Jak visibility trafia w potrzeby branży TSL

Jak visibility trafia w potrzeby branży TSL

Narzędzia monitoringu zleceń transportowych w czasie rzeczywistym pozwalają zaoszczędzić czas spedytorom, a załadowcom mogą umożliwić wszechstronne ograniczenie kosztów w łańcuchu dostaw. Z czego wynikają korzyści płynące z zastosowanie tego typu narzędzi, wyjaśniamy na przykładzie platformy CO3.

Wydarzenia ostatnich lat i miesięcy wymusiły w organizacji łańcuchów dostaw zwiększenie nacisku na niezawodność i optymalizację kosztową transportu. Dla wielu firm wyzwaniem jest zarządzanie ryzykiem i przystosowanie się do specyficznych dla obecnej sytuacji zakłóceń łańcuchów dostaw. Zwiększa się także presja na zrównoważony rozwój oraz ograniczenie efektów, jakie na środowisko naturalne wywiera działalność przedsiębiorstwa. Dynamiczne zmiany i wysoka konkurencyjność branży wymagają dużej elastyczności, co dla przeważającej większości firm rodzi trudności. Z drugiej strony jest bodźcem do rozwoju technologicznego i budowania swojej przewagi konkurencyjnej wykorzystując innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich – w dużej mierze odpowiadającym na dzisiejsze potrzeby spedytorów i załadowców – są narzędzia monitoringu zleceń w czasie rzeczywistym takie jak platforma CO3.

Wzrost znaczenia visibility

Według branżowych badań widoczność w czasie rzeczywistym jest dziś obok ceny i niezawodności najważniejszym kryterium wyboru przewoźników przez zleceniodawców. W swoim raporcie DHL wiąże ten stan rzeczy przede wszystkim z bezprecedensową niepewnością w łańcuchach dostaw stanowiącą skutek epidemii COVID-19. Prognozuje się, że w efekcie globalny rynek oprogramowania z obszaru Supply Chain Management będzie rósł w latach 2021-2025 w tempie 11% rocznie. Można spodziewać się rozwoju automatycznych narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych, sztucznej inteligencji ułatwiającej identyfikację pól do poprawy oraz systemów zarządzania: transportem, placem i czasowymi oknami załadunku. Żadne z tych narzędzi nie mogą jednak w pełni realizować swojego potencjału bez wiarygodnych, precyzyjnych i całościowych danych na temat lokalizacji ładunków i szacowanego czasu przyjazdu na miejsce załadunku / rozładunku. Dlatego punktem wyjścia do czerpania korzyści z Big Data jest rzetelny i łatwy do wdrożenia u działających dla zleceniodawcy przewoźników system monitoringu lokalizacji ładunku w czasie rzeczywistym. Jednym z najbardziej intuicyjnych na naszym rynku produktów mających ambicje stać się powszechnym rozwiązaniem tego typu jest platforma CO3.

Zintegrowane platformy visibility – na przykładzie CO3

Możliwość monitorowania na bieżąco lokalizacji ładunków w łańcuchu dostaw stopniowo staje się normą i jednym z kluczowych wymogów względem przewoźników. Jak wynika z raportu 2020 European Road Transportation Survey, już na etapie zbierania danych do tego opracowania: 58 proc. przewoźników podawało na żądanie klienta pozycję ładunku, 42 proc. pozwalało śledzić lokalizację online, a 36 proc. było w stanie na żądanie podać ETA (tj. szacowany czas dojazdu). A był to dopiero początek. W 2020 r. globalny rynek systemów śledzenia pojazdów był wart 17,64 mld dolarów. W okresie 2021-2028 analitycy spodziewają się wzrostów w tempie 13,3 proc. rocznie. Wyzwaniem, przed którym stają w sytuacji dynamicznego rozwoju narzędzi telematycznych odbiorcy danych, jest duże zróżnicowanie urządzeń i oprogramowania, z których korzystają przewoźnicy. Dla komfortu i efektywności pracy spedytorów na rynku tak rozdrobnionym jak dzisiejszy, kluczowa jest integracja danych. Bardzo przydatne są w tym celu platformy pozwalające ujednolicić, gromadzić i analizować w jednym miejscu komplet pozyskiwanych z telematyki informacji. Przykładem takiego rozwiązania jest CO3. – Jako CO3 stawiamy sobie za cel wspieranie spedytorów i przewoźników w transformacji cyfrowej oraz ułatwianie komunikacji, łączności i współpracy pomiędzy nimi i ich klientami. Misję tę realizujemy, dostarczając proste do wdrożenia i wygodne w użyciu narzędzia zbierające w jednym miejscu wszystkie niezbędne do zapewnienia całościowej transparentności łańcuchów dostaw dane telematyczne – niezależnie od źródła ich pochodzenia – tłumaczy Grzegorz Patynek,  CEO i Co-founder CO3. – Pod warunkiem rejestracji przewoźnika w systemie i wyrażenia zgody na przekazywanie danych w określonym czasie, narzędzie gwarantuje zleceniodawcy real-time-visibility niezależnie od tego, z jakich rozwiązań telematycznych korzysta przewoźnik. Tym samym staje się dla spedytorów i ich klientów podstawowym i uniwersalnym źródłem danych lokalizacyjnych, dającym całościowy obraz przebiegu realizacji zleceń transportowych. Dodatkowo monitoring w CO3 można łatwo udostępnić stronie trzeciej, nawet jeśli nie korzysta ona z platformy, czy też zintegrować dane do innego rozwiązania, z którego korzysta klient – dodaje.

