Łączenie dostaw

Łączenie dostaw

Przewidywanie przyszłych kierunków rozwoju rynku pozwala na przeprowadzanie stosownych działań w ramach łańcucha dostaw. Stały wzrost kosztów transportu w dystrybucji towarów spowodowany jest rozdrobnieniem wysyłek. Sposobem na obniżenie tych kosztów może być pooling, czyli

Uwzględniając najnowsze tendencje w optymalizacji kosztów logistycznych, firma FM Polska wdrożyła ten projekt u siebie. Implementacji dokonano we współpracy z kluczowymi odbiorcami naszych usług – producentami z branży FMCG. Prace projektowe koncentrowały się na ustaleniu właściwej częstotliwości dostaw oraz zwiększeniu udziału taboru 33 paletowego w dystrybucji.

Ograniczanie kosztów logistycznych dla operatorów logistycznych i firm produkcyjnych przybiera strategiczny wymiar. Niemniej jednak poziom niezawodności realizacji zamówień musi pozostać niezmiennie wysoki.

 

Model francuski.

 

Pooling został wdrożony po raz pierwszy w strukturach FM we Francji. W projekcie brało udział kilku producentów, których fabryki są usytuowane w pobliżu platformy logistycznej FM. Elementy, które pozwalają na wdrożenie poolingu przy maksymalnie ograniczonych kosztach: odbiorcami w poolingu są wyłącznie sieci handlowe, system VMI (Vendor Managed Inventory) gwarantuje dostawy FTL, termin dostawy zależy od zapotrzebowania i jest wyznaczany przez operatora logistycznego.

 

VMI umożliwia zmniejszenie stocku oraz zdejmuje z odbiorcy odpowiedzialność za budowanie i składanie zamówień w ustalonym terminie. Dostawa jest wykonywana po zgromadzeniu w systemie zamówień na wystarczającą ilość palet. Termin dostawy zależy od wielkości sprzedaży w marketach i możliwości FM (bez grafiku).

 

Oszczędności płynące z zastosowania poolingu sięgają nawet 30 proc. kosztów transportu. Jednak nie tylko zmiana kosztu dostawy jest ważna. Najważniejsze to zapewnienie terminowości dostaw oraz wyeliminowanie braków towaru na półkach poprzez usystematyzowanie dostaw

 

Model polski

 

Wdrożenie VMI w Polsce napotyka szereg trudnych do przezwyciężenia przeszkód. Dlatego pomysłem na pooling w Polsce było usystematyzowanie dni dostaw. Pooling jest metodą optymalizacji kosztów dostaw, w ramach zdefiniowanych stref poolingowych, na platformach multiklienckich FM.

 

Czynnikami umożliwiającymi sprawne wdrożenie poolingu są: wspólne korzystanie producentów z tego samego magazynu dystrybucyjnego oraz istnienie wspólnej grupy odbiorców dla tych producentów.

Operator logistyczny, który zarządza procesem dystrybucji producentów, dysponuje wszystkimi potrzebnymi informacjami, aby dostosować harmonogram wspólnych dostaw do potrzeb odbiorców.

 

Kluczowymi elementami systematyzującymi dostawy są: wyznaczenie stref poolingowych, ustalenie dni dostaw i zdefiniowanie dostaw.

 

Pooling oznacza również lepsze wypełnienie powierzchni ładunkowej samochodów, łatwiejszy nadzór nad czasem pracy kierowcy, lepszą dostępność floty, co przekłada się na zapewnienie terminowości dostaw. System ten nie wymaga żadnych inwestycji ze strony odbiorcy. Podstawową wartością jest zmniejszenie ilości pojazdów do rozładowania, a więc skrócenie czasu zajęcia rampy, związanego z podstawieniami oraz pracą administracyjną. Dzięki stosowaniu się do stałych dni dostaw odbiorca można uzyskać zwiększoną częstotliwość dostaw od poszczególnych producentów, a tym samym zmniejszenie poziomu stocku towarów tych producentów. Przy dzisiejszych trudnościach z pozyskaniem i wykwalifikowaniem pracowników, pozytywnym aspektem będzie zwiększenie efektywności pracy poprzez usprawnienie w planowaniu aktywności w punktach odbioru.

Operator logistyczny może tak zorganizować transport między swoim magazynem konsolidacyjnym, a odbiorcą (w szczególności centrum dystrybucyjnym sieci handlowej), aby umożliwić obniżenie poziomu zapasów. Podstawową wartością jest zmniejszenie ilości pojazdów do rozładowania, a więc skrócenie czasu zajęcia rampy związanego z podstawieniami oraz pracą administracyjną. Dzięki stosowaniu się do stałych dni dostaw odbiorca można uzyskać zwiększoną częstotliwość dostaw od poszczególnych producentów, a tym samym zmniejszenie poziomu stocku towarów tych producentów.

 

Pooling jest kolejnym etapem modelowania łańcucha dostaw, aby sprostał on wzrastającym wymaganiom rynku w otoczeniu zmian gospodarczych i technologicznych. Co ważne, pooling nie ma ujemnego wpływu na sprzedaż produktów.

Pooling to długofalowy i elastyczny proces. Szybkie i częste zmiany sytuacji rynkowej utrudniają wdrożenie w praktyce ostatecznej wersji poolingu. Charakterystyka punktów dostaw i struktura zamówień zmieniają się w czasie, ze względu na zmiany w infrastrukturze oraz wzrost wolumenów.

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy