Jak zarządzamy fabrykami?

Jak zarządzamy fabrykami?

Zainteresowany nie tylko produkcją, ale również ludźmi, starający się wciągnąć każdego pracownika w proces planowania zadań i sprawdzający poziom zadowolenia swoich podwładnych – taki obraz polskiego menedżera w sektorze produkcyjnym wyłania się z wyników badania,...

Menedżerowie związani z tzw. szczupłym zarządzaniem (Lean Management) wypowiedzieli się również na temat podejścia ich firm do szkoleń i dokształcania swoich kadr, a także w kwestiach związanych z raportowaniem oraz wdrażaniem w życie pomysłów, które podsuwają szeregowi pracownicy.

Zintegrowany styl zarządzania

Z badania przeprowadzonego przez Brainstorm Group w trakcie IV Kongresu Lean Manufacturing wynika, że polscy menedżerowie preferują zintegrowany styl zarządzania (42 proc. wskazań). To sytuacja, gdy kierownik stara się wciągnąć każdego pracownika w planowanie zadań, w które będzie on zaangażowany. Sam z kolei staje się „członkiem zespołu”, zachęcającym wszystkich do wykazania się maksimum swoich umiejętności. Dość często (29 proc. głosów) wskazywano również na styl dyrektywny (duże zainteresowanie produkcją, a małe ludźmi) oraz styl mieszany (poszukiwanie kompromisu pomiędzy ludzkimi potrzebami, a zadaniami do wykonania) – do takiego typu zarządzania przyznał się co czwarty badany. Uczestnicy kongresu zdecydowanie nie preferują stylu integratywnego (nazywanego również towarzyskim) oraz nieingerującego, w którym kierownik przejawia minimum wysiłków zmierzających do realizacji założonych celów.

 

Badani menedżerowie wypowiedzieli się również na temat czasu, którzy muszą poświęcić na raportowanie wyników zespołu lub działu. Prawie połowa z nich stwierdziła, że spędza przy tym poniżej 10 proc. czasu pracy. Niewiele mniej, bo 42 proc. przyznało, że raportowanie to od 10 do 30 proc. czasu ich obowiązków. Nieliczni menedżerowie przyznali, że raportowanie zajmuje im od 30 proc. do nawet 50 proc. czasu pracy.

Szkolenia bez reguł

Wyniki badania pokazują, że nie ma żadnej reguły, jeśli chodzi o szkolenia przeprowadzane przez firmy. Ankietowani wskazywali, że ich pracownicy mogą liczyć na szerokie wsparcie w rozwijaniu swoich kompetencji, m.in. poprzez naukę języków (42 proc. głosów). Jednak co trzeci badany przyznał, że ich firmy tylko sporadycznie organizują szkolenia, a tematyka tych szkoleń dotyczy jedynie wykonywanej pracy. Według uczestników Kongresu, dość rzadko zdarza się, aby firma systematycznie organizowała szkolenia (ale tylko związane z danym stanowiskiem). Jedynie 8 proc. menedżerów stwierdziło, że ich firmy nie organizują szkoleń i nie wspierają indywidualnego dokształcania się pracowników.

 

Polskie firmy wdrażają pomysły swoich szeregowych pracowników – prawie wszyscy menedżerowie, którzy wzięli udział w badaniu podczas Kongresu Lean Manufacturing przyznali, że w ich przedsiębiorstwach robi się to często i cyklicznie (58 proc. głosów) lub przynajmniej sporadycznie (38 proc.). Sytuacja, gdy firma w ogóle nie korzysta z pomysłów, które podsuwają jej pracownicy, to zdecydowanie rzadkość.

 

Badani przedstawiciele firm mogli również wypowiedzieć się w kontekście sprawdzania poziomu zadowolenia swoich pracowników, chociażby poprzez ankiety. 42 proc. z nich robi to regularnie, a 38 proc. – sporadyczne. Co piąty z badanych stwierdził, że nie przeprowadza żadnej ewaluacji, która pokazałaby poziom zadowolenia ich podwładnych.

 

– Kongres Lean Manufacturing to nie tylko znakomita okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów biznesowych, ale również szansa na wsłuchanie się w głos polskich menedżerów – mówi Sebastian Matyniak, prezes zarządu Brainstorm Group. – Wyniki badania, przeprowadzonego w trakcie kongresu, są dla nas niezwykle cenne. Pokazują bowiem, w jaki sposób zarządza się w firmach działających w naszym kraju i gdzie w tym wszystkim znajduje się szeregowy pracownik – dodaje Sebastian Matyniak.

 

Badanie przeprowadzono w trakcie IV Kongresu Lean Manufacturing. Wzięło w nim udział 160 ekspertów i przedstawicieli firm, którzy za pomocą zarządzania zorientowanego na optymalizację z powodzeniem udoskonalają procesy w swoich firmach. Badanie przeprowadziła firma Brainstorm Group – wiodąca marka na polskim i ukraińskim rynku usług doradztwa biznesowego, strategicznego, szkoleń oraz konferencji.

Poleć ten artykuł:

Polecamy