Monitorowanie pojazdu czy monitorowanie zlecenia?

Obecnie standardem jest monitorowanie pojazdów zakontraktowanych na stałe przez firmy zlecające. Dzięki temu klient uzyskuje stały wgląd do pozycji wybranych pojazdów określonych przez numer rejestracyjny. Zaletą monitoringu permanentnego jest możliwość zaplanowania miejsc rozładunku i załadunku tak, żeby maksymalnie zminimalizować puste przejazdy, co szczególnie w czasie wzrostu cen paliwa jest ekonomicznie zasadne. Jednak dla firm korzystających z usług wielu przewoźników często lepiej sprawdza się usługa typu time&tour. Monitoring okresowy zlecenia pozwala na czasowe udostępnienie monitoringu klientowi, dając również możliwość zdefiniowania trasy zlecenia wraz z miejscami załadunku i rozładunku oraz wyliczeniem ETA. – W udostępnieniu monitoringu zlecenia przez platformę CO3 to wykonawca określa na jaki czas udostępnia monitoring zlecenia transportowego. Klient nie musi posiadać własnego konta w platformie, aby z tego monitoringu skorzystać – mówi Paweł Tronina, CCO i Co-founder CO3 .– Co więcej, integrując swoje pojazdy w platformie, firma transportowa ma możliwość udostępniania ich lokalizacji swoim klientom jednocześnie zyskując bezpłatny podgląd własnej floty.

Czy monitorowanie zleceń z giełdy jest możliwe?

Należy spodziewać się, że w obliczu narastającego problemu braku kierowców, wzrośnie liczba przypadków doraźnego poszukiwania partnerów na i tak już popularnych giełdach transportowych. Stały monitoring pojazdów będzie więc ustępować monitoringowi pojedynczych zleceń transportowych. – Naszym celem jest umożliwienie klientom możliwości mierzenia efektywności konkretnych wykonawców, nawet gdy podejmują oni pojedyncze zlecenie – mówi Grzegorz Patynek, CEO i Co-founder CO3. – Firmom korzystającym z giełd transportowych udostępniliśmy wyszukiwarkę umożliwiającą weryfikację, czy dany przewoźnik lub pojazd udostępnia lokalizację przez nasza platformę. W takim przypadku nawet zlecenie pomiędzy nowymi partnerami biznesowymi może mieć szybko uruchomiony monitoring. Akceptacja przez wykonawcę transportu żądania monitoringu od zleceniodawcy jest tu równoznaczna z rozpoczęciem monitoringu. Warunkiem skorzystania z usługi express monitoringu jest to, że zarówno klient, jak i firma transportowa muszą być użytkownikami naszej platformy – dodaje Patynek. Praca w tym modelu daje dostęp do nowej bazy wykonawców oraz gwarantuje komfort realizacji zlecenia, co może pozytywnie wpłynąć na budowę trwałej relacji na linii klient-przewoźnik.

Wynikające z wdrożenia platformy CO3 korzyści dla spedytorów na przykładzie Futura Cargo

Jedną z pierwszych spedycji, która na szeroką skalę wdrożyła u siebie monitoring w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy CO3, była firma Futura Cargo. Skoncentrowana na transporcie drogowym na terenie UE dla największych producentów AGD, firm z branży FMCG i koncernów metalurgicznych często korzysta z usług mikroprzewoźników, wobec czego znaczenie miało ujednolicenie sposobu zbierania informacji o lokalizacji transportu od kontrahentów i dalszego jej udostępniania. Dzięki systemowi CO3 sprawdzenie i przekazanie klientom sygnałów poszczególnych przewoźników odbywa się wygodnie z jednego miejsca. Spełnienie oczekiwań co do przekazywanych informacji jest w efekcie prostsze i szybsze. Dodatkowe korzyści wynikają z łatwego procesu wdrażania do systemu nowych przewoźników – niezależnie od tego, z jakich systemów telematycznych korzystają. – Dzięki platformie CO3 monitorowanie zleceń naszych klientów w czasie rzeczywistym stało się faktem. Pozytywnie wpływa to na poprawę transparentności dostaw oraz minimalizuje czas poświęcony na kontakt z kierowcami. Współpraca z CO3 wspiera nasze ciągłe dążenie do oferowania najlepszych jakościowo usług – podsumowuje Michał Podgórski, Dyrektor Generalny Futura Cargo.

Poprawa efektywności załadunku i obniżka kosztów paliwa

To, w jakim stopniu załadowcy skorzystają z danych, jakie daje real-time-visibility, zależy od sposobu organizacji procesów transportowych, stopnia ich cyfryzacji, ale także otwartej głowy i gotowości do dialogu z dostawcą rozwiązania. – Mądre wykorzystanie danych z real-time visibility może więc nie tylko przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności, ale także wspierać realizację zielonych strategii. Analiza historycznych danych pozwala trafniej dobierać przewoźników do konkretnych zadań, a w połączeniu z danymi na temat spalania poszczególnych samochodów może stać się podstawą ograniczenia kosztów paliwa oraz emisji CO2. To tylko przykłady sposobów, na które można wykorzystać informacje gromadzone od przewoźników na platformie CO3. Stale ją rozwijamy i jesteśmy gotowi dodać nowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów funkcjonalności – podsumowuje Paweł Tronina, CCO i Co-founder CO3.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy