Kraje starej unii znowu atakują polski transport

Kraje starej unii znowu atakują polski transport

28 września 2016 roku Ministrowie Transportu Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Włoch i Luksemburga oraz Norwegii przedstawili list Komisarz UE ds Transportu – V. Bulc – dotyczący wspólnego stanowiska odnośnie przepisów socjalnych w transporcie.

Jest to kolejna inicjatywa wymierzoną w przewoźników z państw Europy Środkowej, a głównie w polski transport drogowy. Pod pretekstem obrony praw socjalnych, chcą pozbawić naszych kierowców pracy.

 

W liście ministrowie podkreślają, iż swoboda świadczenia usług i przepływu towarów, jak również zakaz dyskryminacji są zasadami fundamentalnymi Unii Europejskiej. Ministrowie zwracają jednak uwagę, że owe zasady są często nadużywane i coraz częściej występuje zjawisko nielegalnej działalności w sektorze transportu drogowego. Te czynniki w znaczący sposób osłabiają uczciwą konkurencję. Wskazują, iż Unia Europejska to nie tylko unia ekonomiczna ale też unia wspólnych wartości i podstawowych praw socjalnych. Urzeczywistniając zatem te wartości i opierając się na zasadzie niedyskryminacji, winno się dążyć do wyrównywania warunków życia i pracy w państwach członkowskich poprzez wprowadzenie tego samego poziomu praw socjalnych wobec wszystkich obywateli – uczestników wspólnego rynku.

 

List odwołuje się także do zasady równej płacy za równą pracę w tym samym miejscu. Autorzy listu apelują do Komisji Europejskiej o:

  • rozważenie zakazu dobywania pauz weekendowych w pojeździe;
  • wzmocnienie i harmonizację kontroli (wprowadzenie podobnych norm socjalnych na poziomie UE ma poprzedzać wszelkie dyskusje o liberalizacji rynku transportu drogowego)
  • podjęcie działań mających na celu wstrzymanie rozwoju (nieracjonalnego) wykorzystania pojazdów o niższym tonażu do transportu międzynarodowego.

tlp.org.pl

Poleć ten artykuł:

Polecamy