ID Logistics ze świetnymi wynikami w 2023 roku

ID Logistics ze świetnymi wynikami w 2023 roku

ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, podsumował wyniki finansowe za 2023 rok. Grupa osiągnęła wzrost przychodów o 10,7% do 2,74 mld euro i podstawowego dochodu operacyjnego o 16,3% do 125,8 mln euro. Szczególnie dynamiczne tempo wzrostu ID Logistics odnotował na polskim rynku.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: – 2023 rok był kolejnym, wyjątkowym rokiem dla ID Logistics, z dużym wzrostem wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Po pomyślnym zakończeniu integracji Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych w 2022 r., ID Logistics kontynuował inwestycje w roku 2023, przejmując Spedimex w Polsce. Kilka miesięcy później, ta operacja przyniosła nam korzyści biznesowe, gdy wspieraliśmy światowego lidera branży fashion w jego ekspansji w Wielkiej Brytanii. Grupa wygrała też kilka strategicznych kontraktów po obu stronach Atlantyku, co otwiera nam doskonałe perspektywy wzrostu w 2024 roku.

Wzrost przychodów o 10,7% 

W 2023 r. przychody Grupy ID Logistics wyniosły 2,74 mld euro i wzrosły o 10,7% w porównaniu z 2022 r. Wynik ten uwzględnia przychody firmy Spedimex, przejętej w Polsce i konsolidowanej od 1 czerwca ub.r., oraz Kane Logistics, przejętej w USA i konsolidowanej od 1 kwietnia 2022 r. Po skorygowaniu o ten efekt i uwzględnieniu niekorzystnego wpływu kursów wymiany walut, wzrost przychodów w ujęciu like-for-like wyniósł 7,2% wobec 2022 r.

  • Rynki europejskie (47% przychodów Grupy w roku 2023), z wyłączeniem Francji: wzrost wyniósł 9,5% like-for-like, na co miał wpływ przede wszystkim rozwój działalności Grupy w Polsce i Włoszech, a także otwarcie oddziału w Wielkiej Brytanii.
  • Francja (30% przychodów Grupy): spadek aktywności o 4% w porównaniu z 2022 r. , co było wynikiem zmniejszających się od marca wolumenów konsumpcji oraz przesunięcia uruchomienia niektórych nowych projektów na rok 2024;
  • Stany Zjednoczone (14% przychodów Grupy): dynamiczny wzrost przychodów o 12,8% w ujęciu like-for-like, z gwałtownym przyspieszeniem do 34,1% w IV kwartale
  • Pozostałe kraje (9% przychodów Grupy): utrzymanie dobrego tempa wzrostu na poziomie 41% like-for-like, na co miało wpływ m.in. uruchomienie nowych magazynów, szczególnie w Brazylii.

Wzrost podstawowego dochodu operacyjnego o 16,3%

W 2023 r. Grupa poprawiła rentowność operacyjną, odnotowując wzrost podstawowej EBIDTA o 16,6% do 434,7 mln euro.

Podstawowy dochód operacyjny zwiększył się o 16,3% do 125,8 mln euro. Grupa kontynuowała ekspansję na rynkach międzynarodowych, osiągając marżę operacyjną na poziomie 4,7%, o 30 punktów bazowych więcej w porównaniu z 2022 r. We Francji, dzięki skutecznej korekcie kosztów, wpływ spowolnienia sprzedaży na marżę operacyjną został ograniczony do 4,2%, czyli poziomu zbliżonego do 2022 r. Ogólnie, w ubiegłym roku Grupa odnotowała wzrost marży operacyjnej do 4,6%.

W 2023 r. działalność Grupy ID Logistics wygenerowała 356,9 mln euro przepływów pieniężnych po uwzględnieniu inwestycji operacyjnych, o 26% więcej niż w 2022 r. Inwestycje operacyjne, z których 80% to uruchomienie nowych magazynów, były wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 72,9 mln euro. Po akwizycji Colisweb we Francji i Kane Logistics w USA, w 2023 r. ID Logistics zakończył transakcję przejęcia Spedimexu w Polsce. Dzięki rygorystycznemu zarządzaniu i dobrym wynikom finansowym osiągniętym w ubiegłym roku, wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przed IFRS 16 spadł do 1,6-krotności powtarzalnej EBITDA (stan na 31 grudnia).

Szybki wzrost w Polsce

W 2023 r. Grupa ID Logistics utrzymała szybkie tempo rozwoju na polskim rynku, o strategicznym dla niej znaczeniu, co przełożyło się na wzrost przychodów do blisko 1,5 mld złotych. Przejęcie Spedimexu, a także otwarcie 3 nowych centrów dystrybucji dla branż: modowej, e-commerce i DIY, ponad dwukrotnie zwiększyło liczbę centrów dystrybucyjnych zarządzanych przez polski zespół, z 17 w 2022 r. do 39. W rezultacie łączna powierzchnia magazynowa wzrosła z 720 tys. mkw. do ponad 1 mln mkw. ID Logistics rozszerzył też sieć operacyjną, kilkukrotnie zwiększając liczbę regionalnych oddziałów transportowych z 3 do 15, co znacząco wzmacnia ofertę zintegrowanych rozwiązań transportowych, w tym FTL i  LTL. Kluczowym elementem rozwoju ID Logistics na polskim rynku był wzrost zatrudnienia, w ciągu roku z 6 tys. do ponad 7 tys. pracowników.

Dynamiczny rozwój ID Logistics zyskał uznanie na rynku, a firma została laureatem licznych nagród i wyróżnień, przyznawanych przez media biznesowe i logistyczne.

Perspektywy

Rozwój działalności Grupy w Stanach Zjednoczonych i Polsce, a także otwarcie pierwszych oddziałów we Włoszech i Wielkiej Brytanii, potwierdza skuteczność modelu biznesowego ID Logistics.

W tym roku, dzięki inwestycjom w technologie i operacje, ID Logistics będzie nadal wspierać swoich głównych klientów w zakresie organizacji i optymalizacji łańcuchów dostaw, szczególnie z branż takich jak: handel detaliczny, e-commerce, fashion, FMCG i kosmetycznej. Z uwagi na szybką redukcję zadłużenia od czasu akwizycji w 2022 r., Grupa ID Logistics rozważa potencjalne możliwości dalszego wzrostu zewnętrznego w Europie i USA.

Poleć ten artykuł:

Polecamy