Jak wdrażać APS?

Jak wdrażać APS?

Wdrożenie systemu APS w firmie produkcyjnej nie jest prostym zadanie. Nawet jeśli wszystko pójdzie idealnie – co nie jest częstą sytuacją – mówimy o 2-3 miesięcznym projekcie. Celem tego artykułu jest pokazanie pełnego zakresu wdrażania APS i wskazanie pułapek, jakie czychają na...

Ogólnie mówiąc, decyzja o wdrożeniu oprogramowania APS musi wiązaćsię ze znaczącą poprawą możliwości aktulanie stosowanego narzędzia do planowania produkcji (czyli w praktyce zazwyczaj arkusza kalkulacyjnego). Bez względu na to, który system wybierzesz, musi on wykonywać co najmniej następujące czynności:

 • zarządzać zdolnością producyjną oraz ograniczeniami,aby zapewnić płynne działanie zakładu,
 • generować automatyczny plan i harmonogram produkcji w ciągu kilku sekund po wprowadzeniu danych,
 • generować i wysyłać zainteresowanym jednostkom automatyczne komunikaty po wprowadzeniu zmian,
 • przekazywać informacje o procesach i materiałach spowalniającyh produkcję oraz estymować daty dostawy,
 • integrować się z ERP i generować dane, dające wsparcie działom sprzedaży, zakupów, operacyjnym i inwestycyjnym,
 • generować scenariusze “co jeśli”, prezentując wpływ zmian w działaniach na zamówienia, zasoby, obsługę klientów, koszty i inne KPI.

Współpraca z ERP

Systemy APS z zasady potrzebują danych. Do ich skutecznego działania, musimy dostarczyć jak najbardziej dokładne informacje, zazwyczaj przechowywane w systemie ERP. Integracja z ERP powinna być dwukierunkowa. Plany zoptymalizowane w systemie APS powrócą do systemu ERP aby być widocznymi dla działu obsługi klienta czy zakupów. Transakcyjne dane ERP mogą być wciągane do APS na żądanie planistów lub automatycznie, jako element szybszego przeplanowywania. Przepływ danych z APS z powrotem do ERP zwykle zawiera daty i zasoby harmonogramu.. Zmiany statusu zamówienia mogą również przebiegać w tym kierunku. Typowe podejścia do wykonywania aktualizacji obejmują procedury przechowywane w tabelach ERP lub korzystanie z interfejsów API ERP oraz usług internetowych. Większość danych przepływa od ERP do APS. Powszechne praktykowane jest używanie zapytań SQL do wyodrębniania danych, ale strosowane są również usługi internetowe, mające na celu integrację danych w czasie rzeczywistym. Niektóre starsze systemy również używają wyciągów w postaci plików tekstowych.

On-premise czy chmura?

Debata na powyższy temat stała się standardowym tematem w IT i w przypadku oprogramowania APS nie mamy do czynienia z wyjątkiem. Oto zalety każej z dwóch stosowanych metod. Z doświadczenia wdrożeniowców wynika, że większość firm wdrażających systemy APS wybiera opcję “on-premise”. Większość zakładów ma już dostępną przestrzeń na serwerze (fizycznym lub wirtualnym) lub sprzęt, którego używają do obsługi innych systemów. Dodatkowo w firmie zatrudnieni są wykwalifikowani infomatycy, zatem przy takich zasobach wybór tradycyjnego wdrożenia ma większy sens.

Dodatkowe korzyści z APS on-premise to:

 • łatwiejsze podłączenie do istniejących systemów (w tej samej sieci),
 • ograniczona zależność od jakości połączenia z Internetem,
 • większa kontrola nad standardami bezpieczeństwa,
 • niższe całkowite koszty w długim okresie czasu, szczególnie w przypadku wysokowydajnych serwerów,
 • ogólnie on-premise jest uważane są za lepsze rozwiązanie dla rozbudowanych systemów i większych firm.

 

Serwery chmurowe wciąż zyskują na popularności praktycznie w każdej branży, w tym produkcji i dystrybucji. Oto kilka korzyści wynikających z wdrożenia APS w chmurze. – zwiększona odporność na nadmiar danych, – nie musisz kupować, przechowywaći utrzymywać sprzętu ani angażować działu IT, – jeśli używasz serwerów w chmurze także dla pozostałych systemów, np. ERP, istnieje możliwość, że integracja będzie bardziej płynna. Właściwa odpowiedź na pytanie o wybór między wdrożeniem on-premise a chmurą jest w dużej mierze zależna od unikalnej sytuacji danej firmy i już stosowanych systemów, ale ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że każdy renomowany dostawca oprogramowania APS powinien być chętny i w stanie zapewnić zaspokojenie potrzeb obliczeniowych teraz i w przyszłości.

