Innowacyjne opakowania

Innowacyjne opakowania

Przedmiotem oferty rynkowej, która kierowana jest do konsumentów, są przede wszystkim towary w opakowaniu.Postęp cywilizacyjny we współczesnym świecie charakteryzuje się dużą ilością oraz różnorodnością dóbr konsumpcyjnych, jak również inwestycyjnych....

Postęp cywilizacyjny we współczesnym świecie charakteryzuje się dużą ilością oraz różnorodnością dóbr konsumpcyjnych, jak również inwestycyjnych. Znaczenie opakowań w procesach produkcji, obrotu towarowego oraz konsumpcji produktów jest niezaprzeczalne.

Funkcja opakowania

Opakowania są przedmiotem zainteresowania kierowników marketingu, produkcji i dystrybucji. W każdym z tych obszarów spełniają inne funkcje, ale zawsze są one związane z obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Opakowanie jest ważnym składnikiem kosztów dystrybucji, przy czym może nie tworzyć wartości dodanej (czynnik, który nie dodaje wartości, ale jest ważny w jej tworzeniu). Opakowania powinny być traktowane kompleksowo, z różnych punktów widzenia i powinny sprostać całemu zbiorowi wymagań. Towar, opakowanie oraz pakowanie składają się na proces pakowania.

Rola opakowania

Proponowane rozwiązanie konstrukcyjne opakowania ma wiele cech hoboka. Opakowanie może być wykonane w zróżnicowanym asortymencie rozmiarowym (rozmiar, pojemność) oraz może być nośnikiem wszelkiego rodzaju informacji zarówno wizualnych (znaki graficzne, tekst), jak i elektronicznych (RFID), niezbędnych w procesach logistycznych. Cechy opakowania umożliwiają umieszczanie w jego wnętrzu produktów, które ze względu na swą wysoką wartość lub niską podatność transportową łatwo mogą ulec uszkodzeniu.

Opakowanie to może być stosowane wielokrotnie, a po okresie eksploatacji lub w wyniku uszkodzenia z łatwością poddaje się procesom recyklingu materiałowego, gdyż preferowanym materiałem, z którego może być ono wykonane, jest tworzywo sztuczne. Nie wyklucza się też zastosowania innych materiałów, takich jak karton, sklejka lub drewno.

Opakowanie nadaje się zarówno do zmechanizowanych – umieszczenie na palecie (istnieje opcja opracowania specjalnej palety), jak również ręcznych procesów przenoszenia. Otwory w bocznych powierzchniach opakowania ogromnie ułatwiają jego ręczne przemieszczanie.

Innowacjne opakowania

Główną innowacyjną cechą opakowania jest sposób mocowania umożliwiający stabilne kompletowanie oraz piętrzenie jednostek logistycznych na palecie. Zastosowane na pokrywie wypustki oraz podniesione dno opakowania powoduje, że układanie opakowań w warstwy gwarantuje większą stabilność ładunku, a tym samym zwiększa stopień bezpieczeństwa w czasie transportu, czynności manipulacyjnych oraz magazynowania. Proponowane rozwiązanie z pewnością też przyczyni się do ograniczenia ilości materiałów przeznaczonych do zabezpieczenia jednostek logistycznych przed rozformowaniem (folia, taśmy itp.).

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy