Kluczowe kompetencje na rynku automatyzacji TSL

Kluczowe kompetencje na rynku automatyzacji TSL

Przewiduje się, że w pięcioletniej perspektywie rynek automatyzacji w logistyce zwiększy swoją wartość niemal dwukrotnie. Ewoluować będzie najpewniej także jego rozdrobniona obecnie struktura. Jakiego rodzaju organizacje mają największe szanse na sukces?

Według danych Mordor Intelligence (MI), w 2019 r. wartość rynku automatyki logistycznej wynosiła w skali globu 55,15 mld dolarów. Analitycy przewidują, że w okresie od 2020 do 2025 roku dynamika wzrostu w tym sektorze wyniesie 12,1 proc. rocznie, co do końca tej pięciolatki zaowocuje podwojeniem wartości sprzed roku (według szacunków z raportu MI w 2025 r. sięgnie ona poziomu 107,84 mld USD). Czynnikami decydującymi o rosnącym zainteresowaniu rozwiązaniami z tego obszaru są przede wszystkim: rozwój e-commerce, konieczność dążenia do wzrostu wydajności pracy przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów oraz perspektywa korzyści wynikających z elastycznej komunikacji, przesyłu danych w czasie rzeczywistym oraz dostępu do Big Data, będących de facto skutkiem ubocznym wdrożenia całościowych rozwiązań automatyzacyjnych. Barierą ich upowszechniania mogą być natomiast wysokie początkowe koszty wdrożenia oraz niedobory wykwalifikowanych kadr zapewniających bezproblemowe funkcjonowanie systemów. Z danych MI wynika także, że współczesny rynek automatyki logistycznej jest silnie sfragmentowany. Przewiduje się w związku z tym, że w najbliższych latach będziemy świadkami silnej konkurencji, przejęć, strategicznych kooperacji i łączenia różnych technologicznych światów. Czym będą charakteryzować się firmy, które wyjdą z tej próby zwycięsko? Z analiz firmy STILL wynika, że – paradoksalnie – o przyszłych sukcesach decydować będą kompetencje uznawane za kluczowe na tym rynku od bardzo dawna.

Indywidualizacja przeciw barierom

Podobnie jak we wprowadzeniu do raportu MI, w przygotowanym z okazji 100-lecia firmy STILL opracowaniu na temat rozwiązań automatyzacyjnych, zwraca się uwagę zarówno na czynniki decydujące o wzrostach na tym rynku, jak i na ograniczenia. „Wraz ze wzrostem rynku automatycznych rozwiązań logistycznych poszerza się oferta dostępnych na nim produktów. Skomplikowane technologicznie innowacje nie zawsze są jednak uzasadnione z perspektywy ekonomicznej.” Odpowiedzią na tę sytuację ma być partnerska relacja z klientem, w ramach której krok po kroku analizuje się wspólnie potrzeby jego przedsiębiorstwa i dobiera z ich uwzględnieniem rozwiązania o najodpowiedniejszym stopniu automatyzacji, równoważąc kwestię długofalowej opłacalności oraz początkowych nakładów inwestycyjnych. – Razem z naszymi klientami analizujemy przepływy materiałów, określamy wymagania i ogólne uwarunkowania funkcjonowania ich firm – tak, by dobrać najlepszą dostępną technologię. Zwracamy uwagę zarówno na czynniki ekonomiczne i czas zwrotu z inwestycji, poziom dopasowania rozwiązania do procesów biznesowych klienta i stopień, w jakim rozwiązanie przygotowuje jego przedsiębiorstwo na wyzwania przyszłości – komentuje Rafał Pańczyk, Advanced Applications Manager STILL Polska. – Na bazie szerokiej oferty konwencjonalnych wózków widłowych, systemów wsparcia jazdy i rozwiązań automatycznych i autonomicznych jesteśmy w stanie tworzyć skalowalne, całościowe projekty zoptymalizowanego przepływu materiałów i dostarczać wszelkie potrzebne do ich realizacji elementy – tłumaczy.

Automatyzacja na poziomie

Według opracowania STILL sposobem na szerokie upowszechnienie rozwiązań automatyzacyjnych już dziś jest budowanie świadomości różnorodności rozwiązań z tego obszaru – od względnie prostych układów wspomagania jazdy, przez pojazdy autonomiczne, aż po całościowe systemy AGV, zarządzane centralnym systemem i gromadzące w chmurze zdatne do analizy i optymalizacji dane. – Od instalowanej w wózkach systemowych VNA nawigacji STILL iGo Pilot, samodzielnie kierującej wózek wraz z operatorem do konkretnego, wskazanego przez WMS miejsca paletowego; przez funkcjonujących niezależnie od innych systemów, autonomicznych, podążających za operatorem partnerów kompletacji jak STILL OPX iGo neo; aż po całościowe systemy, w których z oprogramowaniem i ze sobą nawzajem komunikują się jednostki AGV zdolne omijać przeszkody i pieszych, pobierać i odkładać palety, ładować baterie itd. – automatyzacja ma wiele oblicz – mówi Rafał Pańczyk. – Dobór odpowiedniego rozwiązania i przekonanie klientów o jego trafności i ekonomicznej zasadności to kwestia indywidualnego podejścia, umiejętności zbudowania relacji opartej na zaufaniu, ale także elastyczności – dodaje Advanced Applications Manager STILL Polska. W związku z opisanymi powyżej uwarunkowaniami należy spodziewać się, że największe szanse na sukces na silnie konkurencyjnym rynku automatyzacji logistycznej będą w najbliższych latach miały podmioty z dobrze rozbudowaną siecią sprzedaży, ale i wszechstronnym zapleczem technologicznym. Kolejne lata zapowiadają się więc interesująco nie tylko ze względu na spodziewany postęp, ale także w kontekście zmierzających do konsolidacji i transferu know-how fuzji, przejęć i kooperacji.

(Still)

Poleć ten artykuł:

Polecamy