Testowanie i wdrażanie APS – podział odpowiedzialności

Wdrożenie APS to wysiłek zespołowy i nie musisz tego robić tego sam. W rzeczywistości z doświadczenia wdrożeniowców wynika, że różni pracownicy mają wyraźnie zdefiniowane role w zakresie badań, integracji danych, szkoleń użytkowników i codziennego użytkowania.

Krok 1: Znajdź odpowiedni system APS

Jest kilka do wyboru i będą musiały być dokładnie porównane z potrzebami firmy. Niezbędne będzie opracowanie dokumentacji wymagań, prowadzenie prezentacji, dyskusji oraz odbycie wizyt referencyjnych. Odpowiedzialne osoby: menedżer IT i kierownik operacyjny

Krok 2: Instalacja oprogramowania

Kolejny krok to pobranie oprogramowania na serwer i uruchomienie. Ten proces jest dość krótki i prosty. Odpowiedzialne osoby: menedżer IT i dostawca APS.

Krok 3: Konfiguracja integracji danych

Zespół APS będzie ściśle współpracować z zespołem IT w zakresie projektowania i testowania integracji. Zazwyczaj zespół APS zna wymagane dane i będzie potrzebować pomocy zespołu IT oraz użytkowników ERP, aby określić, gdzie wymagane dane są przechowywane w systemie ERP. Preinstaowane w systemie APS standardowe profile integracji mogą zaoszczędzić znaczną ilość czasu i pieniędzy ale nadal trzeba będzie dostosować je do potrzeb firmy i specyficznego dla zakładu systemu ERP. Odpowiedzialne osoby: menedżer IT i dostawca APS.

Krok 4: Wykonaj badanie słuszności koncepcji

Po zbudowaniu integracji należy stworzyć model odzwierciedlający rzeczywistość operacyjną fabryki i upewnić się, że będzie on działał. Zespoły operacyjno-planistyczne będą musiały zgromadzić takie określić jak czasy konfiguracji i czyszczenia oraz preferencje dla sekwencji. Dodatkowo dostawca APS będzie musiał zapewnić szkolenie (zazwyczaj za pośrednictwem grupowego webinaru) dla użytkowników. Zalecane jest stworzenie jak najmniejszego obszaru pilotażowego w którym będzie możliwe sprawdzenie, czy system APS robi co dokładnie to, czego się od niego wymaga. Odpowiedzialne osoby: kierownik operacyjny, planista, dostawca APS

Krok 5: Wdrożenie w całej firmie/zakładzie

Nadszedł czas na wdrożenie systemu APS w zakładzie lub ich grupie. Planiści będą potrzebować indywidualnych szkoleń ze strony dostawcy systemu APS, aby poprowadzić ich przez codzienne użytkowanie systemu. Proces ten będzie nadzorował kierownik operacyjny.

Po uruchomieniu systemu zaczyna się zabawa. Dopiero wtedy można odnajdywać ukryte usprawnienia w nowym, zautomatyzowanym procesie i dostrajać działanie APS. Planiści zaoszczędzą czas i będą w stanie lepiej przewidzieć, kiedy zamówienia zostaną zrealizowane.Otrzymają także narzędzie do odnajdywania wąskich gardeł w przepływie materiałów i procesach produkcyjnych. Przejrzystość informacji usprawni podejmowanie decyzji na poziomie całej firmy. Co najważniejsze, klienci i inwestorzy będą widzieć poprawę wydajności w miarę skracania czasów realizacji, przepływu gotówi i wzrostu marży. Odpowiedzialne osoby: kierownik operacyjny, planista, dostawca APS.

Komunikacja przed wdrożeniem

Przed wdrożeniem systemu, zarząd powinien zbudować odpowiedni komunikat, który sprawi, że planiści będą chcieli współpracować z pełnym zaangażowaniem przy implementacji nowych narzędzi. Niestety, zaniedbania w tym zakresie grożą wręcz sabotowaniem prac nad nowym systemem przez część pracowników. W rzeczywistości bardzo rzadko zdarza się, by po wdrożeniu systemu APS następowała redukcja zatrudnienia osób, które wcześniej zajmowały się harmonogramowaniem. Są to zazwyczaj pracownicy o bardzo wysokich kompetencjach, znające uwarunkowania firmy i ich zwolnienie byłoby po prostu marnotrawstwem. Jeżeli więc nawet część z nich nie będzie się już zajmować budowaniem harmonogramów, to z powodzeniem znajdą nowe wyzwania w dziale rozwoju, przygotowania produkcji, kontroli jakości lub utrzymania ruchu

Poleć ten artykuł:

Polecamy