Jak zapewnić kontrolę nad łańcuchem dostaw?

Jak zapewnić kontrolę nad łańcuchem dostaw?

Podejście do zagadnień logistyki zmieniało się przez ostatnie lata wraz z ewolucją procesów biznesowych. Dwadzieścia lat temu, międzynarodowe firmy działające w branżach takich jak motoryzacja, czy FMCG, były w dużej części same odpowiedzialne za zarządzanie transportem -

W efekcie przejmowania odpowiedzialności za logistykę, w przeszłości firmy niejednokrotnie były zmuszone do posiadania ogromnej własnej floty transportowej. Po latach sytuacja ta uległa całkowitej zmianie. Działania związane z logistyką są dziś przeważnie zlecane na zewnątrz firm (w postaci pełnego lub częściowego outsourcingu), natomiast produkcja uległa wysokiej specjalizacji oraz przeniesieniu do tych krajów, gdzie jej koszt jest najniższy.

Sieć logistyczna
Rezultatem tych przemian jest współczesny model łańcucha dostaw, czyli gigantyczna sieć, w skład której wchodzą producenci, operatorzy logistyczni, agencje celne, magazyny, operatorzy cross-dockingu, sklepy, czy też coraz popularniejsze w Polsce outlety. Zmiana dokonana na przełomie ostatnich dwóch dekad jest efektem ciągłego udoskonalania procesów w branżach związanych z logistyką.

Jednak na rynku, którego wartość jest w Europie szacowana na około 710 miliardów EUR, jest nadal ogromne pole do zwiększania efektywności, lepszego zarządzania ryzykami oraz zapewnienia dostaw zgodnie z coraz wyższymi wymaganiami klientów. Szczególnie ważny dla nas jest także fakt, że rynek usług logistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej będzie stanowił coraz większy segment rynku europejskiego.

Koszt transportu
Analitycy podają w swych raportach, że koszty łańcucha logistycznego w firmach można szacować średnio na poziomie 4-6 procent przychodów ze sprzedaży. W ramach tych kwot, lwią część stanowi koszt o czysto logistycznym charakterze, kształtujący się na poziomie 60% całości kosztów dostaw. Kluczową rolę w tychże proporcjach odgrywają czynniki zewnętrzne – takie, jak ceny paliw, wzrastający ruch, zarówno drogowy jak też lotniczy, czy też morski oraz czynniki wewnętrzne. np. zdolności operacyjne, potencjał i zasoby IT.
Gigantyczne zwiększenie popytu pochodzące z dwóch nowych potęg gospodarczych, jakimi stały się Chiny oraz Indie, a także niepewność dotycząca możliwości ich zaspokojenia, to jeden z czynników wzrostów cen paliw, co z kolei wyraźnie odbija się na globalnym transporcie. Dodatkowym czynnikiem stosunkowo nowym w Europie jest brak kierowców z odpowiednimi uprawnieniami; tylko w Wielkiej Brytanii szacowane koszty związane z brakiem kierowców ocenia się na 1 miliard GBP rocznie.

Poleć ten artykuł:

Polecamy