ID Logistics rozwija wewnętrzny system certyfikacji

ID Logistics rozwija wewnętrzny system certyfikacji

ID Logistics rozszerza zakres i procedurę audytowania Wewnętrznego Standardu Jakości – CID, wspierającego kontrolę i efektywne zarządzanie centrami dystrybucyjnymi.

W najnowszej wersji, CID 0.7, sprawdzana będzie już nie tylko organizacja procesów operacyjno-magazynowych, ale także sposób w jaki spełniane są wymogi i oczekiwania klientów oraz jak w magazynach stosowane są procedury i normy wynikające z przepisów prawa. Po raz kolejny w proces certyfikacji, jako audytorzy wewnętrzni, zaangażowani będą także pracownicy firmy.

Grupa ID Logistics po raz pierwszy wdrożyła i certyfikowała Wewnętrzny Standard Jakości CID w 2015 roku. Od tego czasu system jest corocznie przeglądany, aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb rynku. Kolejne wersje były ukierunkowane na implementację i audyt poprawnego przebiegu procesów operacyjnych, osiągnięcia i utrzymania wymaganych przez klientów wskaźników mierzących procesy magazynowe oraz ogólnej jakości świadczonych usług.

 

– Najnowsza, siódma już wersja CID, zmienia nasze podejście do samego standardu jak i do procesu jego certyfikacji, zgodnie z tym, czego oczekuje od nas rynek. Teraz większy nacisk położymy na wdrożenie i audytowanie działań prowadzących do spełnienia wymogów i oczekiwań konkretnych klientów, można więc powiedzieć, że CID 0.7 to certyfikacja „szyta na miarę”. Zastosowane rozwiązania pomagają nam nie tylko ustandaryzować zarządzanie centrami dystrybucyjnym, ale także jeszcze lepiej dopasować się do potrzeb klientów, z zachowaniem niezawodności operacyjnej, wysokich norm jakości i poziomu usług – wyjaśnia Agata Głąbińska, menedżer ds. jakości ID Logistics Polska.

W najnowszej wersji CID 0.7 systemem i audytem objęte są więc zarówno procesy operacyjno-magazynowe, jak i obszary związane z realizacją usług typu nadzór i audyty usługodawców klienta, certyfikacja dodatkowych systemów zarządzania jakością wymaganych przez klientów, badanie efektywności procesów magazynowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań czy poprawa ergonomii pracowników magazynowych. W nowej wersji certyfikacja obejmuje też ocenę ryzyka operacyjnego związanego z rodzajem biznesu prowadzonego przez klientów, np. specyficznymi akcjami promocyjnymi czy pikami świątecznymi.

 

Zobowiązania w nowej wersji CID 0.7 podzielone są na dwie części. Pierwsza z nich to „Przepisy”, gdzie audytorzy sprawdzają jak w magazynach przestrzegane są przepisy BHP, normy środowiskowe, jak prowadzony jest nadzór nad infrastrukturą, maszynami, urządzeniami oraz zagwarantowaniem bezpieczeństwa składowanych artykułów spożywczych. Druga to „Operacje”, w ramach której sprawdzane ma być zarządzanie procesami magazynowymi (przyjęcia, produkcji i wysyłki) oraz zarządzanie w obszarze HR, jakości i zrównoważonego rozwoju. Audytorzy skontrolują jak w poszczególnych centrach dystrybucyjnych spełniane są wymogi i oczekiwania klientów. Sprawdzana ma być także znajomość procedur przez pracowników, przeprowadzanie szkoleń i wdrażanie nowozatrudnionych osób oraz metody wspierania rozwoju zawodowego pracowników przez ich menedżerów.

Tak jak przy wcześniejszych wersjach, także i teraz certyfikacja CID opierać się będzie na zarówno na audytach wewnętrznych, przeprowadzanych przez przeszkolonych pracowników ID Logistics, jak i zewnętrznych, realizowanych przez niezależną firmę certyfikującą ISOCERT.

Wewnętrzny Standard Jakości ID Logistics – CID (Certyfikacja ID) zapewnia standaryzację systemów zarządzania i wysoki poziom procesów operacyjnych we wszystkich magazynach Grupy ID Logistics na świecie. Cały proces jest kontrolowany przez niezależną firmę certyfikującą EuraCRP, która współpracuje z globalnym Komitetem Certyfikacyjnym i działem jakości Grupy ID Logistics. W tym roku w Polsce odbędzie się już 5. edycja certyfikacji systemu CID. Jej wdrożenie nadzoruje niezależna jednostka certyfikująca systemy zarządzania, ISOCERT. Dotychczas wszystkie centra dystrybucyjne działające w Polsce uzyskały certyfikat CID, a 6 z nich osiągnęło wynik na najwyższym poziomie A.

 

(ID Logistics)

Poleć ten artykuł:

Polecamy