LafargeHolcim zmodernizuje cementownię Małogoszcz

LafargeHolcim zmodernizuje cementownię Małogoszcz

LafargeHolcim, globalny producent materiałów budowlanych zainwestuje ponad 100 mln euro w unowocześnienie i przebudowę Cementowni Małogoszcz. Modernizacja umożliwi wzrost efektywności technicznej zakładu i minimalizację wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 o ok. 20% rocznie i ograniczenie zużycia energii o ⅓. Część inwestycji realizowana będzie przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest na 2023 rok.

Warta ponad 100 mln euro inwestycja jest jedną z największych w sektorze cementowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączy ona znaczący wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. LafargeHolcim jako pierwszy globalny producent materiałów budowlanych i pierwsza firma w sektorze cementowym podjęła ambitne wyzwanie redukcji emisji CO2 podpisując deklarację Net-Zero Pledge. Do 2030 roku cała grupa zredukuje emisję o 20% w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce ambicją Lafarge jest osiągnięcie 55% poziomu redukcji, w porównaniu do 1990 roku. Po zakończeniu prac będzie to jedna z najnowocześniejszych cementowni w Europie.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne zmniejszają wpływ na środowisko

Obniżenie emisyjności będzie możliwe dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru o wydajności ok. 4 tys. ton na dobę. Powstanie również nowa, efektywniejsza instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie biomasy, czyli odnawialnych źródeł energii pochodzących z przemysłu meblarskiego czy papierniczego. Pozwoli to zminimalizować udział paliw kopalnych w produkcji i będzie stanowić istotny element gospodarki obiegu zamkniętego rozwiązując problem odpadów. Poprawi się również efektywność energetyczna zakładu. Zużycie energii zmniejszy się o ⅓ dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej. Obniży się również emisja wtórna pyłów poprzez przebudowę magazynów surowców oraz terminali rozładunkowych. Modernizacja nie zatrzyma produkcji w zakładzie, a klienci będą obsługiwani w normalnym, dotychczasowym trybie.

– To duży krok dla Lafarge i całej branży cementowej w kierunku bycia bardziej neutralną dla środowiska. Naszą ambicją jest osiągnięcie poziomu 395 kg CO2 netto/tonę cementu w 2023 roku, a do 2030 roku ma to być już 300 kg. To sprawi, że Polska będzie miała jeden z najbardziej ekologicznych cementów na świecie. Ta inwestycja wspiera również realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez inwestycje w zielone technologie i rozwoju gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju. Pomimo niepewności gospodarczych wywołanych epidemią, rozpoczynamy ten projekt, który wpłynie pozytywnie na rozwój regionu. Inwestycje to również znakomite ukoronowanie naszej 25-letniej działalności w Polsce – podkreśla Xavier Guesnu, prezes zarządu Lafarge w Polsce

Współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym

Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Decyzję o wsparciu wydał Krakowski Park Technologiczny, zarządzający PSI w tym regionie. Wydatki kwalifikowane wyniosą blisko 98 mln euro.

Lafarge jest jednym z partnerów przemysłowych programu akceleracyjnego ScaleUp. Dotychczasowa współpraca obu firm zaowocowała rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa pracy (z wykorzystaniem okularów do rozszerzonej rzeczywistości) oraz platformą logistyczną dla dostawców Lafarge. Decyzja dla firmy Lafarge jest pierwszą decyzją wydaną przez Krakowski Park Technologiczny w województwie świętokrzyskim w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ponadto KPT wydał tu trzy zezwolenia na działalność specjalnej strefy ekonomicznej. Jednocześnie, jest to największa inwestycja w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zarządzanej przez KPT, dlatego spółka doceniła wkład Lafarge w rozwój inicjatywy i wyróżniła firmę Małopolskim Drzewem Inwestycji i Innowacji.

– Inwestycja Lafarge cieszy z wielu powodów. Przede wszystkim, jest to największa jednostkowa decyzja o wsparciu wydana w historii Krakowskiego Parku Technologicznego, to także jeden z największych projektów wspartych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w kraju. Zielony i prośrodowiskowy charakter tej inwestycji, głównie w zakresie efektywności energetycznej pokazuje pozytywną transformację, która zachodzi w polskim przemyśle. Jednak, co najważniejsze: tak ogromna inwestycja w dobra produkcyjne świadczy o wierze w szybką dynamikę inwestycji w całej polskiej gospodarce i będzie miała bezpośrednie przełożenie również na inne gałęzie przemysłu w regionie – mówi Wojciech Przybylski, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

W tym roku Krakowski Park Technologiczny wydał 16 decyzji o wsparciu. Przedsiębiorcy zadeklarowali nakłady inwestycyjne w wysokości 650 milionów złotych oraz utworzenie 448 miejsc pracy. Wśród firm przeważają firmy polskie (14) oraz mali i średni przedsiębiorcy (13). Co ciekawe połowa z wydanych decyzji to reinwestycje. Inwestycja firmy Lafarge to największa jednostkowa decyzja o wsparciu wydana w historii Krakowskiego Parku Technologicznego, to także jeden z największych projektów wspartych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w kraju.

Branża cementowa w Polsce tworzy bezpośrednio prawie 4 tysiące miejsc pracy, a pośrednio to niemal 30 tys. Jedno euro zainwestowane w sektorze cementowym generuje 2,8 euro wartości dodanej w gospodarce UE m.in. w transport, telekomunikację, handel, recykling, energię elektryczna czy gaz. Działalność Lafarge stanowi istotną część dochodów lokalnych samorządów osiągając poziom ok. 10 mln PLN rocznie z tytułu podatków i opłat. 

Poleć ten artykuł:

Polecamy