Jak prosto uzyskać visibility zleceń ad-hoc?

Jak prosto uzyskać visibility zleceń ad-hoc?

Giełdy transportowe powszechnie stosowane dla zwiększenia efektywności transportowej, pozwalają przewoźnikom pozyskać nowe zlecenia, a spedytorom i producentom – znaleźć sposób na przewiezienie ładunków, których nie podejmą ich stali podwykonawcy. Czy visibility zleceń realizowanych z nowymi podwykonawcami jest możliwe? Choć stanowi to wyzwanie przy zleceniach zbliżonych terminem realizacji już na poziomie wyboru zleceniobiorcy można zweryfikować czy udostępni on monitoring zleceniodawcy. Dlaczego przewoźnikom się to opłaca?

Zarówno krajowy i unijny rynek TSL opiera się w dużej mierze na firmach transportowych z Polski, które chcąc pozostawać konkurencyjnymi dążą do szybszego pozyskiwania nowych zleceń oraz jak najpełniejszego wykorzystania przestrzeni ładunkowej. Zlecenia od nowych zleceniodawców, często zlecane przez giełdy transportowe, pozwalają spełnić te cele, zwiększając przychód firmy. Udostępniając monitoring ładunku nowemu zleceniodawcy, przewoźnik znacząco zwiększa swoje szanse na nawiązanie stałej współpracy z załadowcą. 

Jak poprawić efektywność transportową?

Efektywność transportowa wykazuje w jakim stopniu wykorzystywana jest podczas przejazdów przestrzeń ładunkowa. Obecnie szacuje się, że średnia wartość tego wskaźnika wynosi w Unii Europejskiej około 55%. Oznacza to, że optymalizując zagospodarowanie powierzchni naczepy można by przewozić przy porównywalnych kosztach o kilkadziesiąt procent więcej ładunków. Pozwoliłoby to maksymalizować zysk przewoźnika z przejazdu na danej trasie, co wydaje się szczególnie istotne w czasie gdy podstawowe koszty firm transportowych stale rosną. Zestawiając potencjał wynikający z efektywnego gospodarowania przestrzenią załadunkową z wolumenem 60 mln zleceń transportowych rocznie zamieszczanych poprzez giełdy w naszym kraju, firmy transportowe zwiększając swoja konkurencyjnośc przez wdrażanie dodatkowych usług jak choćby visibility transportu mogą zyskać więcej. 

Express Monitoring – visibility dla zleceń realizowanych przez nowych podwykonawców

Znając skalę zleceń zlecanych ad-hoc, realizowanych często przez nowych podwykonawców, chcąc zapewnić komfort dla wszystkich stron związanych ze zleceniem przygotowaliśmy gotowe rozwiązanie umożliwiające uruchomienie trackingu w czasie rzeczywistym nie współpracującym ze sobą stronom poprzez usługę Express Monitoringu na platformie CO3.  Mamy przekonanie, że  dla załadowcy obok warunków finansowych oferowanych przez przewoźnika, udostępnienie monitoringu może być czynnikiem decydującym w wyborze podwykonawcy, szczególnie jeśli jest on wpisany w jego standardy lub ładunek, którego dotyczy zlecenie ma wysoką wartość.. 

Na swojej stronie internetowej udostępniliśmy wyszukiwarkę umożliwiającą weryfikację, czy dany przewoźnik lub konkretny pojazd jest zintegrowany z platformą CO3 i tym samym może udostępniać monitoring zlecenia w czasie rzeczywistym zleceniodawcy. Wyszukiwarka daje możliwość sprawdzenia według następujących kryteriów:

  • nazwy firmy transportowej,
  • numeru NIP firmy transportowej,
  • numeru rejestracyjnego pojazdu. 

Po wprowadzeniu posiadanych danych zleceniobiorcy klienci CO3 mogą zweryfikować czy realizując zlecenie z danym przewoźnikiem będą mogli monitorować zlecenie, a także w przypadku firm spedycyjnych udostępnić link do monitoringu stronie trzeciej np. klientowi. Jeśli firma transportowa zostanie wyszukana, załadowca jednym kliknięciem może wygenerować prośbę o uruchomienie śledzenia danego pojazdu w czasie jego trwania. Visibility pojazdów zarejestrowanych przewoźników jest za ich zgodą dostępne od ręki.

Poleć ten artykuł:

Polecamy