Kolejne drogi objęte systemem viaTOLL

Kolejne drogi objęte systemem viaTOLL

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 września oraz 1 października 2014 roku ogólnopolska sieć dróg płatnych obejmie nowe odcinki. Do systemu viaTOLL zostanie włączonych około 264 km dróg różnych kategorii. W październiku sieć dróg płatnych w Polsce będzie liczyła 2917 km.

System viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów − niezależnie od ich DMC.

 

Elektroniczny System Poboru Opłat viaTOLL działa od lipca 2011 roku i zgodnie z założeniami systematycznie jest rozszerzany o nowe odcinki dróg w Polsce. Na początku obejmował 1565 km, a po ponad 3 latach będzie działał na prawie 3000 km dróg różnych kategorii w całej Polsce.

 

Nowe odcinki od września 2014

Zaplanowany na 1 września szósty etap rozszerzenia obejmie około 206 km dróg krajowych i ekspresowych oraz autostrad, w tym odcinki:

A1: węzeł Czerniewice – węzeł Włocławek Zachód,

A1: Świerklany – Gorzyczki (granica państwowa),

A4: węzeł Jarosław Zachód – węzeł Korczowa,

S8: węzeł Syców Wschód – węzeł Wieluń,

S8: węzeł Łask – węzeł Rzgów,

S14: węzeł Pabianice Północ – węzeł Róża,

S19: węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza,

DK90: Jeleń (skrzyżowanie z DK91) – Baldram (skrzyżowanie z DK55).

 

Nowe odcinki od października 2014

Siódmy etap rozszerzenia planowany na 1 października obejmie dwa odcinki autostradowe o łącznej długości 58 km:

A1: węzeł Włocławek Zachód – węzeł Kowal,

A4: węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Północ.

 

Przychody

Wszystkie przychody wygenerowane przez system viaTOLL trafiają na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) i przeznaczane są na dalsze inwestycje w rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce. Dotychczasowe wpływy do KFD z opłat za przejazdy płatnymi odcinkami dróg i autostrad wnoszonych za pomocą systemu viaTOLL wraz z opłatami od kierowców pojazdów lekkich (manualnie i za pomocą viaAUTO) za korzystanie z odcinków autostrad A2 Konin − Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica wyniosły ponad 3,313 mld zł (stan na koniec lipca br.).

 

Struktura użytkowników oraz rozliczeń

Struktura modelu rozliczeń nadal pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie. W przeciwieństwie do innych państw europejskich, gdzie funkcjonują elektroniczne systemy poboru opłat, w Polsce liczba kontraktów przedpłaconych jest czterokrotnie wyższa od liczby kontraktów z odroczoną płatnością. W systemie zarejestrowanych jest obecnie prawie 550 tys. pojazdów z Polski, a z zagranicy najliczniej reprezentowane są Niemcy – 49 tys. pojazdów.

 

Struktura flot

Po analizie dostępnych danych o klasach emisji spalin, nadal wyraźnie zauważalny jest trend spadkowy wśród pojazdów o klasach EURO 1, 2 i 3. W przypadku klasy EURO 4 liczba zarejestrowanych pojazdów ustabilizowała się. Po porównaniu danych rok do roku, widać gwałtowny wzrost (1,3 p.p.) udziału najnowszych i „najczystszych” pojazdów na polskich drogach.

 

Docelowo − w roku 2018 − elektroniczny system poboru opłat viaTOLL ma objąć ok. 7000 kilometrów dróg w całej Polsce. Każdorazowo plany objęcia opłatami nowych odcinków ogłaszane są za pomocą stosownych rozporządzeń Rady Ministrów. Więcej informacji dotyczących samego systemu oraz sieci dróg płatnych w Polsce znajduje się na stronie www.viatoll.pl.

 

***

System viaTOLL

viaTOLL to system, który pozwala użytkownikom elektronicznie wnosić opłaty za korzystanie z sieci dróg płatnych. Obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2011 roku i jest obowiązkowy dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. System viaTOLL obowiązuje na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Z dokładnym wykazem i mapą sieci dróg płatnych można zapoznać się na stronie internetowej oraz w każdym Punkcie Dystrybucji i Punkcie Obsługi Klienta − www.viatoll.pl.

 

Utrzymaniem i rozbudową systemu zajmuje się firma Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., która działa na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Od 2012 roku z systemu dobrowolnie mogą korzystać kierowcy pozostałych pojazdów. Usługa viaAUTO jest alternatywą dla manualnego sposobu płacenia za korzystanie z wybranych odcinków autostrad płatnych, zarządzanych przez GDDKiA.

Poleć ten artykuł:

Polecamy