logistics

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, ogłosił zakończenie procesu przejęcia 100% udziałów amerykańskiej firmy Kane Logistics. Kane Logistics to firma wyspecjalizowana w logistyce kontraktowej i usługach magazynowych z wartością dodaną, założona w 1930 r. w Stanach Zjednoczonych przez rodzinę Kane.

Przejęcie Kane Logistics ma duże znaczenie ze względu na bliskość kultur korporacyjnych

Przejęcie Kane Logistics ma duże znaczenie ze względu na bliskość kultur korporacyjnych, uzupełniające się portfolio klientów oraz szerokie możliwości współpracy biznesowej z ID Logistics. Kane Logistics prezentuje model biznesowy bardzo podobny do modelu ID Logistics: „asset light”, dedykowane magazyny, rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb każdego klienta. To samo podejście do obsługi klientów w oparciu o zasadę „key account” umożliwi oferowanie wspólnych rozwiązań w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Po połączeniu z dotychczasową działalnością ID Logistics w Stanach Zjednoczonych, nowy oddział w 2021 r. osiągnie obroty na poziomie 350 mln USD pro forma. Jego zróżnicowane portfolio klientów obejmie firmy z branży dóbr konsumpcyjnych, retail i e-commerce.
Stan Schrader, dyrektor handlowy Kane Logistics, został mianowany dyrektorem generalnym ID Logistics US. – Jestem bardzo zadowolony i zmotywowany do zarządzania nową jednostką biznesową w Ameryce Północnej – mówi Stan Schrader. – ID Logistics oferuje nam wyjątkową możliwość kontynuacji rozwoju na naszym rynku i wnosi uzupełniające know-how do działalności Kane Logistics. Bliskość kultury i strategii naszych firm jest po prostu niesamowita i stanowi prawdziwą gwarancję przyszłego sukcesu.
Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, dodaje: – Przejęcie Kane Logistics stanowi nowy, strategiczny krok w historii naszej Grupy. Otwiera przed nami nowe, obiecujące możliwości rozwoju, szczególnie w zakresie obsługi klientów z branży przemysłowej i dóbr konsumpcyjnych. Zyskaliśmy zespół doświadczonych i dynamicznych menedżerów, którzy są oddani naszym wartościom.

Poleć ten artykuł:

Polecamy