Jakie dokumenty są konieczne, żeby skorzystać z faktoringu?

Jakie dokumenty są konieczne, żeby skorzystać z faktoringu?

Faktoring, jak każda inna usługa finansowa, wymaga przedstawienia konkretnych dokumentów. Chcąc sfinansować faktury przewozowe, dokumenty muszą potwierdzać, że do transportu rzeczywiście doszło. Formalnością niezbędną do sfinansowania faktury jest również umowa o cesji wierzytelności.

Podstawowym dokumentem w procesie faktoringu jest oczywiście faktura wyrażona w walucie, którą akceptuje faktor. To szczególnie istotne w odniesieniu do branży transportowej, dla której zlecenia zagraniczne to codzienność. Ten fakt idzie w parze z otrzymywaniem zapłaty w walucie innej niż polski złoty. W Transcash w ramach usługi mikrofaktoringu finansujemy faktury w PLN oraz EUR, jednak środki wypłacamy zawsze w złotówkach. Przeliczenie następuje zgodnie z kursem z dnia poprzedzającego zgłoszenie.

Faktura to nie wszystko

Do sfinansowania faktury przewozowej konieczne jest przedstawienie dodatkowych dokumentów: międzynarodowego listu przewozowego oraz zlecenia transportowego

Dokumenty transportowe potwierdzają prawidłowe wykonanie usługi, dlatego są równie ważne jak sama faktura. Komplet dokumentów pozwala faktorowi zweryfikować, czy w zleceniu nie występuje zakaz cesji oraz czy na fakturze został podany prawidłowy termin płatności. To kluczowe, ponieważ do finansowania przekazać można wyłącznie faktury nieprzeterminowane. Jeśli termin ich płatności minął, jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy jest windykacja.

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności jest niezbędna, by skorzystać z usługi faktoringu i polega na przeniesieniu praw przysługujących wierzycielowi na inną firmę. W tym celu dochodzi do zawarcia umowy, w której jedną ze stron jest cedent (firma zbywająca wierzytelność), a drugą cesjonariusz (firma przejmująca wierzytelność).

Po podpisaniu umowy cesji wierzytelności, płatność z tytułu wykonanej usługi przysługuje cesjonariuszowi, który nabył wierzytelność. W tym układzie cesjonariuszem jest faktor i to właśnie jemu kontrahent spłaca sfinansowaną fakturę.

Zgoda na cesję – czy jest domyślna?

Jeśli w zleceniu transportowym kontrahent nie zawarł informacji o zakazie cesji lub konieczności uzyskania zgody na nią, zgoda na cesję jest domyślna. Trzeba natomiast poinformować go o zmianie właściciela faktury, żeby spłacił należność właściwemu podmiotowi. Taka kolej rzeczy charakteryzuje najczęściej spotykany typ finansowania faktur, czyli faktoring jawny.

Jeśli jednak kontrahent w umowie/zleceniu z przedsiębiorstwem umieścił zapis o konieczności uzyskania zgody na wykonanie cesji, trzeba dopełnić tego obowiązku i oficjalnie ją otrzymać. W przeciwnym razie wykonanie cesji wierzytelności jest nieważne, a co za tym idzie, faktury nie można sfinansować drogą standardową, czyli w sposób jawny. Jeśli mimo to klient chciałby uzyskać pieniądze z faktury, może to zrobić biorąc pożyczkę na równą jej kwotę, płatną w terminie płatności zobowiązania. Dzięki temu zakaz cesji przestaje być przeszkodą w utrzymaniu płynności finansowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz darmowy poradnik o faktoringu.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy