IoT i jego wpływ na intralogistykę

IoT i jego wpływ na intralogistykę

Przemysł 4.0 zrewolucjonizował intralogistykę oraz automatyzację magazynów, a kluczowym elementem tej transformacji jest IoT (Internet Rzeczy), który umożliwia urządzeniom, czujnikom i komputerom komunikację i przesyłanie danych w czasie rzeczywistym.

IoT znajduje zastosowanie w wielu sektorach, takich jak opieka zdrowotna, rolnictwo, lotnictwo, produkcja i transport. Stanowi nową generację połączonych z Internetem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), współpracujących ze sobą w celu zintegrowania łańcucha dostaw i działań logistycznych w środowisku cyfrowym, zyskując coraz większą popularność w operacjach magazynowych i logistycznych.

IoT wspiera automatyzację, jednocześnie współpracując z ludźmi. Powtarzalne zadania ręczne są automatyzowane za pomocą sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), dzięki infrastrukturze komunikacyjnej IoT. Jednakże, ludzka interwencja pozostaje niezbędna do podejmowania decyzji operacyjnych na podstawie danych zbieranych przez IoT.

Wykorzystanie IoT w intralogistyce

Systemy IoT, takie jak czujniki palet, inteligentne półki i słuchawki VR, obejmują cały łańcuch dostaw, od sortowania i wysyłki, po bezpieczeństwo i ochronę. Analiza danych z czujników i skanerów IoT stosowanych w automatyce magazynowej pozwala na:

  • Transparentność łańcucha dostaw

Śledzenie lokalizacji zasobów i ich ruchów, a także monitorowanie stanów magazynowych.

  • Optymalizację wysyłek

Wykorzystanie danych IoT do płynnej logistyki dostaw, skracania przestojów i redukcji kosztów transportu poprzez monitorowanie pojazdów, optymalizację tras i wysyłkę zwymiarowanych ładunków.

  • Monitorowanie stanu i środowiska

Kontrola warunków środowiskowych magazynu, w tym temperatury i wilgotności, w celu ochrony towarów oraz monitorowanie potencjalnych zagrożeń, takich jak zalania czy pożary.

  • Przeglądy techniczne

Gromadzenie i analiza danych IoT umożliwiają dostęp, konserwację i przewidywanie stanu sprzętu magazynowego, co przyczynia się do optymalizacji wydajności operacji i eliminacji kosztownych przestojów

Wyzwania związane z wdrożeniem IoT

Chociaż IoT oferuje liczne korzyści, jego wdrożenie w zautomatyzowanej logistyce wiąże się z wyzwaniami takimi jak:

  • Łączność sieciowa

Urządzenia IoT wymagają solidnej i niezawodnej sieci do przetwarzania i komunikacji danych.

  • Zarządzanie danymi

Magazyny wykorzystujące IoT potrzebują pojemnych systemów chmurowych do przechowywania i analizy zgromadzonych danych.

  • Kontrola bezpieczeństwa online

Sieci IoT są podatne na cyberataki, co wymaga stosowania środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i systemów magazynowych.

  • Zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel

Złożoność obecnych systemów intralogistycznych wymaga personelu o wysokich kwalifikacjach do zarządzania i optymalizacji wydajności.

  • Wydatek inwestycyjny

Wprowadzenie IoT do automatyki magazynowej wiąże się z kosztami i wymaga generalnego remontu infrastruktury.

Przykład wykorzystania w przemyśle

W intralogistyce dane IoT w czasie rzeczywistym są wykorzystywane głównie w celu optymalizacji każdego etapu procesu produkcyjnego, zwiększenia transparentności łańcucha dostaw i przeprowadzania przeglądów technicznych.

Systemy intralogistyczne znajdują zastosowanie w różnorodnych obszarach, takich jak terminale przeładunkowe, systemy kompletacji dla e-commerce, linie montażowe w przemyśle motoryzacyjnym, systemy transportu bagażu na lotniskach, a także w dynamicznych centrach dystrybucji hurtowej i detalicznej. Intralogistyka stanowi istotny element łączący inżynierię i ekonomię w kontekście globalnych łańcuchów dostaw.

Niemiecka firma zajmująca się transportem materiałów zmodernizowała swój magazyn na inteligentny, wykorzystując wózki widłowe zintegrowane z pojazdami z wbudowaną telematyką. Wykorzystanie IoT w wózkach widłowych, w połączeniu z bardziej elastyczna i nowoczesną platforma danych, otwiera nowe możliwości w zakresie automatyki oraz redukuje ryzyko wypadków i obrażeń, jednocześnie pozwalając na wykorzystanie śledzenia i minimalizowanie przestojów dzięki przeglądom technicznym.

Korzyści dla klientów końcowych

Dane w czasie rzeczywistym zapewniają lepszą transparentność produktu, umożliwiając śledzenie lokalizacji towarów od momentu składowania aż po wysyłkę. Klienci zyskują dzięki temu możliwość wglądu w potencjalne problemy w łańcuchach dostaw oraz są na bieżąco informowani o dostępności produktów i statusie zamówień. Dodatkowo, systemy IoT monitorujące warunki środowiskowe przyczyniają się do lepszej jakości produktu, co jest szczególnie ważne dla towarów nietrwałych, które dzięki temu mogą być dostarczane w idealnym stanie. Optymalizacja procesów intralogistycznych za pomocą IoT nie tylko przyspiesza realizację zamówień, ale także pomaga eliminować zatory w sieci dostaw, co przekłada się na szybszą dostawę.

Przyszłość IoT w intralogistyce

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na łańcuchy dostaw, urządzenia IoT będą coraz powszechniej stosowane, co przyczyni się do lepszej transparentności i wydajności. Spodziewane jest obniżenie kosztów wdrożenia w miarę upowszechniania się technologii i wzrostu zaufania do jej zastosowania. Integracja IoT z uczeniem maszynowym i AI w ramach Przemysłu 4.0 otwiera drogę do lepszej komunikacji i bardziej innowacyjnej automatyki magazynowej. Możliwości AI w interpretacji, przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów mogą znacząco poprawić analizę danych w czasie rzeczywistym z urządzeń IoT, zwiększając dokładność i produktywność.

Rozwiązania IoT od Kardex

Kardex wspiera swoich klientów w automatyzacji operacji magazynowych i poprawie wydajności poprzez wdrożenie technologii IoT. Nasze maszyny, wyposażone w czujniki i liczniki, dostarczają dane w czasie rzeczywistym, które mogą być przetwarzane i analizowane zdalnie.

Dzięki Kardex Connect, klienci mają dostęp do niestandardowych raportów, identyfikacji problemów i oceny wydajności. Wyznaczanie współczynników dla różnych obszarów umożliwia nowy poziom optymalizacji wydajności. Rozwój uczenia maszynowego i AI sprawi, że sieci IoT będą jeszcze bardziej efektywne w zapewnianiu optymalnej wydajności.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy