IFS rozszerza usługi serwisowe

IFS rozszerza usługi serwisowe

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformował o nowej ofercie usług serwisowych stanowiących kolejny element strategii przedsiębiorstwa koncentrującej się na wartości dostarczanej klientom.

Nowe, kompleksowe pakiety usług serwisu i wsparcia opracowano z myślą o udostępnieniu klientom z całego świata maksymalnych korzyści przy jednoczesnym zapewnieniu przewidywalnych kosztów, ram czasowych i wyników biznesowych.

Producenci oprogramowania przez wiele lat zaniedbywali kwestię obsługi klientów po produkcyjnym wdrożeniu rozwiązania. IFS zdaje sobie sprawę, jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa ma optymalne wykorzystanie możliwości oprogramowania przez cały cykl jego eksploatacji, dlatego wprowadza dwa nowe pakiety usług, których celem jest maksymalizacja korzyści uzyskiwanych przez klientów. Usługi te stanowią uzupełnienie oferty szybko rozwijającego się ekosystemu partnerów IFS.

Zakresy poszczególnych pakietów usług dopasowano do potrzeb przedsiębiorstw różnej wielkości, od korporacji o globalnym zasięgu, oczekujących współpracy z dedykowanym zespołem ds. klienta, do średnich firm, które potrzebują bieżących usług zarządzania aplikacjami i pomocy technicznej.

Nowa oferta opiera się na usługach wsparcia IFS Gold i IFS Platinum. Obejmuje pakiety IFS Select i IFS Success, a także narzędzia i metodyki IFS. Klienci mogą wybrać model najbardziej odpowiadający ich potrzebom, w zależności od wymaganego poziomu wsparcia prewencyjnego i zorientowania na realizację celów biznesowych.

IFS Select

•             IFS Select to najbardziej rozbudowany pakiet usług świadczonych przez IFS. To kompleksowa oferta przeznaczona dla klientów, u których rozwiązania IFS stanowią centralny element realizacji strategii biznesowej.

•             IFS świadczy proaktywne wsparcie do każdego fragmentu działalności klienta, począwszy od wdrażania mechanizmów podejmowania decyzji strategicznych w oparciu o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym, a skończywszy na bieżącym wsparciu działalności biznesowej, konsultacjach architektów infrastruktury w siedzibie firmy i zarządzaniu zmianami środowiska informatycznego.

•             IFS Select pozwala klientom osiągnąć optymalne wyniki we wszystkich obszarach działania z uwzględnieniem współpracy strategicznej obu firm i maksymalizacji wartości na wszystkich etapach cyklu eksploatacji oprogramowania.

IFS Success

IFS Success stanowi infrastrukturę usług umożliwiających klientom skorzystanie z komponentów związanych z realizacją celów biznesowych istotnych z punktu widzenia priorytetów przedsiębiorstwa. Cztery elementy pakietu

IFS Success, to:

•             Zapewnienie wartości: Analiza oczekiwanej wartości biznesowej i realizacja projektów niezbędnych do jej uzyskania.

•             Usługi zarządzania aplikacjami: Operacyjne i eksperckie zarządzanie aplikacjami połączone z bieżącym dostępem do najwyższej klasy specjalistów IFS, szybkie reagowanie na zgłoszenia i szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z produktami IFS.

•             Wsparcie realizacji projektów: Możliwość skorzystania przez klienta z usług rozbudowanej sieci kompetentnych partnerów — integratorów systemów, specjalistów ds. zarządzania zmianami i specjalistycznych branżowych firm technologicznych. IFS zapewnia strukturalną obsługę przedsięwzięcia w celu jego skutecznej realizacji.

•             Zarządzanie sukcesem klienta: W przypadku klientów, którzy skorzystają z co najmniej dwóch wymienionych powyżej komponentów, IFS podejmie proaktywne działania niezbędne do zapewnienia optymalnej obsługi przedsiębiorstwa klienta. Obejmuje to możliwość zastosowania modelu ciągłych usprawnień i rozszerzonego wsparcia.

Narzędzia i metodyki IFS

IFS nieprzerwanie doskonali metody wdrażania oprogramowania i rozszerza możliwości jego użytkowania. Metodyka IFS obejmuje obecnie fazy realizacji i maksymalizacji wartości następujące po wdrożeniu produkcyjnym, co pozwala uwzględnić zmieniające się potrzeby biznesowe klienta. Ponadto wprowadzono znaczne zmiany w oprogramowaniu IFS Solution Composer umożliwiającym prezentację graficzną rozwiązań IFS, a także w komponentach IFS Industry Accelerators, które pozwalają na szybsze i skuteczniejsze wdrożenie produkcyjne oprogramowania połączone z optymalizacją kosztów. Wielu klientom udało się już dzięki temu uzyskać znaczne oszczędności czasowe, ograniczyć koszty i zwiększyć zwrot z inwestycji. – Jak zwykle koncentrujemy się na pomaganiu klientom w osiąganiu szybszego zwrotu z inwestycji — powiedział Stefano Mattiello, wiceprezes IFS ds. usług konsultingowych. – Chcemy również zapewnić niezbędne środki przedsiębiorstwom podejmującym złożone wyzwania biznesowe i dostosować się do ich priorytetów działania, oferując zestawy usług umożliwiające odnoszenie kolejnych korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań IFS już po ich wdrożeniu. Świadczymy zatem kompleksowe usługi, wspomagające pełny cykl tworzenia wartości. To jednoznaczne potwierdzenie naszego całkowitego zaangażowania na rzecz klientów, którzy mogą uzyskiwać więcej korzyści biznesowych

Poleć ten artykuł:

Polecamy