ID Logistics Polska rozwija współpracę z PKN Orlen

ID Logistics Polska rozwija współpracę z PKN Orlen

W maju 2021 minął kolejny rok współpracy między ID Logistics Polska, operatorem specjalizującym się w zarządzaniu projektami logistycznymi w ramach kompleksowych łańcuchów dostaw, a PKN Orlen. Firmy dynamicznie rozszerzają jej zakres. Z tego względu w centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej wdrożone zostały liczne, innowacyjne rozwiązania wspierające procesy zaopatrzenia ogólnopolskiej sieci punktów sprzedaży detalicznej PKN Orlen.

ID Logistics Polska zarządza centrum dystrybucji PKN Orlen w Woli Bykowskiej o łącznej powierzchni 13 tys. mkw. Operator kompleksowo zajmuje się operacjami magazynowymi (tj. przyjęcie towarów, załadunek, składowanie i kompletacja), a także realizuje zlecony proces zarządzania zapasem towarów w centrum dystrybucyjnym w oparciu o przekazywane kryteria przechowywania i prognozy sprzedaży. Jest to wciąż rzadko świadczona usługa na rynku logistyki kontraktowej.
Od początku współpracy w centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej obsługiwane są artykuły spożywcze. Teraz, w ramach rozwoju współpracy między firmami, asortyment rozszerzany jest także o produkty nieżywnościowe.
Konsolidacja obsługi wszystkich towarów w jednym centrum dystrybucyjnym podyktowana jest optymalizacją kosztów dystrybucji w sieci punktów sprzedaży detalicznej PKN Orlen w całej Polsce.

W centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej ID Logistics Polska wykorzystuje różnego rodzaju innowacyjne i dedykowane rozwiązania, które mają wspierać procesy obsługi magazynowej.
– W ramach usług o wartości dodanej, ID Logistics zarządza bezpiecznym stockiem towarów. Kontroluje zamówienia od dostawców, ustala limity dostaw oraz czas ich realizacji, a także planuje i zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów w magazynie – mówi Renata Reszka, dyrektor magazynu w Woli Bykowskiej.
Efektywne zarządzanie zapasami towarów, przy zachowaniu ciągłości dostaw w sieci punktów sprzedaży detalicznej PKN Orlen działających w całej Polsce, umożliwia jeden z najnowocześniejszych, a jednocześnie funkcjonalnych i elastycznych systemów do zarządzania zapasami magazynowymi – EWR firmy Generix. Jest on zintegrowany z WMS.
Z kolei w procesie kompletacji towarów ID Logistics Polska wykorzystuje system PTL zintegrowany z systemami nagrywania i głosowym voice picking. Połączenie ich funkcjonalności ułatwia weryfikację zgodności każdej palety, która jest przygotowywana dla konkretnego punktu sprzedaży detalicznej.
W centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej wdrożony został też dedykowany i w pełni zautomatyzowany system zarządzania zwrotami i reklamacjami, działający w oparciu o rozwiązanie dcClaim firmy DCLOG oraz narzędzie Intense wdrożone w PKN Orlen.
– Wdrożenie Intense w znaczący sposób usprawniło procesy zwrotów i reklamacji, dzięki generowaniu ruchów materiałowych w systemach: POS, SAP i WMS w zintegrowany sposób z aplikacjami: Intense i dcClaim. Zwracany towar trafia na specjalnie wydzielone składy zwrotów i niedoborów. Na poziomie każdej strefy stocku dostępne jest pełne raportowanie ilościowo-wartościowe. Wdrożenie aplikacji Intense było powiązane z kolejną istotną zmianą systemową w procesie dystrybucji, która określana jest jako „dostawa gwarantowana” – mówi Renata Reszka, dyrektor magazynu w Woli Bykowskiej.
Aplikacja została wdrożona przy ścisłej współpracy zespołu specjalistów PKN Orlen, ID Logistics Polska, DCLOG oraz Intense.

(ID Logistics)

Poleć ten artykuł:

Polecamy