Kradniesz w pracy i obmawiasz chlebodawcę?

Kradniesz w pracy i obmawiasz chlebodawcę?

Nieetyczne zachowania pracowników mogą pojawiać się zwłaszcza w okresie kryzysu. Często pogorszenie sytuacji ekonomicznej firmy wpływa na obniżenie morale i wzrost frustracji wśród pracowników. Powodem nadużyć może być np. zemsta za zwolnienie.

Przykłady nieuczciwości pracowników można mnożyć, niektórzy kradną produkty spożywcze i artykuły biurowe, jeszcze inni przekazują poufne dane firmy osobom trzecim lub „pożyczają” jej własność intelektualną. Zwłaszcza te dwie ostatnie czynności są dla przedsiębiorstwa szczególnie niebezpieczne, bo w skrajnej sytuacji mogą doprowadzić nawet do jego upadku. W 2009 roku odnotowano istotny wzrost nadużyć pracowniczych, którego główną przyczyną było spowolnienie gospodarcze i jego skutki, m.in. zwolnienia pracowników, cięcia kosztów i świadczeń dodatkowych.  Przejawem nielojalności bywa również określona postawa wobec pracy. Na skutek obmawiania pracodawcy, czy zdradzania poufnych informacji w Internecie może ucierpieć np. reputacja lub wizerunek firmy, czyli jej zasoby niematerialne.

W sytuacji kiedy pracownik swoim działaniem narusza podstawowe obowiązki określonew umowie o pracę, czy kodeksie pracy, pracodawca może go zwolnić.

– Każdy pracownik, nawet ten, którego pracodawca nie zobowiązał na piśmie do zachowania poufności i nie zakazał prowadzenia działalności konkurencyjnej jest zobowiązany do pewnej lojalności wobec aktualnego pracodawcy – mówi  Agnieszka Janowska, radca prawny w TGC Corporate Lawyers.

Nie wolno mu naruszać obowiązków wymienionych nie tylko w art. 100 Kodeksu Pracy (obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę), ale także ustawy o nieuczciwej konkurencji (nakłanianie  innego pracownika do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych).  Naruszenie tych obowiązków może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę. Dodatkowo pracownik poniesie także na ogólnych zasadach odpowiedzialność za ewentualne szkody, które wywoła swoim działaniem.

Poleć ten artykuł:

Polecamy